Sazby mýta


Detailní záběr náprav nákladního automobilu. Počet náprav má vliv na výšku sazby mýta

Složení sazeb mýta

Mýto se vypočítává ze vzdálenosti ujeté vozidlem po zpoplatněných silnicích a sazby mýta v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů za způsobené znečištění ovzduší, nákladů za hlukovou zátěž a nákladů za infrastrukturu.

  • Podíly sazby mýta na nákladech na infra?strukturu a hlukové zatížení závisí na hmotnostní třídě a u přípustné celkové hmotnosti nad 18 t také na počtu náprav.
  • Podíl sazby mýta za způsobené znečištění ovzduší se řídí podle emisní třídy a podle hmotnostní třídy a u přípustné celkové hmotnosti nad 18 t také podle počtu náprav. Přitom je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze šesti kategorií A, B, C, D, E a F. Za údaj o emisní třídě zodpovídají zákazníci mýtného systému; zákazníci jsou povinni správně uvést všechny údaje relevantní z hlediska mýta (princip vlastní deklarace).

Vrácení mýta z úpravy sazeb v roce 2021

V sazbách mýta pro nákladní automobily zavedených dne 1. října 2021 a platných do 31. prosince 2022 došlo ke snížení podílu sazby mýta na nákladech na infrastrukturu, a to zpětně k 28. říjnu 2020. Oproti tomu se zvýšil podíl na nákladech na znečištění ovzduší. Celkově se sazby mýta na kilometr mírně snížily v závislosti na emisní třídě.

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýta na vyžádání vrácena. Rozsah úhrady sazby mýta na náklady za infrastrukturu závisí na hmotnostní třídě. O vrácení lze požádat Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu prostřednictvím on-line platformy na webových stránkách. Nárok lze uplatnit do konce roku 2023.

Další informace

Vyhledání správné sazby

Náš kalkulátor mýta Vás dovede k Vaší sazbě mýta. Spusťte asistenta a nejprve zvolte emisní třídu Vašeho vozidla. Potom zadejte odpovídající třídu dle počtu náprav a hmotnosti. Hotovo. Všechny hodnoty naleznete také v tabulce dole na stránce.

Zjištění sazby mýta rychle a jednoduše

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Tabulky sazeb

Emisní třídy podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)

  Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E Kategorie F

Emisní třída
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 s PMK 2*
S3,
S2 s PMK 1*
S2 S1,
žádná emisní třída
Emisní
Emisní třída
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Mýtná
emisní třída**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Emisní třída výběru mýta je uvedena v tarifních informacích dokladu jednotlivých jízd a podrobných výpisů jízd.

Sazby mýta za kilometr od 1. ledna 2023

Emisní třída Euro Výběr třídy podle počtu náprav a
hmotnost
Hlukové zatížení
Podíl sazby mýta na externí náklady (v centech/km))
Znečištění ovzduší
Podíl sazby mýta na externí náklady (v centech/km))
Infrastruktura
Podíl sazby mýta (v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t do 3 náprav** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t od 4 náprav** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t do 3 náprav** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t od 4 náprav** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t do 3 náprav** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t od 4 náprav** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1*
7,5-11,99 t
1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t do 3 náprav** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t od 4 náprav** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t do 3 náprav** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t od 4 náprav** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t do 3 náprav** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t od 4 náprav** 1,2 18,7 15,5 35,4

* PMK – třídy snížených emisí částic jsou standardy dodatečné výbavy pro snížení emisí pevných částic. Pro kategorii D je nutná třída PMK 1 nebo vyšší, pro kategorii C pak PMK 2 nebo vyšší.

** Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Vezměte prosím na vědomí

Plátce mýta je povinen na vyžádání Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu prokázat správnost všech skutečností směrodatných pro výběr mýta předložením vhodných podkladů (§ 5 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) ve spojení s § 6 a § 2 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U tuzemských motorových vozidel zaregistrovaných v Německu s jednotnými EU doklady k vozidlu lze emisní třídu odvodit z nekódovaného textu v bodě 14 nebo kódového čísla v bodě 14.1 (§ 7 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U vozidel, která nejsou registrovaná v Německu, platí časově odstupňovaná pravidla presumpce, pokud není možno emisní třídu prokázat jiným způsobem, zejména pomocí dokumentů o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – konference evropských ministrů dopravy) (§ 8 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

Plátce mýta nese důkazní břemeno v souvislosti se všemi skutečnostmi týkajícími se výběru mýta. Porušení důkazní povinnosti je spojeno s vyměřením pokuty.

Další doporučení