Clase de greutate

Înainte de fiecare cursă: Clasa de greutate este setată corect?


Ruka namješta razred težine i osovinski razred na mobilnom uređaju za vozilo. Oba su podatka vidljiva na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo.

Masa totală admisă tehnic în locul greutății totale admise

Baza încadrării într- clasă de greutate a fost modificată.

Anterior, factorul decisiv a fost greutatea totală admisă (zGG). Începând cu data de 1 decembrie 2023 factorul decisiv în acest caz va fi masa totală admisă tehnic (tzGm).

Astfel, este posibilă încadrarea autovehiculului într-o clasă de greutate superioară sau supunerea autovehiculului la obligația achitării taxei rutiere.

The video shows how you adjust the TPMLM in the customer portal.

You can activate the subtitles using the icons at the bottom right in the player.

Declarația privind greutatea și axele

Taxa rutieră pentru autocamioane este calculată, printre altele, în funcție de clasa de greutate a autovehiculului sau a combinației de vehicule. Factorul decisiv este masa totală admisă tehnic (tzGm). Aceste informații sunt menționate în câmpul F.1 al certificatului de înmatriculare al autovehiculului. Dacă greutatea autovehiculului depășește 18 tone, numărul axelor este, de asemenea, o informație relevantă. Există următoarele clase de greutate:

  • <7,5 tone (fără obligație de plată a taxei rutiere)
  • ≥7,5 tone până la <12 tone
  • ≥12 tone până la ≤18 tone
  • >18 tone

Autovehiculele și combinațiile de vehicule cu masa totală admisă tehnic de minim 7,5 tone sunt supuse obligației de plată a taxei rutiere. Combinațiile de vehicule sunt supuse obligației de plată a taxei rutiere doar dacă vehiculul motorizat dispune de o masă totală admisă tehnic mai mare de 3,5 tone.

Masa totală admisă tehnic comunicată în momentul înregistrării autovehiculului este înregistrată permanent în unitatea de bord. În cazul în care cuplarea sau decuplarea remorcii cauzează modificarea masei totală admisă tehnic, această valoare trebuie modificată înainte de începerea cursei. Situația menționată este valabilă inclusiv în cazul autovehiculelor cu masa totală admisă tehnic de 18 tone. Dacă greutatea depășește 18 tone trebuie specificat și numărul axelor (≤3 axe, 4 axe sau ≥ 5 axe).

De avut în vedere

Înainte de plecarea în cursă, asigurați-vă de faptul că ați setat masa totală admisă tehnic corectă în cazul autovehiculului sau în cazul combinației de vehicule.

Clasificare în declarația privind greutatea și axele

Greutatea autovehiculelor sau a combinațiilor de autovehicule se declară de la o greutate de cel puțin 7,5 tone, în intervale de 1,5 tone. În acest sens, nu poate fi setată o clasă de greutate care este mai mică decât greutatea salvată în unitatea de bord. În cazul combinațiilor de vehicule masa totală admisă tehnic este calculată din suma masei totale admisă tehnic a fiecărui vehicul în parte.

*în intervale de 1,5 t

** Până la o greutate de inclusiv 18 t, este posibilă introducerea opțională a axelor, dar acest lucru nu influențează taxele rutiere.

Clase de greutate Declarație privind greutatea* Declarație privind axele**
Nu face obiectul obligației de plată a taxei rutiere
<7,5 t
<7,5 t
(Afișaj pe display „Fără obligația de plată a taxei rutiere”)
-
Clasă de greutate
≥7,5 t până la <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Afișaj pe display „7,5t .. 11,99 t”)
-
Clasă de greutate
≥12 t până la ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Afișaj pe display „12t .. 18t”)
-
Clasă de greutate
>18 t
>18 t, nu este necesară declarația privind greutatea
(Afișaj pe display „>18 t”)
≤3 axe, 4 axe sau ≥5 axe
(Introducerea numărului exact al axelor)

Afișajul funcționării în Germania

După pornirea în cursă, pe display rămâne afișat permanent domeniul de greutate selectat. Aici există patru exemple:


Afișajul OBU indică setările - 2 axe și DE fără obligația de plată a taxei rutiere. Ledul verde luminează.
Autovehicul cu 2 axe, fără obligația de plată a taxei rutiere <7,5 tone

Afișajul OBU indică setările - 5 axe și intervalul de greutăți de 7,5 până la 11,99 tone. Ledul verde luminează.
Autovehicul cu 5 axe, greutate 9 tone

Afișajul OBU indică setările - 5 axe și intervalul de greutăți de 12 până la 18 tone. Ledul verde luminează.
Autovehicul cu 5 axe, greutate 16,5 tone

Afișajul OBU indică setările - 5 axe și intervalul de greutăți mai mare de 18 tone. Ledul verde luminează.
Autovehicul cu 5 axe, greutate >18 tone

Afișajul funcționării în Austria

În Austria – cu serviciu activat AT (TOLL2GO)


Afișajul OBU indică setările - 3 axe și service AT. Ledul verde luminează.
Autovehicul cu 3 axe

Date introduse în OBU

După pornirea motorului, este afișată greutatea setată la ultima cursă. Valoarea astfel afișată este valoarea masei totale admisă tehnic (tzGm) setată permanent în unitatea de bord sau masa totală admisă tehnic activă selectată de șofer.

De avut în vedere

  • Setarea unei clase de greutate mai mici, ca masa totală admisă tehnic setată permanent în unitatea de bord nu este posibilă.
  • În cazul autovehiculelor sau combinațiilor de vehicule cu masa totală admisă tehnic mai mare de 18 tone asigurați-vă și de setarea numărului corect de axe.

Broșură

Pentru distribuit și tipărit: Broșura conține toate informațiile importante referitoare la noile clase de greutate.

Broșură (PDF, 271 KB)

În portalul pentru clienți vedeți ce clase de punți și de greutate sunt setat în OBU din autovehiculele dumneavoastră. Instrucțiunile vă arată cum trebuie să procedați.

Instrucțiuni (PDF, 984 KB)

Un scurt ghid pentru șoferii de autocamioane: Modul de setare corectă a claselor de greutate și de axe.

Instrucțiuni (PDF, 48 KB)

Recomandări suplimentare