Excepțiile privind autoutilitarele

Întrebări și răspunsuri

 • Conform prevederilor stipulate în legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG) începând cu data de 1 iulie 2024 obligația de plată a taxei rutiere se extinde asupra autovehiculelor cu masa totală admisă tehnic (tzGm) mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone. Autoutilitarele sunt scutite de obligația de plată a taxei rutiere în anumite condiții.

  Vă rugăm, rețineți: legea germană nu prevede scutire generală de taxe rutiere pentru meșteșugari, ci mai degrabă o scutire în cazul anumitor curse. Cursele care nu îndeplinesc condițiile specificate sunt supuse obligației de plată a taxei rutiere.

 • Scutirea pentru meșteșugari se aplică doar autovehiculelor cu masă totală admisă tehnic (tzGm) mai mare de 3,5 și mai mică de 7,5 tone și utilizate de o întreprindere meșteșugărească. Scutirea referitoare la autovehiculele meșteșugărești nu este valabilă în cazul autovehiculelor sau combinațiilor de vehicule cu masa totală admisă tehnic mai mare de 7,5 tone.

 • Cu privire la scutirea generală de la plata taxei rutiere pentru meșteșugari legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG) prevede o scutire în cazul anumitor curse. Cursele care nu îndeplinesc condițiile specificate sunt supuse obligației de plată a taxei rutiere.

  Vă rugăm, rețineți: în general, anumite autovehicule nu sunt supuse obligației de plată a taxelor rutiere. Astfel de autovehicule sunt autovehiculele care nu se încadrează în definiția autovehiculelor supuse obligației de plată a taxei rutiere (de ex. utilajele autopropulsate) și autovehiculele pentru care legiuitorul a creat scutiri speciale (de ex. autovehiculele de pompieri).

  Informațiile suplimentare privind scutirea generală de la obligația de plată a taxei rutiere
 • În cazul autoutilitarelor meșteșugărești scutirea este valabilă, dacă autoutilitara este condusă de un angajat al întreprinderii meșteșugărești și

  • transportă materiale, echipamente sau mașini necesare pentru prestarea serviciilor și activităților, inclusiv unelte, echipamente de lucru, piese de schimb, materiale de construcție, cabluri, aparate și accesorii și/sau
  • transportă produse finite, prelucrate sau reparate în atelierul propriu de artizanat al întreprinderii.

   Dacă sunt livrate bunuri fabricate industrial, autovehiculul folosit în acest scop nu este scutit de obligația plății taxei rutiere. Producția industrială poate fi presupusă dacă procesul de fabricație este caracterizat de un nivel ridicat de utilizare a autovehiculului și/sau de procesele de producție standardizate. Spre deosebire de producția de masă, producția meșteșugărească este caracterizată, în general, prin cantități limitate și prin abateri frecvente în cazul produsului. Următoarele nu sunt, în general, produse manual, ci produse în mod industrial, de exemplu, Aluaturi de aluat sau produse de panificație, care sunt produse în cantități mari în procese bazate pe diviziunea muncii printr-un grad ridicat de mecanizare și automatizare, pentru a fi coapte sau vândute în magazine.

  Asigurați-vă de faptul că transportul efectuat nu este un transport comercial pentru terți, nici măcar pentru o altă întreprindere meșteșugărească, ci doar o activitate auxiliară în cadrul activității generale a întreprinderii.

 • Lista profesiilor care îndeplinesc cerințele de scutire valabile în cazul activităților meșteșugărești poate fi vizualizată pe pagina web a Biroului Federal Pentru Logistică și Mobilitate.

  Lista profesiilor meșteșugărești
 • Lista conține toate meseriile care, în conformitate cu Codul meseriilor din Germania (HwO), pot fi exercitate ca meserii autorizate, ca meserii care nu necesită o autorizație sau ca meserii obișnuite (în conformitate cu anexa A HwO și anexa B HwO). Lista conține și ocupațiile de formare profesională recunoscute și atribuite meseriilor calificate din „Lista activităților de formare profesională recunoscute” publicată anual de Institutul Federal German Pentru Educație și Formare Profesională (BIBB) în secțiunea oficială a Monitorului Oficial din Germania și al căror profil de activitate este comparabil cu cel al unei meserii calificate.

  Lista a fost finalizată de Ministerul Federal al Afacerilor Digitale și Transporturilor și de Biroul Federal Pentru Logistică și Mobilitate și are un conținut identic cu cel al listei menționată în formularul de notificare Toll Collect.

