Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Certifikati


Sodelavec kaže certifikate družbe Toll Collect kot potrditev za visoke standarde

Potrditev za visoke standarde

Visoki standardi na področjih kakovosti, varstva okolja, informacijske varnosti in upravljanja tveganja so za družbo Toll Collect samoumevni. Zato neodvisni organ za družbo Toll Collect redno potrjuje upoštevanje zahtev iz standardov ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 in ISO 31000.

ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti

Certificiranje po standardu ISO 9001 potrjuje, da so procesi družbe Toll Collect naravnani tako na pričakovanja strank, uporabnikov cestninskega sistema, kot na zahteve naročnika, Zveznega urada za tovorni promet.

Certifikat ISO 9001

ISO 14001/EMAS: Sistem ravnanja z okoljem

Družba Toll Collect za tehnologijo cestninskega sistema in postopke v podjetju opredeljuje jasne okoljske ukrepe, cilje in pristojnosti. Tako se varčuje z naravnimi viri in preprečuje obremenitev okolja. S certificiranjem družba Toll Collect dokazuje, da uporablja sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001. Družba Toll Collect dodatno izpolnjuje visoke zahteve evropske Uredbe o EMAS, najstrožjem sistemu ravnanja z okoljem na svetu.

Certifikat ISO 14001

Listina EMAS

ISO 27001: Sistem za upravljanje informacijske varnosti

Družba Toll Collect zagotavlja varno ravnanje z informacijami ter varuje svoje strokovno znanje in podatke svojih strank. V ta namen se sprejemajo primerni varnostni ukrepi in opredeljujejo varnostni cilji, da se preprečijo notranje in zunanje nevarnosti. Certificiranje po standardu ISO 27001 to potrjuje.

Certifikat ISO 27001

ISO 31000: Obvladovanje tveganja

Standard ISO 31000 opredeljuje enoten standard obvladovanja tveganja za podjetja. Izpolnjevanje tega standarda, to pomeni sistematično spoprijemanje s priložnostni in tveganji pri rednem poslovanju in projektih, je ključni sestavni del poslovne kulture družbe Toll Collect.

Certifikat ISO 31000

Vaša kontaktna oseba


Portret dr. Petra Junkerja, odgovornega za trajnostni razvoj v družbi Toll Collect

Odgovorna oseba za trajnostni razvoj
Dr. Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Faks: +49 30 74077-1540
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603