Tol voor CO₂ en voertuigen boven 3,5 ton

Actuele wijzigingen van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen: regeringsbesluit om de CO₂-tol in te voeren op 1 december 2023 en de tol voor voertuigen van meer dan 3,5 ton op 1 juli 2024

Op 14 juni 2023 keurde de Duitse bondsregering het ontwerp goed van een derde wet tot wijziging van de tolvoorschriften:

vanaf 1 december 2023 wordt een CO₂-differentiatie van de tol voor vrachtwagens en vanaf 1 juli 2024 de tol voor vrachtwagens met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton ingevoerd.

Fundamentele wijzigingen van de wetswijziging in een overzicht:

Nieuw tariefkenmerk CO2-emissieklasse vanaf 1 december 2023

De CO₂-emissieklasse wordt ingevoerd als nieuw tariefkenmerk. Dit betekent dat het toltarief per kilometer in de toekomst ook zal afhangen van hoeveel koolstofdioxide (CO₂) een voertuig uitstoot. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op een voor de hele EU geldende regeling.

Nieuw basisprincipe voor de toewijzing aan een gewichtsklasse vanaf 1 december 2023

In de toekomst zal het toegelaten totaalgewicht (veld F.2 van het kentekenbewijs) niet meer bepalend zijn voor de toewijzing aan een gewichtsklasse, maar wel de technisch toelaatbare maximummassa (veld F.1 van het kentekenbewijs). Hierdoor kunnen voertuigen in een hogere gewichtsklasse terechtkomen of tolplichtig worden.

Tolklanten zijn verplicht om de gegevens over de gewichtsklasse van hun voertuigen in het klantenportaal tijdig voor de inwerkingtreding van het wetgevingspakket te controleren en zo nodig aan te passen.

Toll Collect heeft voor alle tot nu toe geregistreerde voertuigen de gewichtsinformatie uit het veld voor het toegelaten totaalgewicht overgezet naar het nieuwe veld voor de technisch toelaatbare maximummassa.

Partikelfilterklasse (PFK) komt te vervallen

Voertuigen met een partikelfilterklasse (PFK) worden vanaf 1 december 2023 niet meer ingedeeld in een betere milieuklasse.

In de toekomst vallen voertuigen met de tol-milieuklassen 'Euro 2 + PFK 1' in de tol-milieuklasse 2, niet meer in tol-milieuklasse 3. Voertuigen met 'Euro 3 + PFK 2' vallen in de tol-milieuklasse 3, niet meer in de tol-milieuklasse 4.

Tolplicht voor voertuigen van meer dan 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa vanaf 1 juli 2024

De tolplicht voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton wordt ingevoerd vanaf juli 2024. Het basisprincipe voor de tolplicht is dan de technisch toelaatbare maximummassa van het trekkende voertuig/de trekker.

Toll Collect zal voor alle voertuigen voertuigtoestellen met DIN-schacht beschikbaar stellen. Als er geen DIN-schacht beschikbaar is voor de inbouw van het voertuigtoestel, biedt Toll Collect Windshield-voertuigtoestellen aan.

Er zal een uitzondering zijn voor ambachtslieden en ambachtelijke bedrijven. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een online oplossing. Met deze oplossing kunnen ambachtslieden aanvaarde bewijzen leveren dat de voertuigen die voor hun bedrijf worden gebruikt, uitsluitend worden gebruikt onder de voorwaarden voor de "vrijstelling voor ambachtslieden".

De regelgevingen voor de rij- en rusttijden en de kwalificatie als beroepschauffeur hebben al passende uitzonderingen voor voertuigen van ambachtslieden.

Tolvoorschriften voor alternatieve aandrijvingen

Vrachtwagens die af fabriek zijn uitgerust met CNG-/LNG-aandrijving in de Euro-milieuklasse 6 worden in januari 2024 tolplichtig.

Emissievrije voertuigen zoals elektrische voertuigen, voertuigen met een waterstofverbrandingsmotor en voertuigen met een waterstof-brandstofcel blijven tot eind 2025 van tol vrijgesteld. Vanaf 1 januari 2026 hoeft voor emissievrije voertuigen slechts 25 procent van het gedeeltelijke toltarief te worden betaald voor infrastructuurkosten plus de gedeeltelijke toltarieven voor geluidshinder en luchtvervuiling.

Emissievrije voertuigen tot 4,25 ton technisch toelaatbare maximummassa zijn permanent vrijgesteld van de tol.

Het wetsontwerp en meer informatie over de tol voor vrachtwagens en de financieringsprogramma's voor klimaatvriendelijke bedrijfsvoertuigen van het Bondsministerie voor Digitale infrastructuur en Verkeer vindt u onder deze link:

http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut