Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Okolje


Avtocestni most v privlačnem okolju

Naša zavezanost k varstvu okolja

Družba Toll Collect GmbH ima vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001 ter Uredbi Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo „EMAS“. Sistem zagotavlja, da izgradnja in delovanje sistema cestnin za tovorna vozila v Nemčiji čim manj obremenjujeta okolje. Družba Toll Collect je v vse poslovne procese z možnimi vplivi na okolje integrirala jasne okoljske zahteve – npr. pri nakupu izdelkov in storitev. Najpomembnejši cilji, pomembni za okolje, so:

  • Prihranek pri porabi virov (na primer energije, vode)
  • Zmanjšanje odpadkov
  • Spodbujanje okoljsko usmerjenega razmišljanja in ravnanja v družbi Toll Collect

Okoljska izjava

Družba Toll Collect letno objavi okoljsko izjavo kot del trajnostnega poročila. Ta izjava je pogoj za sodelovanje v EMAS, evropski oznaki kakovosti za trajnostne sisteme ravnanja z okoljem. Izjavo preveri neodvisen, nacionalni akreditirani okoljski preveritelj.

Zelena elektrika

Mostovi za cestninsko kontrolo delujejo na elektriko, ki je v celoti iz obnovljivih virov. S tem družba Toll Collect letni izpust CO2 zmanjša za približno 3000 ton.

Certifikat o zeleni električni energiji

GoGreen

Družba Toll Collect podpira pobudo GoGreen družbe Deutsche Post. GoGreen izravnava izpuste CO2, ki nastanejo ob transportu pošiljk s projekti za varstvo podnebja.

Certifikat GoGreen

Kontakt

Dr. Peter Junker
Toll Collect GmbH
Odgovorna oseba za trajnostni razvoj
Tel. +49 30 74077-1530
Faks +49 30 74077-1540
E-poštni naslov


Tovornjak vozi za cvetočim poljem ogrščice

Vaša kontaktna oseba


Portret dr. Petra Junkerja, odgovornega za trajnostni razvoj v družbi Toll Collect

Odgovorna oseba za trajnostni razvoj
Dr. Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Faks: +49 30 74077-1540
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603