Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Taryfy opłat drogowych


Szczegółowe ujęcie osi samochodu ciężarowego. Liczba osi ma wpływ na wysokość opłaty drogowej

Obecne taryfy opłat drogowych

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za kilometr, która obejmuje udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.

 • Udział kosztów związanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej zależy od kategorii osi oraz kategorii wagowej
 • Tymczasem udział kosztów związanych z obciążeniem hałasem jest taki sam dla wszystkich pojazdów i jest on pobierany w formie ryczałtu.
 • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F. Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani prawidłowo wprowadzić wszystkie dane niezbędne do naliczania opłat drogowych (zasada deklaracji własnej).

Więcej informacji:

Dokumentowanie klasy emisji spalin

Jak szybko ustalić taryfę opłat drogowych

Nasz licznik taryf przekieruje Państwa do właściwej taryfy opłat drogowych. Klikając na zielone pole, najpierw wybrać klasę emisji spalin właściwą dla Państwa pojazdu. Potem podać odpowiednią liczbę osi i kategorię wagową. Gotowe. Wszystkie wartości znajdują się także w tabeli na dole strony.

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standardy dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C PMK 2 lub wyższa.

** Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Zawsze uwzględniane są osie podnoszone, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są wykorzystywane czy podniesione, więc bez kontaktu z nawierzchnią drogi.

Tabele taryfowe

Klasa emisji spalin zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG)

  Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria E Kategoria F
Klasa emisji
spalin
S6EEV 1S5 S4,
S3 z PMK 2 *
S3,
S2 z PMK 1 *
S2S1,
brak normy emisji spalin
Europejskie normy
emisji spalin
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Klasa emisji spalin, od której zależy wysokość opłaty drogowej **07060504030201

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standardy dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C PMK 2 lub wyższa.

** Pamiętaj: Klasa emisji spalin, od której zależy wysokość opłaty drogowej, została podana w informacjach dotyczących taryf, zamieszczonych w szczegółowym wykazie jazd oraz w szczegółach jazdy.

Stawki opłat drogowych za kilometr obowiązujące od 1 października 2021 r.

Klasa emisji spalin Udział w stawce opłaty drogowej kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza
(w centach/km)
Udział w stawce opłaty drogowej kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem hałasem
(w centach/km)
Kategoria osi i kategoria wagowa Udział w stawce opłaty drogowej kosztów związanych z infrastrukturą
(w centach/km)
Stawka opłaty drogowej
(w centach/km)
Euro 61,20,27,5-11,99 t6,57,9
12-18 t11,212,6
>18 t do 3 osi**15,516,9
>18 t od 4 osi**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5-11,99 t6,59,0
12-18 t11,213,7
>18 t do 3 osi**15,518,0
>18 t od 4 osi**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
3,40,27,5-11,99 t6,510,1
12-18 t11,214,8
>18 t do 3 osi**15,519,1
>18 t od 4 osi**16,920,5
Euro 3, Euro 2 + PMK 1 *6,70,27,5-11,99 t6,513,4
12-18 t11,218,1
>18 t do 3 osi**15,522,4
>18 t od 4 osi**16,923,8
Euro 27,80,27,5-11,99 t6,514,5
12-18 t11,219,2
>18 t do 3 osi**15,523,5
>18 t od 4 osi**16,924,9
Euro 1, Euro 08,90,27,5-11,99 t6,515,6
12-18 t11,220,3
>18 t do 3 osi**15,524,6
>18 t od 4 osi**16,926,0

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standardy dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C PMK 2 lub wyższa.

** Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Zawsze uwzględniane są osie podnoszone, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są wykorzystywane czy podniesione, więc bez kontaktu z nawierzchnią drogi.

Ważna uwaga

Użytkownik podlegający obowiązkowi opłaty za korzystanie z dróg publicznych jest zobowiązany do wykazania na żądanie Federalnej Inspekcji Transportu Drogowego (BAG) poprawności wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej przedkładając odpowiednie dokumenty (§ 5 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG) w połączeniu z § 6 + § 2 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech z dokumentami pojazdu ujednoliconymi wg norm unijnych klasę emisji spalin można ustalić na podstawie tekstu w punkcie 14 lub kodu pojazdu w punkcie 14.1. (§ 7 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (niem. Lkw-MautV)).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych poza granicami Niemiec obowiązują przedziały czasowe, jeśli nie można dowieść klasy emisji spalin w inny sposób, przede wszystkim na podstawie dokumentów poświadczających spełnienie określonych wymogów w zakresie ochrony środowiska w ramach CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europejska Konferencja Ministrów Transportu) (§ 8 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

Na użytkowniku podlegającym obowiązkowi opłaty za korzystanie z dróg publicznych spoczywa obowiązek przedstawienia i udowodnienia wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej. Wykroczenie przeciwko obowiązkowi udokumentowania podlega karze grzywny.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Od 1 stycznia 2019 r.


Ręka wprowadzająca na urządzeniu pokładowym kategorię wagową i kategorię osi. Obydwa wpisy są widoczne na wyświetlaczu urządzenia pokładowego.

Klasa wagowa musi być prawidłowo ustawiona na OBU. W przypadku pojazdów powyżej 18 ton należy również podać liczbę osi.

Więcej informacji

Do początku strony

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm2r603