1. deutsch
 2. english
 3. français
 4. polski
 5. ...more
 1. Taryfy opłat

  Wysokość myta zależy od klas emisji spalin zdefiniowanych w systemie poboru myta, liczby osi pojazdu oraz długości płatnego odcinka. Zgodnie z ustawą o pobieraniu myta na drogach federalnych każdy pojazd jest przyporządkowywany na podstawie klasy emisji spalin do kategorii A, B, C lub D. Dzięki tym stawkom opłat pojazdy z nowoczesną technologią emisji toksycznych składników spalin oraz pojazdy, które zostały wyposażone dodatkowo w system redukcji cząstek stałych, płacą znacznie mniej niż pojazdy o wysokim poziomie emisji spalin. Samochody ciężarowe klasy emisji spalin S2 z filtrem cząstek stałych 1, 2, 3 lub 4 mogą korzystać z niższych stawek opłat kategorii C. Pojazdy klasy emisji spalin S3 z filtrem 2, 3 lub 4 podlegają opłacie według taryf kategorii B. Dla samochodów ciężarowych klasy emisji spalin S6 obowiązują do chwili ostatecznego uregulowania prawnego taryfy kategorii A. Odpowiedzialność za podanie klasy emisji spalin spoczywa na użytkowniku; jest on zobowiązany do poprawnego składania informacji (zasada własnej deklaracji). Właściciele zarejestrowanych pojazdów, które należą do klasy emisji spalin 2 lub 3 oraz posiadają wymagany system redukcji cząstek stałych, mogą je przerejestrować w Toll Collect, tak aby korzystać z niższych taryf opłat. Więcej informacji zamieszczono w broszurze  "Dokumentowanie klasy emisji spalin"

  Proszę zwrócić uwagę: Od 1 stycznia 2015 obowiązują nowe stawki opłat drogowych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

  Klasy emisji spalin zgodnie z ustawą o pobieraniu myta na drogach federalnych

  Kategoria A

  Kategoria B

  Kategoria C

  Kategoria D

  S5, Klasa EEV 1, S6

  S4, S3 z PMK 2, 3 lub 4

  S3 bez PMK, S2 z PMK 1, 2, 3 lub 4

  S2 bez PMK, S1 oraz pojazdy nie należące do żadnej klasy emisji spalin

   

  PMK – poziom redukcji cząstek stałych oznacza standard wyposażenia dodatkowego niezbędny do obniżenia emisji cząstek stałych. Na ogół w (ciężkich) pojazdach użytkowych podlegających opłacie występuje możliwość instalacji filtra kategorii PMK 1 lub PMK 2.

  Stawki opłat za kilometr:

  Kategoria A

  S5, Klasa EEV 1, S6

  do 3 osi

  0,141 €

  od 4 osi

  0,155 €

  Kategoria B

  S4, S3 z PMK 2, 3 lub 4

  do 3 osi

  0,169 €

  od 4 osi

  0,183 €

  Kategoria C

  S3 bez PMK, S2 z PMK 1, 2, 3 lub 4

  do 3 osi

  0,190 €

  od 4 osi

  0,204 €

  Kategoria D

  S2 bez PMK, S1 oraz pojazdy nie należące do żadnej klasy emisji spalin

  do 3 osi

  0,274 €

  od 4 osi

  0,288 €

   

  Oś podwójna liczy się jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone i osie o dużym skoku liczy się zawsze, niezależnie od tego, czy podczas transportu są one obciążone lub czy są podniesione i nie mają kontaktu z jezdnią.

  Klase emisji spalin na terminalu stacjonarnym / w Internecie

  Klasa emisji spalin
  w dowodzie rejestracyjnym / decyzji podatkowej pojazdu

  Klasa emisji spalin na terminalu stacjonarnym / w Internecie

  S6

  Euro 6

  klasa EEV 1

  EEV 1

  S5

  Euro 5

  S4, S3 z PMK 2, 3 lub 4

  Euro 4 / Euro 3 + PMK

  S3 bez PMK, S2 z PMK 1, 2, 3 lub 4

  Euro 3 / Euro 2 + PMK

  S2 bez PMK

  Euro 2

  S1

  Euro 1

  pojazdy nie należące do żadnej klasy emisji spalin

  Euro 0

   

  Płatnik myta jest zobowiązany do wykazania na żądanie służb BAG prawidłowości wszystkich miarodajnych faktów związanych z wykupem myta poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (§ 5 BFStrMG w zw. z § 7 Lkw-MautV).
  W przypadku wszystkich pojazdów, dopuszczonych do ruchu drogowego w Niemczech, klasę emisji spalin można udokumentować nowym "unijnym" dowodem rejestracyjnym lub decyzją podatkową dotyczącą pojazdu (Lkw-MautV).
  W przypadku pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego w innym kraju niż Niemcy obowiązują czasowe reguły domniemania, jeżeli klasa emisji spalin nie może być udokumentowana w inny sposób, a zwłaszcza na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymogów ochrony środowiska CEMT* (§ 9 Lkw-MautV).
  Płatnik myta odpowiada za kompletne wyjaśnienie sprawy i przedstawienie dowodów istotnych z punktu widzenia zapłaty myta. Naruszenie obowiązku przedłożenia dokumentów grozi karą grzywny.

  * CEMT - Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europejska Konferencja Ministrów Transportu)

  1. Dostępne operacje

   1. Zarejestrować trasę
   2. Rejestracja
   3. Wyszukiwanie partnerów serwisowych
   4. Wyszukiwanie punktów poboru myta
  2. Centrum pobierania plików

   Formularze, broszury, instrukcje obsługi itp.

   Centrum pobierania plików

  3. Pytania?

   Pomoc Prosimy zapoznać się z naszym zbiorem pytań i odpowiedzi z wielu dziedzin.

   Pytania i odpowiedzi