 • Nu, lista este finală. Pot exista excepții în cazul denumirilor de profesii învechite și al denumirilor de profesii din străinătate.

 • Da, operarea unei subunități pe teritoriul Germaniei nu este necesară.

  Vă rugăm, rețineți: în momentul înregistrării autoutilitarelor meșteșugărești la Toll Collect și în timpul verificărilor achitării taxei rutiere, dovada trebuie furnizată în limba germană sau trebuie să fie însoțită de o traducere în limba germană.

 • Da, obligația de plată a taxei rutiere nu persistă în cazul curselor de tranzit, dacă îndeplinesc cerințele privind scutirea de la obligația de plată a taxei rutiere.

  Vă rugăm, rețineți: în momentul înregistrării autoutilitarelor meșteșugărești la Toll Collect și în timpul verificărilor achitării taxei rutiere, dovada trebuie furnizată în limba germană sau într-o limbă străină, caz în care este necesară și prezentarea traducerii în limba germană.

 • Excepția referitoare la autoutilitarele meșteșugărești sunt aplicabile doar autovehiculelor și combinațiilor de vehicule cu masa totală admisă tehnic (tzGm) mai mare de 3,5 și mai mică de 7,5 tone. Autovehiculele motorizate cu masa totală admisă tehnic de maxim 3,5 tone sunt întotdeauna scutite de taxă.

 • În cazul curselor de retur și al curselor efectuate fără încărcătură scutirea de la obligația plății taxei rutiere nu există dacă aceste curse sunt efectuate

  • în legătură directă cu activitățile meșteșugărești menționate anterior sau ulterior
  • sau dacă sunt efectuate în scopul livrării de bunuri realizate cu activități meșteșugărești.

  Pe de altă parte, obligația de plată a taxei rutiere există în cazul curselor efectuate de ex. în legătură cu atelierul, în scopuri de livrare sau în scopuri private.

 • Nu, scutirea de la obligația plății taxei rutiere pentru autocamioane nu este limitată la zona din jurul sediului întreprinderii meșteșugărești.

 • În cazul curselor mixte este luată în considerare componenta principală a cursei. În cazul în care cursa are loc în special pentru desfășurarea de activități meșteșugărești sau în scopul livrării de bunuri meșteșugărești, cursa respectivă este scutită de obligația plății taxei rutiere. În acest caz doar componenta secundară a cursei poate fi și de altă natură, decât cea meșteșugărească.

 • Scutirea acordată activităților meșteșugărești este valabilă și în cazul închirierii de autovehicule. În caz de control este obligatorie prezentarea unei dovezi a faptului că autovehiculul a fost închiriat de o întreprindere meșteșugărească și este utilizat în conformitate cu cerințele privind scutirea acordată activităților meșteșugărești.

  Vă rugăm, rețineți: autovehiculele închiriate pot fi înregistrate la Toll Collect ca autovehicule înregistrate în scopuri meșteșugărești doar dacă întreprinderea meșteșugărească este înscrisă ca proprietar al autovehiculului în partea I a certificatului de înmatriculare (documentul de înmatriculare al autovehiculului), de ex. în cazul închirierilor pe termen lung.

 • Scutirea acordată activităților meșteșugărești este valabilă și în cazul leasingului de autovehicule. În caz de control este obligatorie prezentarea unei dovezi a faptului că autovehiculul a fost luat în leasing de o întreprindere meșteșugărească și este utilizat în conformitate cu cerințele privind scutirea acordată activităților meșteșugărești.

  Vă rugăm, rețineți: autovehiculele luate în leasing pot fi înregistrate la Toll Collect ca autovehicule înregistrate în scopuri meșteșugărești doar dacă întreprinderea meșteșugărească este înscrisă ca proprietar al autovehiculului în partea I a certificatului de înmatriculare (documentul de înmatriculare al autovehiculului).

 • Nu. Aceste tipuri de autovehicule beneficiază de scutirea generală de la obligația plății taxei rutiere. Recomandăm înmatricularea autovehiculului ca autovehicul scutit de obligația plății taxei rutiere pe baza motivului general de scutire.

  Informații referitoare la scutirea de la plata taxei rutiere
 • Cu privire la scutirea acordată întreprinderilor meșteșugărești ca dovadă pot fi folosite următoarele documente: autorizația de desfășurare a activității, documentul de înregistrare al întreprinderii (copie), actele de livrare sau comenzile clienților. Vă rugăm să rețineți că documentele trebuie prezentate în limba germană sau trebuie însoțite de o traducere în limba germană.