Okolje


Avtocestni most v privlačnem okolju

Naša zavezanost k varstvu okolja

Družba Toll Collect GmbH ima vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001 ter Uredbi Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo „EMAS“. Sistem zagotavlja, da izgradnja in delovanje sistema cestnin za tovorna vozila v Nemčiji čim manj obremenjujeta okolje. Družba Toll Collect je v vse poslovne procese z možnimi vplivi na okolje integrirala jasne okoljske zahteve – npr. pri nakupu izdelkov in storitev. Najpomembnejši cilji, pomembni za okolje, so:

  • Prihranek pri porabi virov (na primer energije, vode)
  • Zmanjšanje odpadkov
  • Spodbujanje okoljsko usmerjenega razmišljanja in ravnanja v družbi Toll Collect

Okoljska izjava

Družba Toll Collect letno objavi okoljsko izjavo kot del trajnostnega poročila. Ta izjava je pogoj za sodelovanje v EMAS, evropski oznaki kakovosti za trajnostne sisteme ravnanja z okoljem. Izjavo preveri neodvisen, nacionalni akreditirani okoljski preveritelj.

Zelena elektrika

Mostovi za cestninsko kontrolo delujejo na elektriko, ki je v celoti iz obnovljivih virov. S tem družba Toll Collect letni izpust CO2 zmanjša za približno 3000 ton.

Certifikat o zeleni električni energiji (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Družba Toll Collect kompenzira emisije CO2, ki jih povzročajo neizogibna službena potovanja, in tako podpira projekt zlatega standarda za energetsko učinkovite peči v Ruandi.

Certifikat Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Vaše kontaktne osebe

Več priporočil