Mýto pro nákladní automobily v Německu

Na německých dálnicích a vybraných spolkových silnicích platí pro tuzemské i zahraniční nákladní automobily od 7,5 tuny přípustné celkové hmotnosti povinnost platit mýto. Autobusy a některé další skupiny vozidel této povinnosti nepodléhají.

Společnost Toll Collect provozuje na objednávku spolkové vlády mýtný systém, který vypočítává a vybírá poplatky podle přesného počtu použitých kilometrů. Systém nabízí tři různé možnosti zaúčtování:

  • automatické zaúčtování palubním přístrojem (OBU)
  • manuální zaúčtování u mýtných terminálů
  • manuální zaúčtování na internetu

Abyste mohli využívat automatické zaúčtování a zaúčtování na internetu, musíte svůj podnik a svá vozidla nechat zaregistrovat u společnosti Toll Collect.

Na této stránce naleznete všechny důležité informace, žádosti a návody týkající se mýta. Všechny formuláře jsou v německém jazyce. Při vyplňování si lze zobrazit pokyny ve zvoleném jazyce.

Formuláře můžete vyplnit na počítači a následně je vytisknout. Nezapomeňte se podepsat!
Naši poštovní adresu a číslo faxu naleznete na formulářích. Formuláře prosím nezasílejte vícekrát. Několikanásobné zaslání zpožďuje zpracování.

Registrace, změny, odhlášení

Registrace uživatele Pomocí tohoto formuláře můžete zaregistrovat sebe nebo svůj podnik jako zákazníka společnosti Toll Collect. Pokyny pro vyplnění
Online registrace uživateleOnline registrace je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak se zaregistrovat jako zákazník společnosti Toll Collect. Je k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině a polštině.  
Registrace vozidla onlineZde se dostáváte k zákaznickému portálu společnosti Toll Collect k registraci svého vozidla u společnosti Toll Collect. Pokud ještě nemáte přístup do zákaznického portálu nebo potřebuje formulář jako soubor PDF, obraťte se na náš zákaznický servis. 
Odhlášení vozidlaPomocí tohoto formuláře můžete odhlásit zaregistrovaná vozidla. Možné to je pouze tehdy, pokud již byla jednotka OBU vymontována nebo pokud jednotka OBU nebyla instalována. Pokyny pro vyplnění
Změna údajů o vozidlePomocí tohoto formuláře můžete zažádat o změnu údajů o vozidlech registrovaných u společnosti Toll Collect (TOLL-EasyChange). Pokyny pro vyplnění
Vozidla, která nemusí odvádět mýto: Online formulář Podle Zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích jsou určitá vozidla osvobozena od povinnosti odvádět mýto pro nákladní automobily. Pomocí tohoto formuláře zažádat o to, aby společnost Toll Collect zaregistrovala některá Vaše vozidla jako osvobozená od výběru mýta, aby registraci prodloužila nebo aby státní poznávací značku vymazala ze seznamu vozidel osvobozených od výběru mýta. Další informace naleznete v pokynech pro vyplnění. 
Vozidla, která nemusí odvádět mýtoZde naleznete formulář jako soubor PDF. Pokyny pro vyplnění
Změna adresy a služeb/ Vypovězení smlouvy Změnila se Vaše adresa? Nebo chcete výpis vyúčtování mýta dostávat e-mailem? Zde naleznete příslušný formulář. Pokyny pro vyplnění
Změna názvu/právní formy firmyProsím informujte nás pomocí tohoto formuláře o změně názvu nebo právní formy Vašeho podniku. Pokyny pro vyplnění
Převzetí smlouvyTento formulář prosím použijte, když přebíráte firmu již registrovanou u společnosti Toll Collect. Pokyny pro vyplnění
Způsob platby Kreditní karta Tento formulář použijte, pokud chcete mýto platit platebním prostředkem s platební zárukou, např. kreditní kartou. Pokyny pro vyplnění
Způsob platby Tankovací karta Tento formulář použijte, pokud chcete mýto platit tankovací kartou. Pokyny pro vyplnění
Způsob platby Vyúčtování přes pohledávkové konto Tento formulář použijte, pokud chcete mýto platit vyúčtováním přes pohledávkové konto. Pokyny pro vyplnění
Inkaso servisu pohledávekJste již u společnosti Toll Collect registrováni jako zákazník?
Vyžádejte si podklady pro tento způsob platby e-mailem prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Chcete se u společnosti Toll Collect registrovat jako zákazník?
Vyplňte formulář registrace uživatele a zvolte jako způsob platby inkaso servisu pohledávek. Další podklady obdržíte od nás poštou.
 

Vyúčtování

Vyúčtování mýtného Jak probíhá vyúčtování se společností Toll Collect? Zde naleznete nejdůležitější informace o této problematice. Objednání brožury
Způsob platby Kreditní karta Tento formulář použijte, pokud chcete mýto platit platebním prostředkem s platební zárukou, např. kreditní kartou. Pokyny pro vyplnění
Způsob platby Tankovací karta Tento formulář použijte, pokud chcete mýto platit tankovací kartou. Pokyny pro vyplnění
Způsob platby Vyúčtování přes pohledávkové konto Tento formulář použijte, pokud chcete mýto platit vyúčtováním přes pohledávkové konto. Pokyny pro vyplnění
Inkaso servisu pohledávekJste již u společnosti Toll Collect registrováni jako zákazník?
Vyžádejte si podklady pro tento způsob platby e-mailem prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Chcete se u společnosti Toll Collect registrovat jako zákazník?
Vyplňte formulář registrace uživatele a zvolte jako způsob platby inkaso servisu pohledávek. Další podklady obdržíte od nás poštou.
 
Výpis vyúčtování mýta s vysvětlivkamiRegistrovaní uživatelé obdrží jednou za měsíc výpis vyúčtování mýta. Zde naleznete příklad s vysvětlivkami. 
Doklad jednotlivých jízd s vysvětlivkamiNa přání obdrží registrovaní uživatelé jednou za měsíc doklad jednotlivých jízd. Zde naleznete příklad s vysvětlivkami. 
Doklad jednotlivých jízdách ve formátu csvPro stažení vzorového souboru ve formátu csv klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz. 
Reklamace výpisu vyúčtování mýtaFormulář pro reklamaci výpisu vyúčtování mýta Pokyny pro vyplnění
Reklamace faktury Toll Collect Formulář pro reklamaci dodatečné služby související s mýtem (například poplatek za druhou fakturu nebo poplatek za náhradu vozidlové karty) Pokyny pro vyplnění
Reklamace/stornování zaúčtovacího dokladu Formulář pro reklamaci odmítnutí storna nebo dokladu o zaúčtování Pokyny pro vyplnění

Servisní hotline

  • Telefonáty z Německa:
  • 0800 222 2628*
  • Telefonáty ze zahraničí:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm2r603