Utilizați un browser învechit. Este posibil ca, din acest motiv, unele elemente ale acestei pagini de internet să nu fie afișate corect. Vă rugăm să actualizați browserul. În cazul în care calculatorul dumneavoastră face parte dintr-o rețea, luați legătura cu administratorul.

Ieșirea din afișarea mobilă

Această pagină nu poate fi afișată corect pe terminale mobile. Doriți să continuați?

Toll Collect Toll Collect

Departamentul de asistență de service

 • Apeluri din Germania:
 • 0800 222 26 28 *
 • Apeluri din afara Germaniei:
 • 00800 0 222 26 28 *

* gratuit, tarifele apelurilor din rețeaua de telefonie mobilă pot diferi

Tarife de taxă rutieră


Înregistrarea datelor axelor unui autocamion. Numărul axelor influențează valoarea taxei rutiere

Tarife actuale ale taxei rutiere

Tarifele de taxe rutiere sunt cuprinse în Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG). Suma totală rezultă din distanța pe care o parcurge un autovehicul sau o combinație de autovehicule pe drumuri cu taxă rutieră și o cotă de taxă rutieră în cenți pe kilometru, fiecare dintre acestea reprezentând o parte pentru poluarea aerului, poluarea fonică și costurile infrastructurii.

 • Cota de taxă rutieră pentru costuri pentru infrastructură depinde de clasa de axe și de greutate.
 • Cota parte din taxa rutieră pentru poluarea fonică se percepe la o valoare fixă similară pentru toate autovehiculele.
 • Cota parte din taxa rutieră pentru poluarea aerului se diferențiază în funcție de clasa de noxe. În acest sens, fiecare vehicul este clasificat în șase categorii A, B, C, D, E și F, în funcție de clasa de noxe. Clienții sunt responsabili pentru specificarea claselor de noxe; clienții sunt obligați să furnizeze în mod corect toate datele relevante pentru taxa rutieră (principiul declarației pe proprie răspundere).

Informații suplimentare:

Ghid pentru determinarea claselor de noxe

Tarifele actuale aferente taxei rutiere se aplică retroactiv de la 28 octombrie 2020

Începând cu 1 octombrie 2021 se vor aplica noi tarife aferente taxei rutiere pentru autocamioane din Germania.

Cota taxei rutiere pentru costurile de infrastructură scade retroactiv de la 28 octombrie 2020. În schimb, crește cota costurilor generate de poluarea aerului. În general, tarifele aferente taxei rutiere pe kilometru scad ușor în funcție de clasa de noxe.

Pentru deplasările realizate în perioada 28 octombrie 2020-30 septembrie 2021, o parte din taxa rutieră poate fi rambursată la cerere. Rambursarea subsetului de taxă rutieră pentru costurile de infrastructură depinde de clasa de greutate. Rambursarea poate fi solicitată de la Autoritatea Federală pentru Transporturile de Marfă (BAG) începând cu 3 noiembrie 2021 printr-o platformă online de pe site. Până la data menționată, companiile de transport și logistică dețin toate documentele contabile necesare pentru cerere. Revendicarea poate fi făcută până la sfârșitul anului 2023.

Informații suplimentare

Stabiliți rapid tariful dumneavoastră de taxă rutieră

Calculatorul nostru de tarife vă trimite la tariful de taxă rutieră aferent. Selectați mai întâi, în câmpul verde, clasa de noxe a autovehiculului. Indicați apoi clasa de axe și de greutate respectivă. Gata. Toate valorile sunt indicate și în tabel, în partea de jos a paginii.

* PMK – Clasele de reducere a particulelor sunt standarde de reechipare pentru reducerea emisiei de particule. Pentru categoria D este necesară clasa de reducere a particulelor 1 sau mai mare, pentru categoria C, clasa de reducere a particulelor 2 sau mai mare.

** Puntea tandem reprezintă două axe, puntea tridem reprezintă trei axe. Axele de ridicare și axele suplimentare sunt întotdeauna respectate, chiar dacă, în timpul deplasării, o axă a autovehiculului este solicitată sau ridicată, deci nu are un contact cu șoseaua.

