Principii de bază legale


Un indicator rutier semnalizează obligația de plată a taxei rutiere

Principii de bază legale pentru colectarea taxelor rutiere

În legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale din Germania (BFStrMG) sunt specificate autovehiculele supuse obligației de plată a taxei rutiere, modalitățile de achitare a taxei rutiere și modalitățile de verificare a achitării taxei rutiere. Legea menționată a intrat în vigoare în data de 19 iulie 2011 și ulterior a fost modificată de mai multe ori. Regulamentele reglementează toate detaliile privind colectarea taxelor rutiere plătite de autocamioane.