Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe Toll Collect GmbH predstavlja dvanajst članov in je v skladu z zakonom o soodločanju sestavljen iz zastopnikov družbenice in zaposlenih.

Dr. Rudolf Gridl

Ministrski dirigent na Zveznem ministrstvu za digitalne zadeve in promet, vodja centralnega oddelka

Predsednik nadzornega sveta


Portret dr. Rudolfa Gridla, predsednika nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Christine Ehard

Ministrska svetnica na Zveznem ministrstvu za digitalno in promet, vodja oddelka za načela nacionalne in evropske železniške zakonodaje


Portret Christine Ehard, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Dr. Friederike Frucht

Regierungsdirektorin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Leiterin des Referats für Koordinierungs- und Grundsatzangelegenheiten Beteiligungen

Swantje Michaelsen

Član Nemškega zveznega parlamenta, Zveza 90/Zeleni, član Odbora za promet


Portret Swantje Michaelsen, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Dr. Cristina Osterhoff

Vodja kakovosti in postopkov/strokovnjakinja na področju kakovosti, Toll Collect GmbH


Portret Cristine Osterhoff, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Elke Pedack

Ministrska svetnica v nemškem zveznem ministrstvu, pristojna za finance, vodja referata za izobrazbo in nadaljnje usposabljanje na področju finančnega upravljanja


Portret Elke Pedack, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Bernd Reuther

Član Nemškega zveznega parlamenta, FDP, član Odbora za promet


Portret Bernda Reuthera, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Udo Schiefner

Član Nemškega zveznega parlamenta, SPD, predsednik Odbora za promet


Portret Udo Schiefnera, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Hagen Siegemund

People Lead na oddelku Portfolio & Governance, Toll Collect GmbH


Portret Hagena Siegemundja, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Ulrich Stahlhut

Ministrski svetnik v nemškem Zveznem ministrstvu za digitalno in promet, vodja enote za ureditev cestnega prometa (zakon o vedenju)


Portret Ulricha Stahlhutja, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Več priporočil