Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe Toll Collect GmbH predstavlja dvanajst članov in je v skladu z zakonom o soodločanju sestavljen iz zastopnikov družbenice in zaposlenih.

Dr. Rudolf Gridl

Ministrski dirigent na Zveznem ministrstvu za promet in digitalno infrastrukturo, vodja centralnega oddelka

Predsednik nadzornega sveta


Portret dr. Rudolfa Gridla, predsednika nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Manuel Hoppe

Predsednik sveta delavcev, Toll Collect GmbH


Portret Manuela Hoppe, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Swantje Michaelsen

Član Nemškega zveznega parlamenta, Zveza 90/Zeleni, član Odbora za promet

Dr. Cristina Osterhoff

Vodja kakovosti in postopkov/strokovnjakinja na področju kakovosti, Toll Collect GmbH


Portret Cristiane Osterhoff, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Elke Pedack

Ministrska svetnica v nemškem zveznem ministrstvu, pristojna za finance, vodja referata za izobrazbo in nadaljnje usposabljanje na področju finančnega upravljanja


Portret Elke Pedack, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Iris Reimold

Ministrska svetnica v nemškem zveznem ministrstvu za promet in digitalno infrastrukturo, vodja referata za politične zadeve ter finančno politiko in politiko konkurence


Portret Iris Reimold, članice nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Bernd Reuther

Član Nemškega zveznega parlamenta, FDP, član Odbora za promet

Udo Schiefner

Član Nemškega zveznega parlamenta, SPD, predsednik Odbora za promet

Hagen Siegemund

People Lead na oddelku Portfolio & Governance, Toll Collect GmbH


Portret Hagena Siegemundja, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Ulrich Stahlhut

Ministrski svetnik v nemškem zveznem ministrstvu za promet in digitalno infrastrukturo, vodja referata za javna naročila na področju gradnje cest, za pravo v zvezi s pomožnimi obrati in uporabo nemških zveznih cest


Portret Ulricha Stahlhutja, člana nadzornega sveta družbe Toll Collect GmbH

Več priporočil