ochrana dat

Užitečné informace o ochraně dat

Společnost Toll Collect těší Vaše návštěva na naší webové prezentaci a Váš zájem o náš podnik. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velice vážně a veškeré údaje týkající se Vaší osoby zpracováváme výhradně v souladu s platnými právními ustanoveními v oblasti ochrany dat.

Osobní údaje jsou informace o Vaší identitě, jako například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také uživatelská data, tedy například doba a rozsah využití naší nabídky. V následujícím textu Vám vysvětlíme, které informace ve společnosti Toll Collect zpracováváme v rámci provozování mýtného systému a během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Provoz mýtného systému

Společnost Toll Collect zpracovává Vaše osobní údaje za účelem výběru mýta a ke kontrole v rámci provozování mýtného systému pro těžká užitková vozidla. Mýtný systém je rozčleněn následovně:

 • automatická metoda výběru mýta
 • manuální metoda výběru mýta
 • kontrolní systém

Pro výběr mýta a kontrolní systém jsou zaznamenány údaje, které jsou uvedeny v § 4, odst. 3, § 7, odst. 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) a v § 2 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla (LKW-MautV). Společnost Toll Collect kromě toho zpracovává osobní údaje na základě čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro následující účely:

 • použití palubního přístroje Toll Collect
 • registrační procesy
 • správa pohledávek
 • transakce s poskytovateli platebních služeb
 • stíhání podvodů
 • zpracování sporných případů
 • certifikace a školení
 • hrazení mýta v Rakousku

Uvedení skutečností směrodatných pro výběr mýta je nezbytné pro účast na automatickém a manuálním zaúčtování a předepsané dle § 4, odst. 2 a § 3, § 5, odst. 1, str. 3 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla (LKW-MautV). Neposkytnutí údajů by pro Vás mělo za následek, že by daný postup zaúčtování nebylo možné využívat.

Osvobození od placení mýta

Společnost Toll Collect nabízí možnost registrace vozidel, která nemusí odvádět mýto. Registrací vozidel nepodléhajících mýtné povinnosti je možné vyhnout se zbytečnému zastavení vozidla, kontrolním řízením a slyšením, neznamená to však právní uznání osvobození od placení mýta ze strany společnosti Toll Collect nebo Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu.

Údaje shromážděné při registraci k osvobození od placení mýta se zpracovávají za účelem nabídnout registraci vozidel nepodléhajících mýtné povinnosti, zkontrolovat existenci uvedených důvodů registrace a následně zohlednit registraci k osvobození od placení mýta při kontrole dodržování mýtné povinnosti. Za tímto účelem předává Toll Collect všechny potřebné údaje také Spolkovému úřadu pro logistiku a mobilitu.

Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6, odst. 1, písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování probíhá po dobu 4 let.

Registrace vozidel nepodléhajících mýtné povinnosti je dobrovolnou nabídkou. Poskytnutí osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smluvně. Je však nezbytně nutné k tomu, aby bylo možné registrovat vozidla nepodléhající mýtné povinnosti mýto k osvobození od placení mýta. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by dotyčné vozidlo nebylo registrováno k osvobození od placení mýta a nebylo by možné se vyhnout zbytečnému zastavení vozidla, kontrolním řízením a slyšením.

Navíc podle § 1 odst. 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) je osvobození od placení mýta možné nejen trvale pro určité typy vozidel, ale také pro tzv. vozidla situačně osvobozená od placení mýta, která slouží konkrétním účelům. V případě, že zjištění skutečného stavu (slyšení) prokáže, že byly splněny požadavky pro situační osvobození od placení mýta nebo že kontrolované vozidlo je trvale osvobozeno od placení mýta, bude tato informace uložena i bez samostatné registrace, aby byla tato okolnost zohledněna při kontrole dodržování mýtné povinnosti a aby se předešlo zbytečným zastavením vozidla, kontrolním řízením a slyšením. Za tímto účelem předává Toll Collect všechny potřebné údaje také Spolkovému úřadu pro logistiku a mobilitu.

