Certifikati

Potrditev za visoke standarde

Visoki standardi na področjih kakovosti, varstva okolja, informacijske varnosti in upravljanja tveganja so za družbo Toll Collect samoumevni. Zato neodvisni organ za družbo Toll Collect redno potrjuje upoštevanje zahtev iz standardov ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 in ISO 31000.

  • Certificiranje po standardu ISO 9001 potrjuje, da so procesi družbe Toll Collect naravnani tako na pričakovanja strank, uporabnikov cestninskega sistema, kot na zahteve naročnika, Zveznega urada za logistiko in mobilnost.

    Certifikat ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Družba Toll Collect za tehnologijo cestninskega sistema in postopke v podjetju opredeljuje jasne okoljske ukrepe, cilje in pristojnosti. Tako se varčuje z naravnimi viri in preprečuje obremenitev okolja. S certificiranjem družba Toll Collect dokazuje, da uporablja sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001. Družba Toll Collect dodatno izpolnjuje visoke zahteve evropske Uredbe o EMAS, najstrožjem sistemu ravnanja z okoljem na svetu.

  • Družba Toll Collect zagotavlja varno ravnanje z informacijami ter varuje svoje strokovno znanje in podatke svojih strank. V ta namen se sprejemajo primerni varnostni ukrepi in opredeljujejo varnostni cilji, da se preprečijo notranje in zunanje nevarnosti. Certificiranje po standardu ISO 27001 to potrjuje.

    Certifikat ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Standard ISO 31000 opredeljuje enoten standard obvladovanja tveganja za podjetja. Izpolnjevanje tega standarda, to pomeni sistematično spoprijemanje s priložnostni in tveganji pri rednem poslovanju in projektih, je ključni sestavni del poslovne kulture družbe Toll Collect.

    Certifikat ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Vaše kontaktne osebe

Več priporočil