Údržba


Dopravní značka „Staveniště“ stojí vedle několika výstražných kuželů.

Činnosti údržby

Z důvodu činnosti údržby nejsou v současné době naše webové stránky a on-line zaúčtování do mýtného systému dostupné. Zkuste to, prosím, později ještě jednou.

Maintenance work

Due to maintenance work, our website and online log-on into the toll system are currently unavailable. Please try again later.

Travaux de maintenance

En raison de travaux de maintenance, notre site internet et l’enregistrement en ligne dans le système de péage ne sont actuellement pas disponibles. Veuillez réessayer plus tard.

Prace konserwacyjne

Ze względu na prace konserwacyjne nasza strona internetowa oraz wykup online w systemie poboru opłat drogowych są obecnie niedostępne. Proszę spróbować ponownie później.