Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti platí pro webovou stránku společnosti Toll Collect GmbH na adrese www.toll-collect.de.

Jako subjekt veřejného sektoru ve smyslu směrnice (EU) 2016/2102 se snažíme zajistit, aby byly naše webové stránky z důvodu provádění směrnice (EU) 2016/2102 přístupné v souladu s ustanoveními spolkového zákona o rovnosti postižených osob (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) a nařízení o přístupné informační technice (BITV 2.0).

Stav kompatibility s požadavky BITV

Požadavky na přístupnost vyplývají z § 3 odst. 1 až 4 a § 4 nařízení BITV 2.0, které bylo vydáno na základě § 12 písm. d) zákona BGG.

Přezkoumání dodržování požadavků provádí v doprovodné fázi vývoje certifikovaný zkušební orgán na základě testu podle nařízení BITV.

Z důvodu přezkoumání webová stránka zatím nesplňuje výše uvedené požadavky, a to kvůli níže uvedeným nesrovnalostem. Toll Collect má v úmyslu webovou stránku znovu spustit a tím také odstranit výše uvedená omezení přístupnosti.

Ovládací prvky

Interaktivní ovládací prvky jako odkazy a tlačítka nemají vždy názvy a role, které by screenreader dokázal rozpoznat.

Pohyblivé obsahy

Automatické změny obsahu (tzv. karusely), které se používají na různých místech webové stránky, nelze vypnout jednoznačným ovládacím prvkem.

Zobrazené obsahy

Obsahy, který jsou zobrazeny pomocí kurzoru nebo klávesnice, nelze zavřít beze změny polohy fokusu.

Formuláře

Popisky jednotlivých polí ve formuláři nejsou pro screenreader jasně propojené s příslušnými vstupními poli. U polí, která se týkají přímo uživatele, chybí aktuálně funkce Autocomplete. Chybová hlášení ve formulářích nejsou propojena s popisky příslušných polí. V některých případech chybí popisek pole. U některých formulářů se musí zadat sled znaků, takzvaný CAPTCHA, aby bylo možné formuláře odeslat. Pro takové druhy CAPTCHA na bázi obrázků nejsou k dispozici žádné alternativy.

Prvky struktury HTML

Struktura nadpisů aktuálně není optimalizovaná pro screenreader. Seznamy nejsou vyznačeny tak, aby byly pro screenreader čitelné.

Syntaxe HTML

Syntaxe HTML není optimalizovaná pro screenreader.

Kontrast

Kontrastní poměr u některých nadpisů, tlačítek, odkazů v plynulém textu a polí ve formuláři nesplňuje požadavek 4,5:1 resp. 3:1.

Odkazové texty

U některých odkazových textů není patrné, zda se otvírají přes PDF.

Tutoriál k palubní jednotce

Tato nabídka je určena pro řidiče nákladních automobilů a obsahuje instrukce pro ovládání palubní jednotky. Stránky se nepřizpůsobují velikosti displeje chytrých telefonů a menších tabletů. Tutoriál, jako samostatný modul, disponuje vlastní navigací, která se liší od navigační struktury zbytku webové stránky.

Dokumenty PDF ke stažení

Dokumenty vypracované před červencem 2020 ještě nejsou volně přístupné. V rámci dalších nezbytných aktualizací těchto dokumentů bude zajištěna i jejich volná přístupnost.

Tabulky

Tabulky nejsou strukturovány a vyznačeny tak, aby byla možná smysluplná reprodukce screenreaderem.

Ovladatelnost klávesnice

Výběr jazyka nelze ovládat pomocí klávesnice. Opakující se obsahové bloky navíc nelze přeskočit pomocí klávesnice. Fokus klávesnice není jednoznačně patrný nebo neexistuje.

Jazyk

Hlavní jazyk stránky není uveden v kódu HTML. Slova v jiném jazyce nejsou označena příslušným atributem jazyka.

Videa

Videa, která byla na naší webové stránce zveřejněna před červencem 2020, neobsahují žádné titulky. V rámci dalších nezbytných aktualizací těchto videí bude zajištěna i jejich volná přístupnost.

Datum vystavení tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vystaveno dne 15. října 2020 a aktualizováno dne 15. Října 2021.

Oznámení omezení přístupnosti

Chcete nám oznámit omezení přístupnosti nebo získat informace o realizaci přístupu pro všechny? Se zpětnou vazbou a všemi dalšími informacemi se prosím obraťte na naši online redakci.

Toll Collect GmbH
Online redakce
Linkstraße 4
10875 Berlín

nebo použijte náš kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Rozhodčí řízení

V případě, že ani po Vaši zpětné vazbě na výše uvedeném kontaktním místě nedošlo k uspokojivému řešení věci, můžete se obrátit na rozhodčí orgán podle § 16 zákona BGG. Rozhodčí orgán podle zákona BGG má za úkol podpořit mimosoudní řešení sporů v oblasti přístupnosti mezi osobami s postižením a veřejnými spolkovými úřady. Rozhodčí řízení je bezplatné. Není třeba se obrátit na právního zástupce. Bližší informace o rozhodčím řízení a možnostech podání žádosti najdete na adrese:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Obrátit se přímo na rozhodčí orgán podle zákona BGG můžete na adrese:

info@schlichtungsstelle-bgg.de