Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Sazby mýta


Detailní záběr náprav nákladního automobilu. Počet náprav má vliv na výšku sazby mýta

Aktuální sazby mýta

Sazby mýta jsou stanoveny v zákoně o mýtě na spolkových dálkových komunikacích. Mýtné vyplývá z trasy ujeté vozidlem nebo soupravou vozidel po zpoplatněných silnicích a sazby mýtného v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů za způsobené znečištění ovzduší, nákladů za hlukové zatížení a nákladů za infrastrukturu.

 • Podíl sazby mýta na nákladech na infrastrukturu závisí na klasifikaci počtu náprav a hmotnostní třídě.
 • Podíl sazby mýta za hlukovou zátěž se vybírá paušálně pro všechna vozidla stejně.
 • Podíl nákladů sazby mýta na způsobené znečištění ovzduší se řídí emisní třídou. Přitom je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze šesti kategorií A, B, C, D, E a F. Za údaj o emisní třídě zodpovídají zákazníci mýtného systému; zákazníci jsou povinni správně uvést všechny údaje relevantní z hlediska mýta (princip vlastní deklarace).

Další informace:

Návod pro určení emisních tříd

Aktuální sazby mýta platí zpětně od 28. října 2020

Od 1. října 2021 platí v Německu nové sazby mýtného pro nákladní automobily.

Podíl sazby mýta na nákladech na infrastrukturu se od 28. října 2020 zpětně sníží. Naproti tomu podíl na nákladech na znečištění ovzduší se zvyšuje. Celkově se sazby mýta na kilometr mírně sníží v závislosti na emisní třídě.

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýta na vyžádání vrácena. Rozsah úhrady sazby mýta na náklady za infrastrukturu závisí na hmotnostní třídě. O vrácení lze požádat Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) počínaje dnem 3. listopadu 2021 prostřednictvím on-line platformy na webových stránkách. Do té doby předkládají přepravní a logistické společnosti všechny zúčtovací dokumenty potřebné pro žádost. Žádost lze podat do konce roku 2023.

Další informace

Rychle zjistěte Vaši sazbu mýta

Náš kalkulátor mýta Vás dovede k Vaší sazbě mýta. Nejprve zvolte přes zelené pole emisní třídu Vašeho vozidla. Potom zadejte odpovídající třídu dle počtu náprav a hmotnosti. Hotovo. Všechny hodnoty naleznete také v tabulce dole na stránce.

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Tabulky sazeb

Emisní třídy podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích

  Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E Kategorie F
Emisní třídaS6EEV 1S 5S4,
S3 s PMK 2 *
S3,
S2 s PMK 1 *
S2S1,
žádná emisní třída
Emisní
třída Euro
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Emisní třída
výběru mýta **
07060504030201

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Emisní třída výběru mýta je uvedena v tarifních informacích dokladu jednotlivých jízd a podrobných výpisů jízd.

Sazby mýta za kilometr od 1. října 2021

Emisní třída
Euro
Podíl sazby mýta
na externí náklady
znečištění ovzduší
(v centech/km)
Podíl sazby mýta
na externí náklady
hlukové zátěže
(v centech/km)
Třída dle počtu náprav
a hmotnosti
Podíl sazby mýta
na
infrastrukturu
(v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
Euro 61,20,27,5-11,99 t6,57,9
12-18 t11,212,6
>18 t do 3 náprav**15,516,9
>18 t od 4 náprav**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5-11,99 t6,59,0
12-18 t11,213,7
>18 t do 3 náprav**15,518,0
>18 t od 4 náprav**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
3,40,27,5-11,99 t6,510,1
12-18 t11,214,8
>18 t do 3 náprav**15,519,1
>18 t od 4 náprav**16,920,5
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
6,70,27,5-11,99 t6,513,4
12-18 t11,218,1
>18 t do 3 náprav**15,522,4
>18 t od 4 náprav**16,923,8
Euro 27,80,27,5-11,99 t6,514,5
12-18 t11,219,2
>18 t do 3 náprav**15,523,5
>18 t od 4 náprav**16,924,9
Euro 1,
Euro 0
8,90,27,5-11,99 t6,515,6
12-18 t11,220,3
>18 t do 3 náprav**15,524,6
>18 t od 4 náprav**16,926,0

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Vezměte prosím na vědomí

Plátce mýta je povinen na vyžádání Spolkového úřadu pro nákladní dopravu prokázat správnost všech skutečností směrodatných pro výběr mýta předložením vhodných podkladů (§ 5 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) ve spojení s § 6 a § 2 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U tuzemských motorových vozidel zaregistrovaných v Německu s jednotnými EU doklady k vozidlu lze emisní třídu odvodit z nekódovaného textu v bodě 14 nebo kódového čísla v bodě 14.1 (§ 7 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U vozidel, která nejsou registrovaná v Německu, platí časově odstupňovaná pravidla presumpce, pokud není možno emisní třídu prokázat jiným způsobem, zejména pomocí dokumentů o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – konference evropských ministrů dopravy) (§ 8 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

Plátce mýta nese důkazní břemeno v souvislosti se všemi skutečnostmi týkajícími se výběru mýta. Porušení důkazní povinnosti je spojeno s vyměřením pokuty.

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

Od 1. Ledna 2019 mějte na paměti


Ruka nastavuje na palubním přístroji hmotnostní třídu a klasifikaci počtu náprav. Oba údaje jsou vidět na displeji palubního přístroje.

Hmotnostní třída musí být na palubním přístroji správně nastavena. U vozidel nad 18 t se musí také navíc uvést počet náprav.

Více informací

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603