Scutirea de la plata taxei rutiere

Înregistrați-vă la noi autovehiculele care nu trebuie taxate. Evitați astfel controale care nu sunt necesare.

Înregistrați-vă acum

Un autovehicul care nu trebuie taxat curăță drumul, măturând frunzele căzute

Când nu este supus un autovehicul obligației de plată a taxei rutiere?

Conform Legii privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG), anumite autovehicule și combinații de autovehicule sunt scutite de obligația de plată a taxei rutiere. În această categorie, intră, pe de o parte, autovehicule care nu se încadrează în criteriile care definesc autovehiculele cu obligație de plată a taxei rutiere și, pe de altă parte, autovehicule pentru care legea prevede excepții speciale. Legea stipulează clar dacă un autovehicul este supus sau nu obligaţiei de plată a taxei rutiere. La solicitarea prin intermediul Oficiul federal pentru logistică și mobilitate (BALM) sau Toll Collect, constatarea nu este necesară.

Avantajele înregistrării autovehiculului

Toll Collect vă oferă posibilitatea înregistrării autovehiculelor care nu trebuie taxate. Nu există obligativitatea înregistrării, aceasta fiind benevolă.

Prin înregistrare, evitați devierile de la traseu nedorite, controalele și audierile. Economisiți astfel timp.

Înregistrarea autovehiculelor sau a combinațiilor de autovehicule nu implică nicio recunoaștere legală a scutirii de plata taxei rutiere din partea Toll Collect sau din partea Oficiul federal pentru logistică și mobilitate (BALM).

Condiții obligatorii

Posibilitatea 1

Autovehiculele care nu sunt definite din punct de vedere legislativ ca autovehicule cu obligație de plată a taxei rutiere (conform Articolului 1 Alineatul (1) Teza a doua din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG)

Acestea sunt autovehicule care

a) nu sunt destinate prin construcţie transportului de mărfuri (de ex. utilaje mobile)
b) nu sunt utilizate nici în transportul comercial de mărfuri, nici în transportul în nume propriu pentru transportul de mărfuri contra cost sau de afacere (în sensul Articolului 1 din Legea privind transportul de mărfuri (GüKG)).

Scutirea de la plata taxei rutiere se aplică doar în cazul în care cele două condiții obligatorii sunt întrunite. În caz contrar, este exclusă înregistrarea ca autovehicul care nu trebuie taxat.

Posibilitatea 2

Autovehiculele care se încadrează în mod clar în una dintre scutirile de la obligația de plată a taxei rutiere prevăzută în secțiunea 1 (2) din Legea privind taxă rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG). Modul în care puteți demonstra cerințele poate fi găsit mai jos în tabelul „Alte exemple și cerințe obligatorii”.

Alte condiții obligatorii pentru toate situațiile

 • În perioada de înmatriculare selectată, autovehiculul trebuie să îndeplinească cerințele de scutire în mod continuu și nu doar temporar.
 • Cererea poate fi formulată doar de către proprietarul autovehiculului.
 • Nu este posibilă înregistrarea unei remorci fără vehicul cu motor.

Exemple de autovehicule care nu trebuie taxate

 • Autovehiculele de pompieri și de poliție
 • Autovehicule pentru spectacole și reprezentații de circ
 • Vehicule de mentenanță a drumurilor și destinate operațiunilor rutiere
 • Mașini autopropulsate, utilizate numai pentru efectuarea de lucrări și nu pentru transportul de mărfuri în regim de transport rutier comercial sau în lucrări de transport în scop propriu

Obligație de plată a taxei rutiere pentru autovehicule agricole sau silvicole

Pentru mai multe informații actuale consultați pagina web a Oficiul federal pentru logistică și mobilitate

 • Autovehicule care nu trebuie taxate, în conformitate cu Articolul 1 Alineatul (1) Teza a doua din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG)

