You are using an outdated browser. Therefore, it is possible that some of the content on this website may not display correctly. Please update your browser. If your computer is part of a network, it may be necessary to contact your IT administrator.

Leave mobile area

This page cannot be displayed optimally on mobile devices. Continue anyway?

Toll Collect Toll Collect

Service Hotline

 • Calls from within Germany:
 • 0800 222 26 28 *
 • Calls from outside Germany:
 • 00800 0 222 26 28 *

* free call, mobile phone charges may vary

Пътната такса за товарни автомобили в Германия

По германските автомагистрали и федерални шосета важи облагане с пътна такса за вътрешни и чуждестранни товарни автомобили от 7,5 тона и над това допустимо общо тегло. Автобуси и някои други групи превозни средства не попадат под облагането с пътна такса.

Съответно на поръчката на Федералното правителство, Toll Collect експлоатира система за събиране на пътна такса, която изчислява и събира таксите съгласно на точно изминатите километри. Системата предлага четири различни възможности за регистриране::

 • регистриране чрез бордови уред за автомобил (OBU)
 • регистриране от терминал за пътна такса
 • регистриране онлайн
 • регистриране през приложение

Можете да използвате онлайн регистриране, регистриране от терминал за пътна такса и регистриране през приложение, без да е необходимо вписване преди това. За регистрирането чрез бордови уред за автомобил трябва да впишете Вашата фирма и Вашите автомобили в Toll Collect. Най-лесно можете да направите това в Клиентския портал на Toll Collect. Клиентският портал е на разположение на немски, английски, френски и полски език.

Към Клиентския портал (английски език)

Като алтернатива можете да ползвате и наши формуляри за Вашето заявление. Всички формуляри са на немски език. Преводите винаги са на Ваше разположение вдясно до формуляра. Моля, попълнете формулярите на компютъра. Изпратете отпечатаните и подписани формуляри на Toll Collect.

Ако изпращате многократно същите формуляри, времето за обработка се удължава.

Подробна информация ще намерите тук

Основни положения

Информация за ползване Брошура с всички информации за германската пътна такса за товарни автомобили Поръчване на брошура
Облагаема с пътна такса пътна мрежа Тази карта на Германия показва общо всички подлежащи на облагане с пътна такса участъци.  
Пътна такса за товарни автомобили в ГерманияИнформационният материал предлага кратък преглед на пътната такса за товарни автомобили в Германия. Поръчване на брошура
Пътеводител за определяне на класовете на вредните емисии (английски език) Пътеводителят, издаден от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG), Ви помага да определите класа на вредните емисии на Вашия товарен автомобил. Поръчване на брошура
Регистриране за TOLL2GO Линк за регистриране за услугата TOLL2GO на ASFINAG и Toll Collect. С TOLL2GO можете да използвате Вашия бордови уред за автомобила от Toll Collect също и за събиране на пътна такса в Австрия.  

Регистрация, промяна, отписване от регистрация

Вписване на потребител С този формуляр вписвате себе си или Вашата фирма като клиент на Toll Collect. Помощ при попълване
Онлайн вписване на потребителОнлайн вписването е най-бързият и най-лесният начин за вписване като клиент на Toll Collect. Това е възможно на следните езици: немски, английски, френски и полски.  
Онлайн вписване на товарен автомобил От тук можете да влезете в Клиентския портал на Toll Collect, за да впишете Вашите автомобили в Toll Collect. Ако все още нямате достъп до Клиентския портал или ако формулярът Ви е необходим като PDF файл, моля, свържете се с нашия отдел за Клиентско обслужване.  
Отписване на товарен автомобил от регистрация С този формуляр можете да отпишете от регистрация Вашия регистриран товарен автомобил. Това е само възможно, ако OBU вече е демонтиран или OBU не е бил монтиран. Помощ при попълване
Промяна на данните на товарния автомобил С този формуляр можете да възложите промяната на данните на Вашия товарен автомобил регистриран при Toll Collect (TOLL-EasyChange). Помощ при попълване
Промяна - адрес и услуги/ Прекратяване на договор Вашият адрес се е променил? Или Вие желаете да получавате ведомостта за пътните такси по e-mail? Тук ще намерите съответния формуляр. Помощ при попълване
Промяна на названието на фирма/правната форма Моля, информирайте ни за промяната на името на фирмата или правната фирма на Вашето предприятие с този формуляр. Помощ при попълване
Прехвърляне на договор Моля, използвайте този формуляр, когато поемате вече вписана в Toll Collect фирма. Помощ при попълване
Начин на заплащане: кредитна карта Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез платежно средство с платежна гаранция, напр. кредитна карта. Помощ при попълване
Начин на заплащане: карта за зареждане на гориво Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез карта за зареждане на гориво. Помощ при попълване
Начин на заплащане: отчитане по кредитна сметка Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез отчитане по кредитна сметка. Помощ при попълване
Директен дебит услуга кредитна сумаРегистрирани ли сте вече като клиент в Toll Collect? Заявете документите за този начин на заплащане по имейл посредством нашия Формуляр за контакти.

Желаете да се регистрирате като клиент в Toll Collect? Моля, попълнете формуляра Вписване на потребител и изберете като начин на заплащане директен дебит услуга кредитна сума. Останалите документи ще получите от нас по пощата.
 

