Plánová úprava sazeb mýta


Dopravní značka upozorňuje na mýtnou povinnost
Berlin,

Návrh zákona spolkové vlády, kterým se mění zákon o mýtě na spolkových dálkových kounikacích (BFStrMG), stanoví úpravu sazeb mýta. Návrh se vztahuje na posouzení nákladů na silniční infrastrukturu 2023 až 2027.

Sazby mýta jsou stanoveny v zákoně o mýtě na spolkových dálkových komunikacích. Celková částka vyplývá z trasy ujeté vozidlem nebo kombinací vozidel po zpoplatněných silnicích a sazby mýta v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů na infrastrukturu a za způsobené znečištění ovzduší, nákladů na hlukové zatížení, tzv. externích nákladů.

Při plánované úpravě sazeb mýta je třeba více zohlednit externí náklady na znečištění ovzduší a hlukové zatížení. Kromě dosavadního rozlišování podle emisních tříd se budou sazby rozlišovat také podle hmotnostních tříd. V hmotnostní třídě nad 18 t se navíc rozlišuje podle klasifikace počtu náprav.

Očekává se, že příslušná úprava sazeb vstoupí v platnost dne 1. ledna 2023. Návrh zákona musí ještě schválit zákonodárce. Podrobné znění návrhu je k dispozici na internetové stránce Spolkového ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV):

Návrh pátého zákona o změně zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)

Další doporučení