Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Prek pobiranja cestnin se pridobijo podatki o prometu

Anonimizirani podatki iz cestninskega sistema omogočajo dragocene podatke za statistiko in upravljanje prometa


Pogled iz zraka na avtocesto z gostim prometom

Podroben vpogled v tovorni promet

Podatki, ustvarjeni s cestninskim sistemom, v anonimizirani obliki omogočajo podroben vpogled v tovorni promet za vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 t naprej na nemških zveznih magistralnih cestah. V okviru pobiranja cestnin nastajajo anonimizirani podatki, ki se lahko po zadnji novi ureditvi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) uporabljajo tudi za statistične namene in namene upravljanja prometa.

Animacija prikazuje izkoristek poti

Vidno je, da 80 odstotkov prometa, za katerega se plačuje cestnina, poteka po približno 20 odstotkih cestnega omrežja. Animacija na primeru enega tedna v aprilu 2022 poleg dodatnih statističnih podatkov prikazuje porazdelitev pogostosti vožnje na cestnem omrežju tekom dneva ali tedna. Tako kot vedenje voznikov na cestnem omrežju z obvezno cestnino in območjih prehajanja nemške državne meje je mogoče pri tem ovrednotiti tudi vožnjo po posameznih odsekih cest ali regionalne posebnosti. Pri prikazu prometnih tokov lahko dobro prepoznate visok pretok prometa na pomembnejših povezavah vzhod–zahod.

Predpostavka: aktualni podatki o cestah

Cestno omrežje avtocest in državnih cest ni toga tvorba. Ves čas se spreminja, tako da je treba za ustrezno zaračunavanje cestnin podatke o cestah nenehno urejati in posodabljati. Zato potrebni podatki v zvezi z zemljevidom, informacije o namembnosti in lokalne okoliščine na cestnem omrežju se morajo v aktualizirani obliki stekati v podatke.

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605