Пътната такса за товарни автомобили в Германия

На автомагистралите в Германия и избрани федерални шосета важи облагане с пътна такса за товарни автомобили от страната и чужбина с 7,5 тона и по-голямо допустимо общо тегло. Автобуси и някои други групи превозни средства не попадат под облагането с пътна такса.

Съответно на поръчката на Федералното правителство, Toll Collect експлоатира система за събиране на пътна такса, която изчислява и събира таксите съгласно на точно изминатите километри. Системата предлага три различни възможности за регистриране:

  • автоматично регистриране в системата чрез бордовия уред на автомобила (OBU)
  • ръчно регистриране в системата от терминал за събиране на пътна такса
  • ръчно регистриране в системата чрез Интернет

За да можете да използвате автоматичното регистриране в системата и регистриране в системата чрез Интернет, трябва да регистрирате Вашето предприятие и Вашите товарни автомобили при Toll Collect.

На тази страница ще намерите всички важни информации, заявления и указания свързани с пътната такса. Всички формуляри са на немски език. За попълване ще намерите указания на избрания от Вас език.

Формулярите можете да попълните на компютър и след това да ги разпечатате.

Не забравяте да се подпишете!

Нашия пощенски адрес и номер на факс ще намерите на формулярите.

Моля, не изпращайте многократно формуляри. Многократното изпращане забавя обработката.

Основни положения

Информация за ползване Брошура с всички информации за германската пътна такса за товарни автомобили Поръчване на брошура
Облагаема с пътна такса пътна мрежа Тази карта на Германия показва общо всички подлежащи на облагане с пътна такса участъци. В червено са обозначени федералните шосета, които са включени от 1 юли 2015 г.  
Пътна такса за товарни автомобили в Германия Информационният материал предлага кратък преглед на пътната такса за товарни автомобили в Германия. Поръчване на брошура
Начини за регистрация Този информационен материал предлага кратък преглед на начините за регистрация в система за събиране на пътна такса за товарни автомобили. Поръчване на брошура
Пътеводител за определяне на класовете на вредните емисии (английски език) Пътеводителят, издаден от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG), Ви помага да определите класа на вредните емисии на Вашия товарен автомобил. Поръчване на брошура
Регистриране за TOLL2GO Линк за регистриране за услугата TOLL2GO на ASFINAG и Toll Collect. С TOLL2GO можете да използвате Вашия бордови уред за автомобила от Toll Collect също и за събиране на пътна такса в Австрия.  

Регистрация, промяна, отписване от регистрация

Вписване на потребител С този формуляр вписвате себе си или Вашата фирма като клиент на Toll Collect. Помощ при попълване
Онлайн вписване на потребителОнлайн вписването е най-бързият и най-лесният начин за вписване като клиент на Toll Collect. Това е възможно на следните езици: немски, английски, френски и полски.  
Онлайн вписване на товарен автомобил От тук можете да влезете в Клиентския портал на Toll Collect, за да впишете Вашите автомобили в Toll Collect. Ако все още нямате достъп до Клиентския портал или ако формулярът Ви е необходим като PDF файл, моля, свържете се с нашия отдел за Клиентско обслужване.  
Отписване на товарен автомобил от регистрация С този формуляр можете да отпишете от регистрация Вашия регистриран товарен автомобил. Това е само възможно, ако OBU вече е демонтиран или OBU не е бил монтиран. Помощ при попълване
Промяна на данните на товарния автомобил С този формуляр можете да възложите промяната на данните на Вашия товарен автомобил регистриран при Toll Collect (TOLL-EasyChange). Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр Съгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали, определени превозни средства са освободени от пътната такса за тежки товарни автомобили. С този формуляр подавате молба при Toll Collect за регистриране на Вашите товарни автомобили като необлагаеми с пътна такса, за удължаване на регистрация или изтриване на регистрационен номер от списъка на освободените от пътна такса превозни средства. Допълнителна информация ще намерите в помощта при попълване.  
Необлагаеми с пътна такса превозни средства Тук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване
Промяна - адрес и услуги/ Прекратяване на договор Вашият адрес се е променил? Или Вие желаете да получавате ведомостта за пътните такси по e-mail? Тук ще намерите съответния формуляр. Помощ при попълване
Промяна на названието на фирма/правната форма Моля, информирайте ни за промяната на името на фирмата или правната фирма на Вашето предприятие с този формуляр. Помощ при попълване
Прехвърляне на договор Моля, използвайте този формуляр, когато поемате вече вписана в Toll Collect фирма. Помощ при попълване
Начин на заплащане: кредитна карта Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез платежно средство с платежна гаранция, напр. кредитна карта. Помощ при попълване
Начин на заплащане: карта за зареждане на гориво Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез карта за зареждане на гориво. Помощ при попълване
Начин на заплащане: отчитане по кредитна сметка Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез отчитане по кредитна сметка. Помощ при попълване
Директен дебит услуга кредитна сумаРегистрирани ли сте вече като клиент в Toll Collect? Заявете документите за този начин на заплащане по имейл посредством нашия Формуляр за контакти.

