Autópályadíjak


Részletes felvétel egy tehergépjármű tengelyeiről. A tengelyszám határozza meg a fizetendő útdíj mértékét

A díjtételek felépítése

Az útdíjtételeket a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvényben határozzák meg. A teljes összeg a jármű vagy járműszerelvény által a díjköteles útszakaszon megtett útvonalból és egy kilométerenkénti díszabásból áll össze, amely arányosan tartalmazza az okozott lég- és zajszennyezési, valamint infrastruktúrahasználati költségeket.

  • Az útdíjak aránya az infrastruktúra költségeiben a tengelytől és a súlyosztálytól függ.
  • A zajszennyezésért fizetendő autópályadíj-részesedést minden járműre egyenlően vetik ki.
  • Az okozott levegőszennyezés útdíjszintje a szennyező anyag osztályától függ. Mindegyik járművet a hat szennyező anyag osztálya alapján osztályozzák a hat A, B, C, D, E és F kategóriába. Az útdíjasok felelősek a szennyező anyag osztályok meghatározásáért; Az ügyfelek kötelesek minden útdíj szempontjából releváns adatot helyesen szolgáltatni (az önbevallás elve).

Az aktuális díjtételek visszamenőlegesen, 2020. október 28-ától érvényesek

2021. október 1-jétől új tgk.-útdíjtarifák lépnek érvénybe Németországban.

Az útdíjból az infrastrukturális költségekre eső hányad 2020. október 28-ától visszamenőlegesen csökken. Ezzel szemben a légszennyezési költségek aránya növekszik. Összességében a kilométerenkénti díjtarifák a károsanyag-kategória függvényében enyhén csökkennek.

A 2020. október 28. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban megtett utak esetében az autópályadíj kérésre időarányosan visszatéríthető. Az autópályadíjból az infrastrukturális költségekre eső hányad visszatérítésének mértéke függ a súlyosztálytól. A visszatérítés 2021. november 3-ától igényelhető a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal honlapján található online platformon keresztül. Addigra a kérelemhez szükséges összes elszámolási dokumentum a fuvarozó és logisztikai cégek rendelkezésére fog állni. Az igényeket 2023 végéig lehet érvényesíteni.

Fontos információk

A megfelelő díjtétel megkeresése

A tarifakalkulátor gyorsan elvezeti az útdíjához. Indítsa el a varázslót, és először válassza ki a jármű károsanyag-kategóriáját. Ezt követően adja meg a megfelelő tengely- és súlyosztályt. Kész. Minden értéket az oldal alján lévő táblázatban talál.

A díjtétel megállapítása gyorsan és egyszerűen

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtengelyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával.

Tarifatáblázatok

Károsanyag-kategóriák a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) szerint

  A kategória B kategória C kategória D kategória E kategória F kategória

Károsanyag-kategória
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 PMK 2*
S3,
S2 PMK 1*
S2 S1,
nincs károsanyag-kategória
Euro-
Károsanyag-kategória
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Útdíj-
Károsanyag-kategória**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** Az autópálya-díjrend szerinti károsanyag-osztály az egyedi menetkimutatás és a részletes útvonaladatok tarifainformációi között található.

Kilométerenkénti autópályadíj-tételek 2021. október 1-jétől

Európai károsanyag-kategória Levegőszennyezettség
Autópálya-díjtételben érvényesített külsőköltség-arány (cent/km-ben)
Zajterhelés
Autópálya-díjtételben érvényesített külsőköltség-arány (cent/km-ben)
Tengely- és
Súlykategória
Infrastruktúra
Autópálya-díjtételben érvényesített arány (cent/km-ben)
Autópálya-díjtétel
(Cent/km-ben)
Euro 6 1,2 0,2 7,5-11,99 t 6,5 7,9
12-18 t 11,2 12,6
>18 t 3 tengelyig** 15,5 16,9
>18 t 4 tengelytől** 16,9 18,3
Euro 5, EEV 1 2,3 0,2 7,5-11,99 t 6,5 9,0
12-18 t 11,2 13,7
>18 t 3 tengelyig** 15,5 18,0
>18 t 4 tengelytől** 16,9 19,4
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 3,4 0,2 7,5-11,99 t 6,5 10,1
12-18 t 11,2 14,8
>18 t 3 tengelyig** 15,5 19,1
>18 t 4 tengelytől** 16,9 20,5
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 6,7 0,2 7,5-11,99 t 6,5 13,4
12-18 t 11,2 18,1
>18 t 3 tengelyig** 15,5 22,4
>18 t 4 tengelytől** 16,9 23,8
Euro 2 7,8 0,2 7,5-11,99 t 6,5 14,5
12-18 t 11,2 19,2
>18 t 3 tengelyig** 15,5 23,5
>18 t 4 tengelytől** 16,9 24,9
Euro 1, Euro 0 8,9 0,2 7,5-11,99 t 6,5 15,6
12-18 t 11,2 20,3
>18 t 3 tengelyig** 15,5 24,6
>18 t 4 tengelytől** 16,9 26,0

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtengelyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával.

Kérjük, vegye figyelembe

A díjkötelesnek a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) kérésére megfelelő dokumentumok bemutatásával igazolnia kell az autópályadíj-beszedés szempontjából irányadó tények helyességét (szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 5. §-a a tgk.-útdíjrendelet. §-ával és 6. §-ával összefüggésben).

A Németországban egységes EU járműokmánnyal forgalomba helyezésre engedélyezett belföldi gépjárművek esetében az emissziós osztályt a 14. ponthoz tartozó szöveg vagy a 14.1. kulcsszám igazolja (a tgk.-útdíjrendelet 7. §-a).

A nem Németországban engedélyezett járművek esetében időzített vélelmezési szabályok érvényesek, amennyiben a károsanyag-kategóriát más módon, pl. a CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája) egyes környezetvédelmi követelményeinek teljesítéséről szóló dokumentumokkal nem lehet igazolni (tgk.-útdíjrendelet 8. §-a).

A díjkötelest terheli a díjszabás szempontjából lényeges tények feltárásának és bizonyításának kötelezettsége. Az igazolási kötelezettség megszegése pénzbüntetést von maga után.

További javaslatok