Vodstvo podjetja

Dr. Gerhard Schulz

Predsednik vodstva podjetja

Gerhard Schulz, letnik 1966, je do 1. marca 2019 predsednik vodstva podjetja Toll Collect GmbH. Pred tem je deloval kot državni sekretar v Zveznem ministrstvu za promet in digitalno infrastrukturo. Doktor prava je svojo pot začel leta 1995 kot referent na Zveznem ministrstvu za promet. Schulz je najbolje seznanjen z družbo Toll Collect in cestnino za tovorna vozila. Pri svojem več kot dvajsetletnem delovanju v Ministrstvu za promet je bil vedno znova vključen v tematiko, med drugim kot vodja oddelka za temeljne zadeve. Od marca 2018 je bil kot državni sekretar odgovoren za centralni oddelek Ministrstva ter za oddelke zvezne magistralne ceste, cestni promet in železnice.


Portret: dr. Gerhard Schulz, predsednik vodstva podjetja, Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Vodja oddelka za tehniko in poslovanje

Mark Erichsen, vodja oddelka za tehniko in poslovanje, je od 1. septembra 2019 član vodstva podjetja Toll Collect GmbH. Podjetje pozna že od začetkov. Erichsen, letnik 1969, je študiral informatiko in je začel svojo poklicno pot leta 1998 kot tehnični projektni vodja za inovativne internetne aplikacije. Poleg nadaljnjih delovnih mest v upravljanju IT pri dveh velikih nemških podjetjih in kot svetovalec za IT je bil v družbi Toll Collect med drugim odgovoren za uvedbo delovanja samodejnega postopka in naprav OBU s 1. januarjem 2005. V naslednjih letih je vodil več velikih projektov, nazadnje program za širitev cestnine za tovorna vozila na vse državne ceste s 1. julijem 2018.


Portret: Mark Erichsen, vodja tehničnega oddelka, Toll Collect GmbH

Več priporočil