Sazby mýta od 1. ledna 2023


Detailní záběr náprav nákladního automobilu. Počet náprav má vliv na výšku sazby mýta

Složení sazeb mýta

Mýto se vypočítává ze vzdálenosti ujeté vozidlem po zpoplatněných silnicích a sazby mýta v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů za způsobené znečištění ovzduší, nákladů za hlukovou zátěž a nákladů za infrastrukturu.

  • Podíly sazby mýta na nákladech na infra?strukturu a hlukové zatížení závisí na hmotnostní třídě a u přípustné celkové hmotnosti nad 18 t také na počtu náprav.
  • Podíl nákladů sazby mýta na způsobené znečištění ovzduší se řídí emisní třídou. Přitom je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze šesti kategorií A, B, C, D, E a F. Za údaj o emisní třídě zodpovídají zákazníci mýtného systému; zákazníci jsou povinni správně uvést všechny údaje relevantní z hlediska mýta (princip vlastní deklarace).

Vrácení mýta z úpravy sazeb v roce 2021

V sazbách mýta pro nákladní automobily zavedených dne 1. října 2021 a platných do 31. prosince 2022 došlo ke snížení podílu sazby mýta na nákladech na infrastrukturu, a to zpětně k 28. říjnu 2020. Oproti tomu se zvýšil podíl na nákladech na znečištění ovzduší. Celkově se sazby mýta na kilometr mírně snížily v závislosti na emisní třídě.

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýta na vyžádání vrácena. Rozsah úhrady sazby mýta na náklady za infrastrukturu závisí na hmotnostní třídě. O vrácení lze požádat spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) prostřednictvím on-line platformy na webových stránkách. Nárok lze uplatnit do konce roku 2023.

Další informace

Vyhledání správné sazby

Náš kalkulátor mýta Vás dovede k Vaší sazbě mýta. Spusťte asistenta a nejprve zvolte emisní třídu Vašeho vozidla. Potom zadejte odpovídající třídu dle počtu náprav a hmotnosti. Hotovo. Všechny hodnoty naleznete také v tabulce dole na stránce.

Zjištění sazby mýta rychle a jednoduše

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Tabulky sazeb

Emisní třídy podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)

  Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E Kategorie F

Emisní třída
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 s PMK 2*
S3,
S2 s PMK 1*
S2 S1,
žádná emisní třída
Emisní
Emisní třída
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Mýtná
emisní třída**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Emisní třída výběru mýta je uvedena v tarifních informacích dokladu jednotlivých jízd a podrobných výpisů jízd.

Sazby mýta za kilometr od 1. ledna 2023

Emisní třída Euro Výběr třídy podle počtu náprav a
hmotnost
Hlukové zatížení
Podíl sazby mýta na externí náklady (v centech/km))
Znečištění ovzduší
Podíl sazby mýta na externí náklady (v centech/km))
Infrastruktura
Podíl sazby mýta (v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t do 3 náprav** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t od 4 náprav** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t do 3 náprav** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t od 4 náprav** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t do 3 náprav** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t od 4 náprav** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1*
7,5-11,99 t
1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t do 3 náprav** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t od 4 náprav** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t do 3 náprav** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t od 4 náprav** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t do 3 náprav** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t od 4 náprav** 1,2 18,7 15,5 35,4

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Vezměte prosím na vědomí

Plátce mýta je povinen na vyžádání Spolkového úřadu pro nákladní dopravu prokázat správnost všech skutečností směrodatných pro výběr mýta předložením vhodných podkladů (§ 5 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) ve spojení s § 6 a § 2 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U tuzemských motorových vozidel zaregistrovaných v Německu s jednotnými EU doklady k vozidlu lze emisní třídu odvodit z nekódovaného textu v bodě 14 nebo kódového čísla v bodě 14.1 (§ 7 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U vozidel, která nejsou registrovaná v Německu, platí časově odstupňovaná pravidla presumpce, pokud není možno emisní třídu prokázat jiným způsobem, zejména pomocí dokumentů o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – konference evropských ministrů dopravy) (§ 8 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

Plátce mýta nese důkazní břemeno v souvislosti se všemi skutečnostmi týkajícími se výběru mýta. Porušení důkazní povinnosti je spojeno s vyměřením pokuty.

Další doporučení