Společnost Toll Collect také získává od Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu informace o tom, že některá vozidla jsou situačně nebo trvale osvobozena od placení mýta, které jsou následně také ukládány, aby byla tato okolnost zohledněna při kontrole dodržování mýtné povinnosti a aby se předešlo zbytečnému zastavení vozidla, kontrolním řízením a slyšením.

Právní základy pro takové zpracování vyplývají z § 7, odst. 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) a § 8, odst. 1 BFStrMG. Zpracování probíhá po dobu dvou let.

Povinnost poskytnout informace o vozidle a případné důsledky jejich neposkytnutí jsou dány způsoby zjišťování skutečného (slyšení) provedeného v rámci řízení o dodatečném výběru mýta.

Přístup k veřejné webové prezentaci a aplikacím portálu společnosti Toll Collect

Společnost Toll Collect zpracovává při Vašem vstupu na veřejnou webovou prezentaci a aplikace portálu uživatelské údaje online nabídek a údaje webové analýzy. K tomu patří:

 • IP adresa,
 • datum a čas dotazu,
 • rozdíl časových zón vůči greenwichskému hlavnímu času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP,
 • právě přenášené množství údajů,
 • webová prezentace, ze které požadavek pochází,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho plocha, jakož i
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Zpracování probíhá pro účely řízení webové relace, jako reakce na provozní potíže nebo odůvodněné případy zneužití, jakož i ke generování uživatelských statistik. Uživatelské statistiky návštěvníků webové prezentace se generují, aby bylo možné utvářet webové prezentace a služby na základě potřeb. Základem zpracování je čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které nám dáváte k dispozici – a to například za účelem

 • zaregistrování se u nás,
 • přihlášení se k odběru zpravodaje,
 • zaslání dotazu na nás,
 • účasti na naší anketě,
 • žádosti o zaslání informačních materiálů nebo
 • přihlášení se k návštěvě naší výstavy o ochraně osobních údajů.

V těchto případech od Vás potřebujeme různý rozsah osobních údajů. Proto jste požádáni o Vaše jméno, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda nám tyto údaje zašlete prostřednictvím vyplnění příslušných polí. Použití těchto údajů probíhá pouze za tím účelem, ke kterému jste nám tyto údaje poskytli.

Soubory cookie

Při provozování našeho webového portálu používáme výhradně „nezbytné cookies“. Tyto soubory cookie se ukládají pouze na dobu trvání vaší návštěvy na našich internetových stránkách. Bez těchto souborů cookie byste náš webový portál nemohli plnohodnotně využívat.

„Nezbytné cookies“ se používají k provádění následujících funkcí:

 • Načítání a routing internetové prezentace:
  Technologie se využívá k tomu, aby bylo možné internetovou prezentaci najít a načíst. Bez této technologie by byla internetová prezentace nedostupná nebo by se nenačetla. Uživatelům by se při pokusu o načtení stránky zobrazilo chybové hlášení.
 • Identifikace a autentizace uživatele:
  Technologie se využívá k identifikaci a autentizaci uživatelů – například pro správu a předávání bezpečnostních tokenů různým službám v rámci jedné internetové stránky za účelem identifikace stavu uživatele (např. zda je přihlášený, nebo není).
 • Bezpečnost internetové prezentace:
  Tato technologie se využívá k zajištění bezpečnosti internetové stránky a jejích uživatelů (např. odhlášení po uplynutí určité doby z bezpečnostních důvodů).

Použití funkcí blogu

Do našeho blogu, v němž zveřejňujeme různé příspěvky k tématům týkajícím se mýta, můžete vkládat veřejné komentáře. K tomuto účelu je potřebné uvedení uživatelského jména a e-mailové adresy. Tyto údaje se použijí k tomu, aby bylo případně možné reagovat na Váš příspěvek. Právním základem je čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Všechny komentáře jsou před zveřejněním kontrolovány. Váš komentář k příspěvku bude po dokončení kontroly zveřejněn pod Vámi uvedeným uživatelským jménem. Společnost Toll Collect si ovšem vyhrazuje právo na vymazání komentářů nebo jednotlivých vět, pokud porušují pravidla stanovená v netiketě nebo se netýkají příspěvků, u nichž jsou zapsány.