  Tipul autovehiculului Certificate Condiție obligatorie
  Autovehicul exponat Certificat de înmatriculare partea I,
  Fotografii cu instalațiile fixe, după caz, declarație privind neutilizarea suplimentară a remorcilor de transport obișnuite
  Pentru toate situațiile:
  Autovehiculul nu este destinat structural pentru traficul de marfă sau utilizat în acest scop (vezi explicațiile pentru posibilitatea 1)
  Autovehicul de atelier Certificat de înmatriculare partea I, fotografii ale componentelor fixe, după caz, declarație privind faptul că nu se utilizează suplimentar remorci de transport obișnuite, explicația raportului de mărime a zonei de încărcare/suprafeței de locuit, fără transport de materiale și de mașini cu excepția componentelor fixe și a echipării (unelte)
  Autovehicul de vânzare Certificatul de înregistrare - partea I;
  fotografii despre piesele fixe;
  declarația de neutilizare suplimentară a remorcilor de transport obișnuite;
  dacă este cazul, declarație de comercializare a propriilor produselor agricole obținute din producție proprie (fără produse prelucrate ulterior, fără mărfuri comerciale)
  Autovehicul pentru transportul cailor, cu remorcă specială Certificatul de înmatriculare - partea I;
  fotografii despre dotările interioare și imaginea generală (fără publicitate pe vehicul);
  declarația de utilizare exclusiv în scop privat/recreațional;
  descrierea raportului spațiu de încărcare/spațiu de locuit, în baza schițelor despre caroserie. Spațiul de locuit (fără cabina șoferului și fără extensii laterale) trebuie să reprezinte minimum 50% din spațiul util.
  Utilizare autovehiculului în combinație cu remorcă de transport este interzisă
  Vehicul de radio și transmisii

  Vehicul medical de consultație
  Certificat de înmatriculare partea I
  (necesitatea înregistrării în certificatul de înmatriculare), fotografii ale echipării interioare
  Doar rulotă Certificat de înmatriculare partea I
  (necesitatea înregistrării în certificatul de înmatriculare), fotografii ale echipării interioare, doar utilizare ca hobby/privată
  Utilaj de lucru autopropulsat (de exemplu, macara mobilă) sau autovehicul, cu un utilaj de lucru cu remorcă Certificat de înmatriculare partea I (necesitatea înregistrării în certificatul de înmatriculare) în cazul unui utilaj de lucru al remorcii: Anexați și certificatul lor de înmatriculare partea I – fără transporturi respectiv transporturi de deșeuri (de exemplu, material măturat, uleiuri, grăsimi, pietriș etc.)
  Autovehicul pentru școala de șoferi Certificat de înmatriculare Partea I cu înregistrarea unui dispozitiv cu comandă dublă sau un certificat de încorporare
  Autovehicul pentru încercări Certificat de înmatriculare partea I, înscrierea în certificatul de înmatriculare ca autovehicul pentru încercări înregistrat conform articolului 19 alineatul (6) din Reglementările privind autorizarea traficului rutier (StVZO) sau dovada unei derogări conform articolului 70 alineatul (1) din Reglementările privind autorizarea traficului rutier (StVZO)
  Utilaj de curățat canale Certificat de înmatriculare partea I, înregistrare ca utilaj de lucru autopropulsat sau ca autovehicul special scutit de impozite conform articolului 3 punctul 4 din KraftStG, Certificat de înmatriculare partea I, după caz, declarație privind neefectuarea de transporturi (fără transporturi sau transporturi de deșeuri, de exemplu de deșeuri mâloase, uleiuri etc.)
  Autovehicul de calibrare Certificat de înmatriculare partea I sau derogare conform Reglementărilor privind autorizarea traficului rutier (StVZO)
  Vehicul tractor cu aprobare pentru uz agricol sau forestier – tractor agricol Certificat de înmatriculare partea I, înregistrare la litera J (clasa autovehiculului) cu „87“ sau „89“ și la cifra 4 (tipul caroseriei) cu cifra „1000”; documente vechi de înmatriculare a vehiculelor: Înregistrare cu codul nr. 8710.
  Vehicul tractor cu aprobare pentru uz agricol sau forestier – transportoare de unelte Certificat de înmatriculare partea I, înregistrare la litera J (clasa autovehiculului) cu „87“ sau „89“ și la cifra 4 (tipul caroseriei) cu cifra „2000”, documente vechi de înmatriculare a vehiculelor: Înregistrare cu codul nr. 8720.
  Autovehicul de epocă Certificat de înmatriculare partea I, înmatriculare cu marcajul special „H” sau autorizație de funcționare ca autovehicul clasic, declarație privind utilizarea în scopuri de hobby/utilizare privată

