Nova programska oprema za naprave v vozilu


Voznik tovornjaka upravlja napravo OBU v tovornjaku.
Berlin,

Od danes naprej se bo nova programska oprema uporabljala v več kot 1,2 milijona vgrajenih napravah. Posodobitev bo v naprave v vozilu (OBU) za pobiranje cestnine naložena avtomatizirano prek mobilnega omrežja. Tovornih vozil z največjo dovoljeno skupno maso od 7,5 tone in obveznim plačilom cestnine za to ne bo treba peljati v delavnico. Tudi podjetjem in voznikom ne bo treba narediti ničesar.

S posodobitvijo programske opreme naprave OBU so informacije v napravah v vozilu jasnejše in bolj strnjene. Voznik lahko po novem sproži zaključek blagajne in s tem zaključi trenutno vožnjo. Zneski cestnine bodo takoj – praviloma najpozneje po 30 minutah – prikazani na portalu za stranke v rubriki „Neobračunane vožnje“, kjer bodo na voljo za nadaljnji obračun.

Prenašanje podatkov o cestnini je prikazano z majhnim simbolom antene. Če se simbol izklopi, je prenos zaključen.

Tudi sporočila o motnjah so zdaj jasnejša: Kratko zaporedje tonov, ki se ponavlja vsakih pet minut, vozniku sporoča, da je pobiranje cestnine moteno. Prav tako utripa rdeča lučka LED.

Voznik mora v tem primeru sodelovati!

Poiskati mora najbližje parkirišče ali počivališče ter izklopiti vžig vozila in vozilo znova zagnati. Če se po ponovnem zagonu vozila sporočilo o napaki še vedno prikazuje, mora voznik sporočilo potrditi z gumbom „OK“ na napravi OBU. Nato mora cestnino evidentirati prek aplikacije neposredno iz tovornega vozila ali v spletu prek pooblaščenca in stopiti v stik s servisnim partnerjem.

Meniju je bila dodana točka „Informacije“ s podrobnostmi, ki servisnemu partnerju v delavnici omogoča, da zelo hitro prepozna napake in jih odpravi. Podjetja s hitrejšo diagnostiko in odpravljanjem napak prihranijo čas in denar.

Če je na poti vozilo z največjo dovoljeno skupno maso pod 7,5 tone in je tako oproščeno plačila cestnine, se pojavi nov prikaz. Na zaslonu se prikaže sporočilo „DE: TOLL FREE“. Lučka LED še naprej sveti – drugače kot prej – zeleno, saj je naprava OBU tehnično pripravljena na delovanje.

Vprašanja in odgovori:

Kje najdem dodatne informacije?

Podrobne informacije so na voljo v navodilih za uporabo naprave OBU. Poleg tega za vsako vrsto naprave OBU obstajajo spletna navodila.

Oba vira informacij najdete na spletni strani družbe Toll Collect.

Zakaj se je prikaz LED za opozarjanje na oprostitev plačila cestnine za vozila nenadoma spremenil?

Zelena lučka LED vedno opozarja, da je naprava OBU tehnično pripravljena na delovanje, ne glede na to, ali tovorno vozilo presega oziroma ne dosega skupne mase 7,5 tone z obveznim plačilom cestnine. Rdeča lučka LED opozarja, da je prisotna motnja. Prikaz je bil prilagojen evropskemu standardu.

Ali bo naprava OBU še kdaj ponovno prikazala zneske cestnine?

Trenutno še raziskujemo alternativne platforme končnih naprav za prihodnost. Pri tem bomo upoštevali, da je transportnim in logističnim podjetjem bistvenega pomena enostaven, transparenten nadzor nad nastalimi stroški cestnine. Ali je to mogoče in predvsem, kako bo to delovalo, bodo pokazale raziskave.

Kontakt

Veselimo se vašega klica ali e-poštnega sporočila.

Tiskovni urad

Vaše kontaktne osebe