Zpravodaj

Na základě Vašeho souhlasu můžete odebírat náš zpravodaj. Pro přihlášení se k odběru našeho zpravodaje používáme takzvanou metodu Double-opt-in. To znamená, že Vám po Vašem přihlášení zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, v němž Vás požádáme o potvrzení, že si přejete zaslání zpravodaje. Pokud Vaše přihlášení nepotvrdíte do 14 dnů, Vaše informace budou automaticky vymazány. Kromě toho ukládáme časový okamžik Vašeho přihlášení, abychom jej mohli později prokázat.

Povinnými údaji pro účely zasílání zpravodaje jsou výhradně Vaše e-mailová adresa a Vámi preferovaný jazyk komunikace. Pokud se na portálu pro servisní partnery chcete přihlásit k odběru zpravodaje pro servisní partnery, musíte navíc uvést Vaší zemi. Po obdržení Vašeho potvrzení uložíme tyto údaje pro účely odeslání zpravodaje. Právním základem je čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Váš souhlas se zasláním zpravodaje můžete kdykoliv odvolat a odběr zpravodaje zrušit, a to uvedením Vaší e-mailové adresy do formuláře, jehož odkaz je uveden v každém e-mailu zpravodaje.

Společnost Toll Collect upozorňuje na skutečnost, že při odeslání zpravodaje dochází k vyhodnocení uživatelského chování příjemců. Pro účely tohoto vyhodnocení obsahují odeslané e-maily takzvané trackingové pixely. Tento tracking můžete kdykoliv odmítnout, a to kliknutím na odkaz k odhlášení zpravodaje, který je uveden v každém e-mailu, nebo nás informovat jinou cestou.

Zpracování při výběru nezajištěného způsobu platby

Společnost Toll Collect nabízí svým zákazníkům v zásadě využití způsobu platby „inkasním příkazem na fakturu“. Při využití tohoto způsobu platby společnost Toll Collect složí peněžní záruku za konkrétního zákazníka, čímž může pro Toll Collect vzniknout riziko platebního selhání.

Společnost Toll Collect má oprávněný ekonomický zájem o minimalizaci rizika platebního selhání. Po výběru způsobu platby „inkasním příkazem na fakturu“ společnost Toll Collect za tímto účelem provádí analýzu Vaší platební pravděpodobnosti na základě všeobecně uznávané matematicko-statistické metody. K tomu jsou použity výhradně interní informace společnosti Toll Collect (mimo jiné kmenové údaje, platební disciplína, historie způsobů platby, vývoj obratu). Následně je na základě zjištěné platební pravděpodobnosti a Vaší individuální úvěrové potřeby učiněno automatické rozhodnutí o registraci ke způsobu platby „inkasním příkazem na fakturu“ a také o výšce případné peněžní záruky.

Pokud dosud nebylo provedeno interní posouzení pravděpodobnosti platby při výběru způsobu platby „inkasní příkaz na fakturu“ z důvodu nedostatku potřebných údajů, má společnost Toll Collect oprávněný zájem posoudit pravděpodobnost vaši platby na základě skóre stanovené úvěrovou agenturou. Za tímto účelem jsou do německého registru dlužníků SCHUFA zaslány pouze vaše identifikační údaje, a SCHUFA pak oznámí výsledné skóre. Na základě daného skóre se pak automatizovaně rozhodne o povolení způsobu platby „inkasním příkazem na fakturu“ a o výši případné peněžní záruky.

Právní základ pro zpracování vyplývá z § 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Statistické účely a účely dopravního managementu

Společnost Toll Collect používá údaje uložené v souladu se zákonem o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) v anonymní podobě pro statistické účely a účely dopravního managementu. Pro tyto účely společnost Toll Collect anonymizuje údaje shromážděné podle § 4, odst. 3, věta 3 a § 7, odst. 2, věta 1 BFStrMG před jejich použitím pro statistické účely nebo účely dopravního managementu.

