Plánovaná úprava mýtnych taríf


Dopravná značka upozorňuje na mýtnu povinnosť
Berlin,

Návrh zákona spolkovej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), stanovuje úpravu sadzieb mýta. Zákon sa vzťahuje na posúdenie nákladov na infraštruktúru v rokoch 2023 až 2027.

Mýtne tarify sú stanovené v zákone o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Celková suma vyplýva z trasy, ktorú vozidlo alebo jazdná súprava prejde po spoplatnených cestách a sadzby mýta v centoch na kilometer, ktorý obsahuje príslušný podiel na nákladoch na infraštruktúru, ako aj na nákladoch súvisiacich so znečistením vzduchu a zaťažením hlukom, tzv. externé náklady.

Pri plánovanej úprave mýtnych taríf je potrebné venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým externým nákladom súvisiacim so znečistením vzduchu a zaťažením hlukom. Okrem doterajšieho rozlišovania podľa emisných tried budú v týchto tarifách zohľadňované aj hmotnostné triedy. V hmotnostnej triede nad 18 ton sa ďalej rozlišuje podľa počtu náprav.

Očakáva sa, že príslušná úprava taríf nadobudne účinnosť 1. januára 2023. Návrh zákona musí ešte schváliť zákonodarný zbor. Podrobnosti o tomto návrhu nájdete na internetovej stránke Spolkového ministerstva pre digitálne záležitosti a dopravu (BMDV):

Návrh Piateho zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)

Ďalšie odporúčania