Автоматично регистриране в системата с бордовия уред на автомобила (OBU)

Настройка на класовете според теглото Информация за новите класове на теглото, в сила от 1 януари 2019 г.
Определяне на настройките на бордовия уред за автомобил в клиентския порталВ клиентския портал ще видите какви класове според осите и според теглото можете да настроите на бордовите уреди за автомобил на Вашите превозни средства. Указанията ще Ви покажат как да процедирате.
Винаги във връзкаУказания и информации за безупречно функциониране на Вашето OBU и DSRC модула.
Сервизни партньори - мрежа Карта с всички сервизни партньори. Ще намерите пригодено за мобилен телефон и за таблет търсене на www.toll-collect.de/partner-en
Сервизни партньори - мрежа Бордови уред на автомобила за Вашия товарен автомобил ще получите при нашите сервизни партньори
Ръководство за работа за OBU Тук ще намерите ръководството за работа за Вашия бордови уред на автомобила.
Софтуерна актуализация на OBU – кое е новото? Всички промени от софтуерната актуализация през август 2020 г.

Ръчно регистриране в системата

Терминали за събиране на пътна такса - мрежа Карта на всички пунктове за събиране на пътна такса. Ще намерите пригодено за мобилен телефон и за таблет търсене на www.toll-collect.de/terminal-en  
Терминали за събиране на пътна такса - мрежа Списък на всички местоположения на терминалите за събиране на пътна такса  
Искане на допълнителна квитанция Вие сте загубили Вашата квитанция за регистриране в системата? С този формуляр можете да изискате допълнителна квитанция. Помощ при попълване
Рекламация по отношение на регистрирането или сторниране Формуляр за рекламация на отхвърлено сторниране или квитанция за регистриране в системата Помощ при попълване

Отчитане

Отчитане на пътната такса Как се извършва отчитането на пътната такса от Toll Collect? Тук ще намерите най-важните информации свързани с тази тема.  
Начин на заплащане: кредитна карта Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез платежно средство с платежна гаранция, напр. кредитна карта. Помощ при попълване
Начин на заплащане: карта за зареждане на гориво Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез карта за зареждане на гориво. Помощ при попълване
Начин на заплащане: отчитане по кредитна сметка Моля, използвайте този формуляр, ако желаете да заплащате пътната такса чрез отчитане по кредитна сметка. Помощ при попълване
Директен дебит услуга кредитна сумаРегистрирани ли сте вече като клиент в Toll Collect? Заявете документите за този начин на заплащане по имейл посредством нашия Формуляр за контакти.

Желаете да се регистрирате като клиент в Toll Collect? Моля, попълнете формуляра Вписване на потребител и изберете като начин на заплащане директен дебит услуга кредитна сума. Останалите документи ще получите от нас по пощата.
 
Обяснение на ведомостта за пътните такси Регистрирани потребители получават един път на месец ведомост за пътните такси. Тук ще намерите пример с обяснения.  
Обяснение на спецификацията на отделните пропътувани отсечки Регистрирани потребители получават по желание месечно спецификация на отделните пропътувани отсечки. Тук ще намерите пример с обяснения.  
Спецификация на отделните пропътувани отсечки csv За изтегляне на примерен csv-файл. моля, кликнете с десния бутон на мишката на линка.  
Образец на “Подробности за пътуване”Регистрираните клиенти могат да въведат отделни номера на регистриране в системата в клиентския портал и така да получат подробна информация за отделните отсечки. Тук ще намерите пример. 
Пояснения към “Подробности за пътуване” Регистрираните клиенти могат да въведат отделни номера на регистриране в системата в клиентския портал и така да получат подробна информация за отделните отсечки. Тук ще намерите пример с пояснения. 
Рекламация на ведомостта за пътните такси Формуляр за рекламация на ведомостта за пътните такси Помощ при попълване
Рекламация на фактура на Toll-Collect Формуляр за рекламация на допълнителни услуги свързани с пътната такса (например такса за втора фактура) Помощ при попълване
Рекламация по отношение на регистрирането или сторниране Формуляр за рекламация на отхвърлено сторниране или квитанция за регистриране в системата Помощ при попълване

Освобождаване от пътна такса

Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Информационен бюлетин Информационният бюлетин съдържа обща информация, свързана с темата за освобождаване от пътна такса  
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр за вписванеСъгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) някои превозни средства не са облагаеми с пътна такса, като например товарни автомобили на полицията и на противопожарната служба. С този формуляр Вие подавате молба към Toll Collect да вписва от Ваше име превозни средства като необлагаеми с пътна такса. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: ВписванеТук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр за удължаванеАко желаете да удължите срока на вписването на необлагаемо с пътна такса превозно средство, моля, използвайте този формуляр. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: УдължаванеТук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: Онлайн формуляр за отписванеАко желаете даден регистрационен номер на МПС да бъде заличен от списъка на освободените от пътна такса превозни средства, моля, използвайте този формуляр. Помощ при попълване
Необлагаеми с пътна такса превозни средства: ОтписванеТук ще намерите формуляра като PDF файл. Помощ при попълване

Гореща линия за обслужване

 • Обаждане от Германия:
 • 0800 222 2628 *
 • Обаждане от чужбина:
 • 008000 222 2628 *
Zum Seitenanfang

Build: 31.3.2.0

Node: tpm2r603