Právní základ pro zpracování vyplývá z § 9, odst. 6 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) ve spojení s § 4, odst. 3, věta 3 a § 7, odst. 2, věta 1 BFStrMG.

Společnost Toll Collect nesděluje údaje shromážděné podle § 4, odst. 3, věta 3 a § 7, odst. 2, věta 1 BFStrMG v souvislosti s použitím pro statistické účely a účely dopravního managementu žádným dalším příjemcům. Zveřejňování probíhá výhradně formou anonymních statistických výsledků nebo formou anonymních výsledků k problematice dopravního managementu.

Společnost Toll Collect maže údaje shromážděné podle § 4, odst. 3, věta 3 a § 7, odst. 2 věta 1 BFStrMG v souladu s povinnostmi ohledně výmazu § 9 BFStrMG. Anonymizace pro statistické účely a účely dopravního managementu probíhá v rámci těchto lhůt pro vymazání.

Poskytování údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím se nekoná.

Automatizované rozhodování včetně profilování se nekoná.

Automatizované rozhodování

V souvislosti s výběrem mýta probíhá automatizované rozhodování v jednotlivých případech

 • popř. o provedení zablokování účtu nebo
 • rozhodnutí o cestě peněžních prostředků při vrácení peněz na základě aktivit uživatele.

Doba ukládání / kritéria pro stanovení doby ukládání

Společnost Toll Collect ukládá Vaše osobní údaje jen na dobu, jež je z právního hlediska ochrany osobních údajů přípustná. Konkrétní termín vymazání údajů se řídí podle těchto kritérií:

 • V případě, že existuje stanovená zákonná povinnost k vymazání údajů, společnost Toll Collect vymaže Vaše osobní údaje nejpozději k zákonem předepsaném termínu.
 • Existuje-li zákonná povinnost k ukládání údajů, společnost Toll Collect vymaže Vaše osobní údaje po vypršení této povinnosti k ukládání údajů a potom, co již nebudou potřebné pro obchodní procesy společnosti Toll Collect.
 • V případě, že ani zákonná lhůta pro vymazání údajů ani povinnost k ukládání údajů neexistuje, společnost Toll Collect vymaže Vaše osobní údaje ihned potom, co již nebudou potřebné pro obchodní procesy společnosti Toll Collect.

Včasné vymazání údajů je zaručeno na základě konceptu vymazání údajů dle normy DIN 66398.

Příjemci nebo kategorie příjemců

Pokud to bude potřebné, společnost Toll Collect poskytne Vaše příslušné osobní údaje, které se zpracovávají v rámci automatického a manuálního zaúčtování výběru mýta a kontroly, následujícím příjemcům či kategoriím příjemců:

 • Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu
 • Partner interoperability ASFINAG (účastník Toll2GO)
 • Účastník platebního styku
 • Zpracovatel zakázky

Osobní údaje, které jsou zpracovány v rámci Vašeho přístupu na naši veřejnou webovou prezentaci a portál nebudou zpřístupněny dalším příjemcům.

Záměr předání osobních údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci

K poskytování Vašich osobních údajů do třetích zemí dochází, pokud na naší stránce využíváte následující funkce:

 • Pluginy sociálních sítí
 • Vyhledávání servisních partnerů

Podrobnosti o tomto poskytování najdete v příslušných kapitolách našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pluginy sociálních sítí

Naše internetová prezentace používá pluginy různých sociálních sítí:

 • Pluginy Facebook (tlačítko Like), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko
 • Tlačítko Linkedln: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irsko
 • Twitter (tlačítko „Retweet“), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Tlačítko WhatsApp, WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA
 • Tlačítko Xing: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo

Tyto pluginy jsou viditelné na příslušných logách.

Pro tlačítka sítí Facebook, Linkedln, Twitter, WhatsApp a Xing, které lze najít např. v blogu pod články, bylo zřízeno řešení na základě systému Shariff. Standardně tato tlačítka nepředávají žádné údaje třetím osobám. Až kliknutím na tlačítka má daná sociální síť možnost vyvolat údaje od uživatelů.

