Indicații legale

Drept de autor

Copyright 2011-2023 Toll Collect. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, fișierele audio, video și animațiile, precum și aranjamentele acestora sunt supuse drepturilor de autor și altor legi pentru protecția proprietății intelectuale. Acestea nu pot fi copiate în scopuri comerciale sau pentru distribuire și nici modificate și utilizate pe alte site-uri. Site-ul Toll Collect GmbH cuprinde imagini care cad sub incidența dreptului de autor al acelora care le-au pus la dispoziție.

Garanție

Toll Collect pune la dispoziție informații fără nici un fel de asigurare sau garanție, fie ea expresă sau implicită. De asemenea, sunt excluse toate garanțiile implicite privind comercializarea, adecvarea pentru anumite scopuri sau încălcarea legilor și brevetelor. Chiar dacă plecăm de la premisa că informațiile pe care le punem la dispoziție sunt fidele, este posibil să se fi strecurat unele erori sau inexactități.

Dreptul de licență

Toll Collect GmbH dorește să vă ofere o prezență inedită și informativă pe internet. Sperăm să vă bucurați la fel de mult ca noi de proiectul nostru creativ. Apelăm însă la înțelegerea dvs. cu privire la faptul că Toll Collect GmbH trebuie să protejeze proprietatea sa intelectuală, inclusiv patentele și drepturile de autor, și că pagina noastră web nu poate oferi drept de licență asupra proprietății intelectuale a companiei noastre.

Exonerarea de răspundere

Toll Collect verifică și actualizează permanent informațiile de pe paginile sale web. În ciuda acestei preocupări, este posibil ca unele date să se fi modificat între timp. Toll Collect nu își asumă nicio răspundere sau garanție cu privire la actualitatea, corectitudinea și integritatea informațiilor puse la dispoziție pe site. Același lucru este valabil și pentru toate celelalte site-uri internet la care există linkuri. Toll Collect nu răspunde nici pentru conținutul paginilor web spre care există linkuri.
Toll Collect își rezervă dreptul de a efectua modificări sau completări ale informațiilor oferite. Toll Collect nu răspunde față de disponibilitatea informațiilor.
Conținutul și structura paginilor Toll Collect se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea informațiilor sau a datelor, în special utilizarea de texte sau imagini, necesită acordul prealabil al Toll Collect.

Înregistrare, parolă

În interesul siguranței practicilor comerciale, accesul la unele pagini este protejat printr-o parolă și este permis doar utilizatorilor înregistrați. Toll Collect GmbH își rezervă dreptul ca unele pagini cu acces liber până la un moment dat să fie de asemenea supuse obligației de înregistrare. Toll Collect GmbH are dreptul, în orice moment, să revoce autorizația de acces prin blocarea datelor de acces fără a fi necesar să prezinte justificări, în special în cazul în care

  • utilizatorul a folosit date false la înregistrare,
  • a încălcat aceste condiții sau nu a respectat obligația de a trata cu atenție datele sale de acces sau
  • nu a folosit site-ul Toll Collect GmbH pentru o perioadă mai lungă de timp.

În cazul în care înregistrarea este prevăzută pe baza tranzacțiilor comerciale, utilizatorul este obligat să furnizeze informații reale pentru înregistrare și să informeze imediat Toll Collect GmbH dacă apar modificări ulterioare.
După înregistrare, utilizatorul obține un ID de utilizator și o parolă. La prima accesare, utilizatorul va modifica parola transmisă de Toll Collect cu o parolă cunoscută doar de el. Datele de utilizator permit utilizatorului să vizualizeze, să modifice sau, dacă este necesar, să revoce sau să prelungească consimțământul dat pentru prelucrarea datelor.
Utilizatorul se asigură că datele utilizatorului nu sunt puse la dispoziția părților terțe și este responsabil pentru toate comenzile și alte activități efectuate în baza datelor utilizatorului. Domeniul protejat prin parolă trebuie părăsit după fiecare utilizare. În cazul în care utilizatorul află faptul că părțile terțe utilizează în mod abuziv datele utilizatorului, acesta este obligat să informeze imediat în scris Toll Collect GmbH, dacă este necesar, în prealabil, prin e-mail. În momentul în care Toll Collect GmbH primește această notificare, va bloca accesul la domeniul protejat pentru persoana care folosește aceste date de utilizator. Anularea blocării este posibilă doar în urma unei solicitări exprese a utilizatorului.
Utilizatorul poate solicita oricând în scris ștergerea înregistrării sale. În acest caz, Toll Collect GmbH va șterge toate datele utilizatorului și toate celelalte date cu caracter personal stocate imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

Obligațiile utilizatorului

La utilizarea site-ului, utilizatorul nu are voie

  • să aducă atingere sau să încalce drepturile persoanelor, în special pe ale minorilor,
  • să încalce normele morale prin comportamentul său,
  • să încalce drepturile comerciale de protecție și copyright sau alte drepturi de proprietate,
  • să transfere conținuturi cu viruși, așa-zișii cai troieni, sau alte programe ce ar putea afecta softul site-ului,
  • să introducă, să stocheze sau să trimită hiperlinkuri sau conținuturi la care nu are dreptul, în special în cazul în care astfel de hiperlinkuri sau conținut încalcă obligațiile de confidențialitate sau sunt ilegale,
  • să transmită publicitate sau e-mailuri nesolicitate (spam-uri) sau avertizări false cu privire la viruși, funcționări eronate sau alte asemenea, sau să îndemne la participarea la concursuri, sisteme avalanșă, mesaje în cascadă, jocuri piramidale sau alte acțiuni similare.

Toll Collect GmbH este îndreptățită să blocheze în orice moment accesul la site-ul companiei, mai cu seamă atunci când utilizatorul încalcă obligațiile care-i revin în baza condițiilor impuse de site.

Indicație

Toll Collect își rezervă dreptul de a modifica afirmațiile din acest ghid pentru utilizatori, în măsura în care acestea nu se referă la circumstanțe care nu fac obiectul unei adaptări continue. Este vorba, în special, de informaţiile cu privire la reţeaua partenerilor de service şi la reţeaua de puncte de plată a taxei rutiere.

Compania Toll Collect, precum și reprezentanții, agenții și asistenții ei preiau răspunderea pentru aceste informații pentru utilizator numai în caz de faptă intenționată și neglijență gravă. În toate celelalte cazuri, răspunderea este exclusă. Excluderea răspunderii nu se aplică în cazul răspunderii Toll Collect GmbH și a reprezentanților, agenților și asistenților acesteia pentru daune rezultate din vătămarea integrității corporale sau a sănătății precum și conform legii privind răspunderea produsului.

O versiune valabilă a broșurii „Ghid pentru utilizatori” poate fi descărcată gratuit de aici.

Ghid pentru utilizatori (PDF, 842 KB)