Skladnost


Več vodilnih sil na vodstvenem sestanku razpravlja o skladnosti

Upoštevanje zakonov, pravil ravnanja in notranjih smernic spada za družbo Toll Collect k samoumevnim temeljnim načelom dobrega vodenja podjetja. Angleški izraz „Compliance“ pomeni skladnost, upoštevanje in predstavlja tako ravnanje.

Družba Toll Collect pod skladnostjo razume zakonitost poslovnega ravnanja. K temu za nas spadata tudi upoštevanje notranjih pravil ravnanja in zavezanost k našim poslovnim vrednotam. Dosledno izpolnjevanje teh zahtev pri profesionalnih dogovarjanjih je prioriteta za vse zaposlene v družbi Toll Collect. Skladnost za nas ni obveza, ampak temeljni element naše poslovne kulture.

Da bi zagotovili, da naše upravljanje skladnosti izpolnjuje naše zahteve, revizor redno izvaja preverjanja v skladu s standardom IDW PS 980.

Če imate vprašanja ali opozorila v zvezi z morebitnim napačnim ravnanjem, se obrnite na našo odgovorno osebo za skladnost.

Vaše kontaktne osebe

Odgovorna oseba za skladnost

Jens Frische


Portret Jensa Frischeja, odgovornega za skladnost v družbi Toll Collect

Zaupno se lahko obrnete na našega ombudsmana. Pri tem je zagotovljena vaša anonimnost pred družbo Toll Collect GmbH.

Ombudsman

Pravnik Dr. Niklas Auffermann

FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin

Več priporočil