Když kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ Facebooku a současně jste přihlášení na Vašem účtu u Facebooku, můžete přesměrovat obsahy našich stránek na Váš profil u Facebooku. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému účtu.

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu u Facebooku, odhlaste se, prosím, z Vašeho uživatelského účtu u Facebooku.

Informace k zacházení s Vašimi osobními údaji při používání těchto webových stránek si, prosím, vyhledejte v platných prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb.

Zapojení Google Maps

Společnost Toll Collect využívá nabídky Google Maps, aby Vás podpořila při vyhledávání servisních partnerů.

Návštěvou webové stránky získá Google informaci, že jste vyvolali příslušnou dílčí stránku naší webové prezentace. K tomu dochází nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni. Jste-li přihlášeni v Googlu, Vaše údaje jsou přímo přiřazeny Vašemu účtu. V případě, že si přiřazení k Vašemu profilu na Googlu nepřejete, musíte se před aktivací odhlásit. Google uloží Vaše údaje jako uživatelské profily a využije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo tvorby webové prezentace podle daných potřeb. K takovému vyhodnocení dojde zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro účely poskytování reklamy podle potřeb a informování jiných uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové prezentaci. Proti tvorbě těchto uživatelských profilů máte k dispozici právo na odvolání, přičemž se pro jeho uplatnění musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování ze strany poskytovatele pluginu najdete v prohlášení o ochraně dat poskytovatele. Tato prohlášení obsahují také další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Společnost Toll Collect upozorňuje na skutečnost, že jste jako uživatelé nástroje Google Maps vázáni dodatečnými podmínkami užívání pro Google Maps/Google Earth včetně prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA.

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost Toll Collect neručí za obsahy jiných poskytovatelů služeb, na které lze přejít prostřednictvím externího odkazu na stránce společnosti Toll Collect (viz k tomu také naše právní upozornění ). Mnoho odkazů naší stránky odkazuje na obsahy, které se na vlastních serverech neukládají.

Pokud vyvoláte externí internetovou stránku z naší stránky, obdrží externí poskytovatel služeb od Vašeho prohlížeče informaci, ze které stránky jste k němu přešli. Externí poskytovatel služeb je pak za tyto údaje zodpovědný. Z naší strany, jako každý jiný poskytovatel služeb, nejsme schopni tento proces ovlivnit.

Bezpečnost

Společnost Toll Collect přijala dalekosáhlá bezpečnostní opatření s cílem ochránit uložené osobní údaje před nedovoleným přístupem, neoprávněným použitím, zničením nebo ztrátou. E-maily, které společnost Toll Collect odesílá v rámci používání internetového portálu, nejsou opatřeny koncovým šifrováním (end-to-end encryption). Naše bezpečnostní opatření se neustále přizpůsobují stavu techniky.

Vaše práva

Vůči společnosti Toll Collect máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na poskytnutí informací,
 • právo na provedení opravy,
 • právo na vymazání údajů („právo na zapomenutí“),
 • právo na omezení procesu zpracování údajů,
 • právo na odvolání proti zpracování údajů,
 • právo na přenosnost dat.

Máte právo již udělený souhlas kdykoliv odvolat. Před odvoláním zůstane právoplatnost zpracování až do okamžiku odvolání nedotčena.

Kromě toho máte právo podat k dozorčímu úřadu pro ochranu údajů stížnost na zpracování Vašich osobních údajů společností Toll Collect.

Kontaktní osoba

V případě dalších otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se prosím obraťte na

info@toll-collect.de

Jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za zpracování údajů najdete v naší tiráži.

Kontaktní údaje zmocněnce pro ochranu osobních údajů

Podnikový zmocněnec pro ochranu osobních údajů
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín

tc_datenschutz@toll-collect.de

Šifrování e-mailu

Pokud si s námi chcete vyměňovat zašifrované e-maily, můžete si zde stáhnout veřejnou část našeho podnikového PGP kódu.

Toll Collect 2022 - veřejná část PGP kódu (ASC, 4 KB)