Skladnost

Skladnost – Osnova našega delovanja

Skladnost pomeni spoštovanje pravil. Upoštevanje predpisov, kot so zakoni in interne smernice, za družbo Toll Collect spada k samoumevnim temeljnim načelom dobrega vodenja podjetja. Kot zvezna družba smo še posebej odvisni od zaupanja naših strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Družba Toll Collect zato upošteva jasna pravila upravljanja in skladnosti, ki temeljijo na naših petih korporativnih vrednotah: odgovornost, skrb drug za drugega, transparentnost, veselje in spoštovanje.

V družbi Toll Collect živimo po svojih vrednotah. Skladnost za nas ni obveza, ampak temeljni element naše poslovne kulture.
Ekipa za skladnost

Naš sistem upravljanja skladnosti

Družba Toll Collect ima sistem upravljanja skladnosti, s pomočjo katerega se zagotavlja spoštovanje vseh predpisov.

Stavimo na preventivne ukrepe, kot so ozaveščanje vodstvenih delavcev in zaposlenih glede različnih pravnih vprašanj, ocenjevanja možnih tveganj skladnosti, zagotavljanja informacij in svetovanja glede skladnosti.

Ekipa za skladnost je mišljena kot osrednja kontaktna in svetovalna točka za zaposlene in zunanje strani, kot so poslovni partnerji, in deluje neodvisno od drugih funkcij v podjetju.

Obvestila in pritožbe

Obvestila in pritožbe o morebitnih kršitvah, povezanih s skladnostjo, lahko sporočite ekipi za skladnost.

Zaupno se lahko obrnete tudi na našega varuha pravic. Pri tem je zagotovljena vaša anonimnost pred družbo Toll Collect GmbH.

Informacije o tem, kako se obdelujejo prijave in pritožbe, smo povzeli v naših informacijah o varstvu podatkov . Prijavijo se lahko tudi na zunanji urad za poročanje pristojnih zveznih in državnih organov ali organov Evropske unije.

Vaše kontaktne osebe

Ekipa za skladnost

e-poštni naslov

Ombudsmann

Pravnik Dr. Niklas Auffermann
FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin

Več priporočil