  Autovehicule care nu trebuie taxate, în conformitate cu Articolul 1 Alineatul (2) din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG)

  Tip autovehicul Recunoașterea
  scopului autovehiculului
  Certificări
  Autobuze și autocare Nu Nu este necesară înregistrarea. Aceste autovehicule sunt recunoscute automat de sistemul de taxare
  Autovehicule ale forțelor armate Da
  Autovehicule ale poliției Da
  Certificat de înmatriculare partea I, înmatriculare necesară de la autoritatea respectivă, de exemplu:
  poliție, guvern federal, pompieri, organizație de asistență tehnică sau organizații private adecvate etc.
  Autovehicule de protecție civilă și protecție în caz de catastrofe Da
  Autovehicule de pompieri Da
  Autovehicule ale Guvernului Federal Da
  Autovehicule ale altor servicii de urgență Da
  Autovehicule pentru servicii de mentenanță și de exploatare a drumurilor Da Certificat de înmatriculare partea I, înregistrarea la un organism public și scutirea de impozite conform articolului 3 punctul (3) din Legea privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG) sau conform articolului 3 punctul (4) din Legea privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG), după caz, contract de servicii de iarnă
  Autovehicule pentru spectacole și reprezentații de circ (închirierea de corturi) Da Certificat de înmatriculare partea I, scutirea de impozite conform articolului 3 punctul (8) din Legea privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG) și o copie a autorizației de comerț itinerant
  Autovehicule pentru transportul ajutoarelor umanitare Nu
  Certificat de înmatriculare Partea I, scutire de impozitul pe profit (organizație nonprofit/caritabilă); dovada de participare la atenuarea unei situații de urgență (de exemplu, lista de încărcare) și scutire de taxe în conformitate cu Articolul 3 Punctul 5a din Legea privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG).
  Dacă posesorul este de acord, pot fi înregistrare și autovehicule de la terți.
  Autovehicul cu destinație agricolă sau forestieră
  cu o viteză maximă
  datorată tipului constructiv
  de maximum 40 km/h
  Nu Certificat de înmatriculare partea I, înregistrarea în talonul auto la litera „T“. Activitate ca agricultor sau silvicultor respectiv întreprindere de utilaje subcontractantă cu activități agricole sau silvicole. Asigurarea că are loc transportul obișnuit al produselor și materialelor necesare pentru firme agricole sau silvicole.
  Autovehiculele cu emisii zero și cu masa totală admisă tehnic de maxim 4,25 t Nu Pentru dovezi vezi pagina următoare. Dovada suplimentară - Certificatul de înmatriculare partea I, câmpul F.1: valoarea maximă introdusă: maxim 4,250 kg
  Autovehiculele cu emisii zero și cu masa totală admisă tehnic de peste 4,25 t (maxim până la data de 31.12.2025). Nu 1) Certificatul de înmatriculare partea l cu menționarea unui tip de combustibil cu emisii zero în câmpul P.3 (de ex. curentul electric sau celulă de combustibil/hidrogen) sau
  2) Menționarea de 0 gCO2/CO2 specific tkm - valorile de emisii menționate în câmpul 49.5 al COC (Certificatul de Conformitate = certificatul de conformitate CE) sau în câmpul 2.3 sau 2.6.1 al CIF (fișa de informare a clientului = informații destinate clientului) sau în câmpul V.7 al certificatului de înmatriculare (în cazul autovehiculelor omologate în străinătate)

Modalitatea de înregistrare a autovehiculelor dumneavoastră

Verificați, pe baza listei de exemple, condițiile obligatorii pentru înregistrare. Puneți la dispoziție dovezi

Solicitați cu formularul, opțional:

 • prima înregistrare a unui autovehicul,
 • prelungirea înregistrării unui autovehicul sau
 • anularea înregistrării unui autovehicul.

Important

Înregistrarea este valabilă maximum doi ani. Aceasta poate fi prelungită. Înregistrările, care până la termenul de expirare nu au fost prelungite, expiră automat.