Opłata CO₂ i opłata od pojazdów powyżej 3,5 t

Zmiany opłaty drogowej od samochodów ciężarowych w 2023 i 2024 roku

Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych została zmieniona jesienią 2023 roku. Ze zmianami tymi wiąże się dostosowanie opłaty drogowej od samochodów ciężarowych:

Od 1 grudnia 2023 roku

  • klasa emisji CO₂ stanie się nową cechą decydującą o taryfie opłat drogowych.
  • Narzut z tytułu emisji CO₂ zostanie podniesiony, przez co zmieni się taryfa opłat drogowych.
  • Maksymalna masa całkowita (MMC) stanie się nową podstawą przydziału do kategorii wagowej.
  • Rezygnacja z kategorii redukcji emisji cząstek stałych (PMK)

Od 1 stycznia 2024 roku

  • pojazdy z napędem na gaz ziemny (CNG/LNG) będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

Od 1 lipca 2024 roku

  • pojazdy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.
  • Zmienią się zasady zwolnienia pojazdów bezemisyjnych z obowiązku uiszczania opłaty drogowej

Na tej stronie zamieszczamy przegląd tych zmian i ich konsekwencji. Informujemy, że niektóre zmiany będą wymagać od Państwa podjęcia pewnych działań.

Napisy można włączyć za pomocą ikony na dole z prawej strony w odtwarzaczu.

Nowa cecha decydująca o taryfie w postaci klasy emisji CO₂

Od 1 grudnia 2023 roku klasa emisji CO₂ ma zostać wprowadzona jako nowa cecha decydująca o taryfie opłat drogowych. Oznacza to, że stawka opłaty za kilometr będzie teraz zależeć także od ilości emitowanego przez pojazd dwutlenku węgla (CO₂). Ta nowa systematyka odnosi się do ogólnounijnych regulacji.

Firma Toll Collect przyporządkowała wszystkie zarejestrowane pojazdy do kategorii emisji CO₂ 1. Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przed 1 lipca 2019 r. są zatem już prawidłowo sklasyfikowane. Nie trzeba wykonywać dalszych czynności. Ze względu na wymogi prawne pojazdy te nie mogą być przypisane do wyższej klasy emisji CO₂.

Na portalu klienta można sprawdzić przyporządkowanie swoich pojazdów za pomocą wyszukiwarki klas emisji oraz wnioskować o zmianę klasy emisji. Prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku o zmianę klasy emisji. W portalu klienta można również przesłać wymagane dokumenty (dowód rejestracyjny, CIF, CoC, świadectwo dopuszczenia indywidualnego).

Wyszukiwarka klas emisji jest dostępna także na tej witrynie. Prosimy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko w portalu klienta.

Film pokazuje, jak ustalić i dostosować klasę emisji CO₂ w portalu klienta.

Napisy można włączyć za pomocą ikony na dole z prawej strony w odtwarzaczu.

Nowe stawki opłat

Od 1 grudnia zostanie podniesiona stawka częściowa za emisję CO₂. Spowoduje to wzrost taryfy opłat drogowych.

MMC: nowa podstawa dotycząca przyporządkowania do kategorii wagowej

Podstawa przyporządkowania do kategorii wagowej zmieni się w dniu 1 grudnia 2023 roku.

  • Dotychczas decydujące znaczenie miała dopuszczalna masa całkowita (DMC) (pole F.2 w dowodzie rejestracyjnym).
  • Od 1 grudnia 2023 roku decydować będzie maksymalna masa całkowita (MMC) (pole F.1 w dowodzie rejestracyjnym)

Ważne: Przez to pojazdy mogą zostać przyporządkowane do wyższej kategorii wagowej lub zacząć podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.. Zestawy pojazdów o MMC od 7,5 tony podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej jedynie wtedy, gdy pojazd silnikowy ma MMC powyżej 3,5 tony.

W ramach usługi firma Toll Collect przeniesie najpierw informacje dotyczące masy wszystkich zarejestrowanych dotychczas pojazdów z pola „Dopuszczalna masa całkowita” do nowego pola „Maksymalna masa całkowita” w celu uniknięcia zablokowania urządzenia pokładowego. Klienci dokonujący opłat drogowych są zobowiązani do sprawdzenia danych dotyczących kategorii wagowej swoich pojazdów na portalu klienta i w razie potrzeby ich dopasowania w odpowiednim czasie przed wejściem w życie pakietu ustaw.

Pytania i odpowiedzi dotyczące MMC

Film pokazuje, jak dostosować maksymalną masę całkowitą w portalu klienta.

Napisy można włączyć za pomocą ikony na dole z prawej strony w odtwarzaczu.

Rezygnacja z kategorii redukcji emisji cząstek stałych (PMK)

Od 1 grudnia 2023 roku pojazdy z kategorią redukcji emisji cząstek stałych (PMK) nie będą klasyfikowane do lepszej klasy emisji spalin.

Jeśli chodzi o klasy emisji spalin, od których zależy wysokość opłaty drogowej, w przyszłości pojazdy z klasą „Euro 2 + PMK 1” będą należeć do klasy 2, a nie do klasy 3. Natomiast pojazdy z „Euro 3 + PMK 2” trafią do klasy 3, a nie do klasy 4.

Nowa taryfa będzie rozliczana automatycznie.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych od pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Od lipca 2024 roku zostanie wprowadzony obowiązek uiszczania opłat drogowych od pojazdów powyżej 3,5 tony. Zestawy pojazdów podlegają obowiązkowi dokonywania opłat drogowych tylko wtedy, gdy maksymalna masa całkowita ciągnika przekracza 3,5 tony.

Firma Toll Collect udostępni dla wszystkich pojazdów z kieszenią DIN urządzenia pokładowe. W przypadku braku kieszeni DIN do montażu urządzenia pokładowego firma Toll Collect zaoferuje urządzenia pokładowe montowane na przedniej szybie (Windshield).

To rozwiązanie jest przewidziane wyłączenie dla rzemieślników i zakładów rzemieślniczych. W tym celu przewidziano rozwiązanie online. Za jego pomocą rzemieślnicy będą mogli wiarygodnie udokumentować odpowiednimi dowodami, że wykorzystywane w ich działalności pojazdy są eksploatowane wyłącznie na warunkach „Wyłączenia dla rzemieślników”.

W przypadku uregulowań dotyczących czasów prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz kwalifikacji kierowców zawodowych istnieją już odpowiednie wyłączenia dla pojazdów wykorzystywanych przez rzemieślników.

Pytania i odpowiedzi dotyczące obowiązku uiszczania opłaty drogowej od pojazdów powyżej 3,5 tony

Przepisy dotyczące opłat drogowych dla napędów alternatywnych

Pojazdy wyposażone fabrycznie w napęd CNG/LNG i należące do klasy emisji spalin Euro 6 będą od 1 stycznia 2024 roku podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

Pojazdy bezemisyjne takie jak pojazdy elektryczne oraz z silnikiem wodorowym, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostają zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych do 31 grudnia 2025 roku.

Od 1 stycznia 2026 roku od pojazdów bezemisyjnych trzeba będzie uiszczać 25% stawki częściowej za koszty związane z infrastrukturą plus stawki częściowe za koszty związane z obciążeniem hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.

Pojazdy bezemisyjne o maksymalnej masie całkowitej do 4,25 tony są trwale zwolnione z opłaty drogowej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące opłaty drogowej od pojazdów z napędami alternatywnymi