Planowane dostosowanie taryf opłat drogowych


Znak drogowy informuje o obowiązku uiszczania opłat drogowych
Berlin,

Projekt ustawy rządu federalnego zmieniającej ustawę o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych przewiduje dostosowanie stawek opłat. Projekt odnosi się do ekspertyzy dotyczącej kosztów infrastruktury drogowej na lata 2023–2027.

Taryfy opłat drogowych zapisano w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych. Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za kilometr, która obejmuje udział tzw. kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.

Przy planowanym dostosowaniu taryf opłat drogowych przede wszystkim mają zostać w większym stopniu uwzględnione zewnętrzne koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz obciążeniem hałasem. Oprócz dotychczasowego zróżnicowania według klas emisji spalin taryfy zostaną także zróżnicowane według kategorii wagowych. W kategorii wagowej powyżej 18 ton zostanie ponadto wprowadzone rozróżnienie według klasy osi.

Przedmiotowe dostosowanie taryf wejdzie w życie prawdopodobnie od 1 stycznia 2023 r. Projekt ustawy musi jeszcze uchwalić ustawodawca. Ze szczegółową treścią projektu można zapoznać się na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu (BMDV):

Projekt piątej ustawy zmieniającej ustawę o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych

Dalsze rekomendacje