Желаете да се регистрирате като клиент в Toll Collect? Моля, попълнете формуляра Вписване на потребител и изберете като начин на заплащане директен дебит услуга кредитна сума. Останалите документи ще получите от нас по пощата.
 

Автоматично регистриране в системата с бордовия уред на автомобила (OBU)

Винаги във връзка Указания и информации за безупречно функциониране на Вашето OBU и DSRC модула.
Сервизни партньори - мрежа Карта с всички сервизни партньори. Ще намерите пригодено за мобилен телефон и за таблет търсене на www.toll-collect.de/partner-en
Сервизни партньори - мрежа Бордови уред на автомобила за Вашия товарен автомобил ще получите при нашите сервизни партньори
Ръководство за работа за OBU Тук ще намерите ръководството за работа за Вашия бордови уред на автомобила.

Ръчно регистриране в системата

Терминали за събиране на пътна такса - мрежа Карта на всички пунктове за събиране на пътна такса. Ще намерите пригодено за мобилен телефон и за таблет търсене на www.toll-collect.de/terminal-en  
Терминали за събиране на пътна такса - мрежа Списък на всички местоположения на терминалите за събиране на пътна такса  
Контролен списък за регистриране от терминал за пътна такса На този формуляр можете предварително да отбележите информации, които са Ви необходими за регистриране в системата от терминал за събиране на пътна такса.  
Указания за регистриране в системата от терминал за събиране на пътна такса Указания с картини – помощ за регистриране в системата от терминал за събиране на пътна такса Поръчване на брошура
Искане на допълнителна квитанция Вие сте загубили Вашата квитанция за регистриране в системата? С този формуляр можете да изискате допълнителна квитанция. Помощ при попълване
Рекламация/сторниране на квитанция за регистриране в системата Формуляр за рекламация на отхвърлено сторниране или квитанция за регистриране в системата Помощ при попълване
ръчно регистриране в системата от терминал за събиране на пътна такса Формуляр за пунктовете за събиране на пътна такса на нощно гише, при което шофьорът няма директен достъп до терминала за събиране на пътна такса Помощ при попълване

Отчитане

Отчитане на пътната такса Как се извършва отчитането на пътната такса от Toll Collect? Тук ще намерите най-важните информации свързани с тази тема. Поръчване на брошура
Начин на заплащане: кредитна карта Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез платежно средство с платежна гаранция, напр. кредитна карта. Помощ при попълване
Начин на заплащане: карта за зареждане на гориво Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез карта за зареждане на гориво. Помощ при попълване
Начин на заплащане: отчитане по кредитна сметка Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез отчитане по кредитна сметка. Помощ при попълване
Директен дебит услуга кредитна сумаРегистрирани ли сте вече като клиент в Toll Collect? Заявете документите за този начин на заплащане по имейл посредством нашия Формуляр за контакти.

Желаете да се регистрирате като клиент в Toll Collect? Моля, попълнете формуляра Вписване на потребител и изберете като начин на заплащане директен дебит услуга кредитна сума. Останалите документи ще получите от нас по пощата.
 
Обяснение на ведомостта за пътните такси Регистрирани потребители получават един път на месец ведомост за пътните такси. Тук ще намерите пример с обяснения.  
Обяснение на спецификацията на отделните пропътувани отсечки Регистрирани потребители получават по желание месечно спецификация на отделните пропътувани отсечки. Тук ще намерите пример с обяснения.  
Спецификация на отделните пропътувани отсечки csv За изтегляне на примерен csv-файл. моля, кликнете с десния бутон на мишката на линка.  
Рекламация на ведомостта за пътните такси Формуляр за рекламация на ведомостта за пътните такси Помощ при попълване
Рекламация на фактура на Toll-Collect Формуляр за рекламация на допълнителни услуги свързани с пътната такса (например такса за втора фактура или такса за замяната на карта на товарен автомобил) Помощ при попълване
Рекламация/сторниране на квитанция за регистриране в системата Формуляр за рекламация на отхвърлено сторниране или квитанция за регистриране в системата Помощ при попълване

Гореща линия за обслужване

  • Обаждане от Германия:
  • 0800 222 2628*
  • Обаждане от чужбина:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm2r603