Tabele cu tarife

Clase de noxe conform Legii privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG)

  Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D Categoria E Categoria F
Clasa de noxeS6EEV 1S 5S4,
S3 cu PMK 2 *
S3,
S2 cu PMK 1 *
S2S1,
fără clasă de noxe
Euro-
Clasa de noxe
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Clasă de noxe
taxă rutieră **
07060504030201

* PMK – Clasele de reducere a particulelor sunt standarde de reechipare pentru reducerea emisiei de particule. Pentru categoria D este necesară clasa de reducere a particulelor 1 sau mai mare, pentru categoria C, clasa de reducere a particulelor 2 sau mai mare.

** Clasa de noxe pentru taxa rutieră este reprezentată în informațiile privind tarifele pentru certificarea călătoriilor individuale și detaliile privind călătoria.

Cote de taxe rutiere per kilometru, de la 1 octombrie 2021

Clasă de noxe
Euro
Cotă parte de taxă rutieră
pentru costuri externe
Poluarea aerului
(în cenți/km)
Cotă parte de taxă rutieră
pentru costuri externe
Poluarea fonică
(în cenți/km)
Clasă de axe și
clasă de greutate
Cotă parte de taxă rutieră
pentru
infrastructură
(în cenți/km)
Cotă de taxă rutieră
(în cenți/km)
Euro 61,20,27,5-11,99 t6,57,9
12-18 t11,212,6
>18 t până la 3 axe**15,516,9
>18 t de la 4 axe**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5-11,99 t6,59,0
12-18 t11,213,7
>18 t până la 3 axe**15,518,0
>18 t de la 4 axe**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
3,40,27,5-11,99 t6,510,1
12-18 t11,214,8
>18 t până la 3 axe**15,519,1
>18 t de la 4 axe**16,920,5
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
6,70,27,5-11,99 t6,513,4
12-18 t11,218,1
>18 t până la 3 axe**15,522,4
>18 t de la 4 axe**16,923,8
Euro 27,80,27,5-11,99 t6,514,5
12-18 t11,219,2
>18 t până la 3 axe**15,523,5
>18 t de la 4 axe**16,924,9
Euro 1,
Euro 0
8,90,27,5-11,99 t6,515,6
12-18 t11,220,3
>18 t până la 3 axe**15,524,6
>18 t de la 4 axe**16,926,0

* PMK – Clasele de reducere a particulelor sunt standarde de reechipare pentru reducerea emisiei de particule. Pentru categoria D este necesară clasa de reducere a particulelor 1 sau mai mare, pentru categoria C, clasa de reducere a particulelor 2 sau mai mare.

** Puntea tandem reprezintă două axe, puntea tridem reprezintă trei axe. Axele de ridicare și axele suplimentare sunt întotdeauna respectate, chiar dacă, în timpul deplasării, o axă a autovehiculului este solicitată sau ridicată, deci nu are un contact cu șoseaua.

Atenție

Persoana obligată la plata taxei rutiere, la cererea Autorității federale pentru transporturile de marfă (BAG), trebuie să dovedească corectitudinea tuturor aspectelor decisive pentru perceperea taxei rutiere prin prezentarea documentelor adecvate (Articolul 5 din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG) împreună cu Articolul 6 din Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane).

La autovehiculele înmatriculate în Germania cu certificate uniforme la nivelul UE, clasa de emisie poate fi dedusă din textul de la Punctul 14 sau din codul de la 14.1 (Articolul 7 din Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane).

În cazul autovehiculelor neînregistrate în Germania, sunt valabile regulile de prezumție eșalonate în timp, dacă clasa de noxe nu poate fi dovedită în alt mod, mai ales prin documente cu privire la îndeplinirea anumitor cerințe de mediu în traficul CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport) (Articolul 8 din Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane).

Persoanei obligate la plata taxei rutiere îi revine sarcina de prezentare și de furnizare de dovezi în cazul tuturor faptelor supuse taxei rutiere. Încălcarea obligației de justificare este sancționată cu amendă contravențională.

Asistență telefonică

 • Apeluri din Germania:
 • 0800 222 26 28 *
 • Apeluri din afara Germaniei:
 • 00800 0 222 26 28 *

De avut în vedere, începând cu 1 ianuarie 2019


Ruka namješta razred težine i osovinski razred na mobilnom uređaju za vozilo. Oba su podatka vidljiva na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo.

Clasa de greutate trebuie setată corect la OBU. La autovehiculele de peste 18 t trebuie indicat și numărul axelor.

Informații suplimentare

La începutul paginii

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603