Nowe opłaty od 2018 roku

Od 1 lipca 2018 roku nastąpi rozszerzenie obowiązku uiszczania opłat drogowych na wszystkie drogi federalne. Tutaj znajdziesz aktualne informacje.

Wszystkie drogi federalne podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej

Od 1 lipca 2018 roku opłaty drogowe od samochodów ciężarowych obowiązują na wszystkich drogach federalnych. Celem nowej ustawy jest zapewnienie źródła finansowania modernizacji sieci dróg federalnych oraz budowy nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w Niemczech. Ma temu służyć systematyczne wdrażanie systemu finansowania opartego na opłatach uiszczanych przez użytkowników dróg.

Wraz z rozszerzeniem tego obowiązku sieć płatnych odcinków autostrad i dróg federalnych zwiększy się do 52 000 km.

Film: Rozszerzenie opłaty drogowej na wszystkie drogi federalne (po angielsku)

Dobrze przygotowani dzięki urządzeniom pokładowym

Klienci, którzy są już zarejestrowani w Toll Collect i których samochody ciężarowe wyposażone są w urządzenia pokładowe (OBU), nie muszą podejmować żadnych działań, już teraz są na to doskonale przygotowani. Automatyczny pobór opłaty drogowej przez urządzenie pokładowe zapewnia klientom jednoznaczne korzyści. Kierowca może w każdej chwili zgłosić zmianę trasy bez konieczności całkowitego lub częściowego anulowania wykupu. Zapewnia to elastyczność oraz oszczędność czasu i pieniędzy w codziennej pracy.

W związku z rozszerzeniem sieci płatnych dróg można spodziewać się wzrostu liczby firm korzystających z systemu poboru opłat drogowych. Przedsiębiorstwa, które w 2018 roku będą po raz pierwszy korzystać z systemu poboru opłat drogowych, powinny odpowiednio wcześniej zadecydować, w jaki sposób chcą dokonywać opłat. Dla kierowców często korzystających z płatnych dróg rozsądnym rozwiązaniem jest dokonywanie płatności przez wykup w systemie automatycznym za pośrednictwem urządzenia pokładowego.

Aby zamontować urządzenie pokładowe, konieczna jest rejestracja przedsiębiorstwa online w Toll Collect za pośrednictwem portalu klienta. Następnie można rejestrować pojazdy. Kolejnym krokiem jest wizyta u partnera serwisowego, który zamontuje urządzenie pokładowe. Toll Collect udostępnia urządzenie bezpłatnie, przedsiębiorstwo ponosi koszty montażu.

Także dla klientów, którzy dotychczas korzystali z systemu ręcznego poboru opłaty drogowej, dobrą alternatywą może stać się wykup za pośrednictwem urządzenia pokładowego. Dlatego zainteresowane przedsiębiorstwa powinny w odpowiednim czasie zasięgnąć informacji i szybko podjąć stosowne działania.

Więcej informacji na temat wykupu automatycznego za pomocą urządzenia pokładowego

Film: Zmiany przy wykupie w systemie automatycznym (po angielsku)

Nowe wskazanie na urządzeniu pokładowym

Urządzenia pokładowe zostały przygotowane do pobierania opłaty drogowej na wszystkich drogach federalnych. Nie wymaga to żadnych działań ze strony przedsiębiorstw i kierowców samochodów ciężarowych. Na zaktualizowanych urządzeniach pokładowych pojawia się nowe wskazanie. Wyświetlacz będzie teraz pokazywał podczas jazdy liczbę osi, skrót DE (jeśli samochód ciężarowy jedzie przez Niemcy) oraz kategorię wagową.

Szczegółowe informacje na temat kategorii wagowych

Wykup za pośrednictwem aplikacji

Od lutego 2018 roku aplikacja będzie dostępna na urządzenia z systemem Android, iOS i Windows Phone. Można ją pobrać z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

Aplikacja umożliwia wygodny wykup odcinków w trakcie podróży za pomocą smartfona lub tabletu. Wcześniejsza rejestracja na portalu Toll Collect nie jest konieczna. Zarejestrowani klienci Toll Collect mogą używać danych dostępu do portalu klienta także do logowania się w aplikacji. Wówczas w aplikacji dostępne będą również dane pojazdu z portalu klienta.

Niezarejestrowani klienci mogą utworzyć konto do wykupu. Dzięki temu mogą oni zapisywać dane pojazdów i odcinków w aplikacji oraz korzystać z nich również podczas dokonywania wykupu w terminalu i online.

Więcej informacji na temat wykupu za pośrednictwem aplikacji

Nowy system wykupu online

Nowy system wykupu online zastąpi internetowy system wykupu.

Na skutek tego aktualne dane dostępu do internetowego systemu wykupu utracą ważność. Klienci zarejestrowani w Toll Collect mogą logować się do nowego systemu wykupu online za pomocą danych dostępu do portalu klienta. Klienci, którzy nie posiadają jeszcze dostępu do portalu, zamawiają kody do aktywacji swoich kont za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nowością jest to, że również niezarejestrowani klienci mogą dokonywać wykupu online. Można to zrobić za pomocą dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do internetu.

Wykup online jest obsługiwany przez najczęściej używane przeglądarki.

Film: Dalszy rozwój wykupu w systemie ręcznym (po angielsku)

Nowe terminale opłat drogowych

1100 nowych terminali opłat drogowych uzupełnia możliwości wykupu przez Internet i aplikację. Terminale są ustawione zarówno na terenie Niemiec, jak i w strefie przygranicznej. Są one zamontowane w pobliżu wjazdów na autostrady, na MOP'ach i parkingach oraz na stacjach paliw.

Nowością jest to, że można dokonać wykupu i anulować go, korzystając ze wszystkich sposobów. To oznacza na przykład, że odcinek wykupiony w terminalu można teraz anulować również za pośrednictwem aplikacji lub w systemie wykupu online.

W maju 2018 roku stare terminale opłat drogowych zostały wyłączone. Wykup w tych urządzeniach nie jest już możliwy.

Film: Dalszy rozwój wykupu w systemie ręcznym (po angielsku)

Nowość podczas kontroli

Oprócz kontroli mobilnych, do kontroli opłat drogowych na drogach federalnych ma służyć 600 kolumn kontrolnych. Wiele kolumn kontrolnych w kolorze niebieskim o wysokości około czterech metrów zostało już ustawionych.

Więcej informacji na temat nowych słupków kontrolnych

Film: Nowe kolumny kontrolne (po angielsku)

Broszura dotycząca rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych

Więcej informacji o rozszerzeniu obowiązku uiszczania opłat drogowych na wszystkie drogi federalne znajdą Państwo w niniejszej broszurze.

Wszystkie drogi federalne sprawdzony partner

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628*
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628*

Newsletter

Dzięki naszemu newsletterowi będziesz otrzymywać e-mailem aktualne informacje na temat opłat drogowych od samochodów ciężarowych.

Subskrypcja newslettera

Węzeł: tpm2r603