Utilizați un browser învechit. Este posibil ca, din acest motiv, unele elemente ale acestei pagini de internet să nu fie afișate corect. Vă rugăm să actualizați browserul. În cazul în care calculatorul dumneavoastră face parte dintr-o rețea, luați legătura cu administratorul.

Ieșirea din afișarea mobilă

Această pagină nu poate fi afișată corect pe terminale mobile. Doriți să continuați?

Toll Collect Toll Collect

Asistență telefonică

 • Apeluri din Germania:
 • 0800 222 26 28 *
 • Apeluri din afara Germaniei:
 • 00800 0 222 26 28 *

* gratuit, tarifele apelurilor din rețeaua de telefonie mobilă pot diferi

Noile clase de greutate

De la 1 ianuarie 2019

Setați clasa de greutate la unitatea de bord

Noua declarație privind greutatea și axele

În urma modificării legii privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG), de la 1 ianuarie 2019 taxa rutieră pentru autocamioane se calculează pe baza clasei de noxe pentru clasa de greutate, iar la autovehicule sau combinații de autovehicule cu o greutate totală admisă mai mare de 18 tone, și în funcție de axe. În plus, sunt calculate costurile pentru poluarea fonică. Există următoarele clase de greutate:

 • <7,5 tone (fără obligație de plată a taxei rutiere)
 • ≥7,5 tone până la <12 tone
 • ≥12 tone până la ≤18 tone
 • >18 tone

Toate autovehiculele și combinațiile de autovehicule cu o greutate totală admisă de cel puțin 7,5 tone sunt supuse obligației de plată a taxei rutiere. În principiu, la unitatea de bord trebuie să rămână salvată permanent greutatea totală admisă, pe care deținătorul autovehiculului a indicat-o la înregistrarea autovehiculului. Dacă greutatea totală admisă se modifică, în cazul cuplării sau al decuplării unei remorci, greutatea totală admisă trebuie adaptată în OBU înainte de începerea cursei. Acest lucru este valabil pentru autovehicule cu o greutate totală admisă de până la inclusiv 18 tone. Peste 18 tone este necesară suplimentar indicarea axelor (≤3 axe, respectiv ≥4 axe). La autovehicule sau combinații de autovehicule sub o greutate totală admisă de 18 tone, este posibilă indicarea numărului axelor.

Înainte de plecarea în cursă, asigurați-vă că ați setat greutatea totală admisă corectă a autovehiculului sau a combinației de autovehicule pe baza noii declarații privind greutatea.

Clasificare în declarația privind greutatea și axele

Greutatea autovehiculelor sau a combinațiilor de autovehicule se declară de la o greutate de cel puțin 7,5 tone, în intervale de 1,5 tone. În acest sens, nu poate fi setată o clasă de greutate care este mai mică decât greutatea salvată în unitatea de bord. De la 1 ianuarie 2019, greutatea totală admisă la combinațiile de autovehicule este formată, ca excepție la Codul rutier german, din suma greutăților totale admise ale fiecărui autovehicul în parte. Nu se au în vedere sarcinile de susținere și de încărcare.

Clase de greutate Declarația privind greutatea* Declarația privind axele**
Fără obligație de plată a taxei rutiere
<7,5 t
<7,5 t
(Afișaj pe display „<7,5t“)
-
Clasa de greutate
≥7,5 t până la <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Afișaj pe display „7,5t .. 11,99t“)
-
Clasa de greutate
≥12 t până la ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Afișaj pe display „12t .. 18t“)
-
Clasa de greutate
>18 t
>18 t, nu este necesară declarația privind greutatea
(Afișaj pe display „>18t“)
≤3 axe sau ≥4 axe
(Introducerea numărului exact al axelor)

* în intervale de 1,5 t
** Până la o greutate de inclusiv 18 t, este posibilă introducerea opțională a axelor, dar acest lucru nu influențează taxele rutiere.”

Afișajul funcționării în Germania

După pornirea în cursă, pe display rămâne afișat domeniul de greutate selectat. Aici există patru exemple:

Autovehicul cu 3 axe, fără obligația de plată a taxei rutiere <7,5 tone

Autovehicul cu 5 axe, greutate 9 tone

Autovehicul cu 5 axe, greutate 16,5 tone

Autovehicul cu 5 axe, greutate >18 tone

Afișajul funcționării în Austria

În Austria – cu serviciu activat AT (TOLL2GO)

Autovehicul cu 3 axe

Date introduse în OBU

După pornirea motorului, este afișată greutatea setată la ultima cursă. Aceasta poate fi fie greutate totală admisă salvată permanent în unitatea de bord, fie o greutate totală admisă selectată activ de șofer.

Trebuie ținut cont de faptul că nu poate fi setată o clasă de greutate mai mică decât greutatea totală admisă, salvată permanent în unitatea de bord.

La autovehicule sau combinații de autovehicule cu o greutate totală admisă de peste 18 tone, asigurați-vă că este setat și numărul corect al axelor.

Broșură

Pentru distribuit și tipărit: Broșura conține toate informațiile importante referitoare la noile clase de greutate.

Broșură

În portalul pentru clienți vedeți ce clase de punți și de greutate sunt setat în OBU din autovehiculele dumneavoastră. Instrucțiunile vă arată cum trebuie să procedați.

Instrucțiuni

Un scurt ghid pentru șoferii de autocamioane: Modul de setare corectă a claselor de greutate și de axe.

Instrucțiuni

Asistență telefonică

 • Apeluri din Germania:
 • 0800 222 26 28 *
 • Apeluri din afara Germaniei:
 • 00800 0 222 26 28 *

Noile tarife de taxă rutieră

De la 1 ianuarie 2019 sunt valabile noi tarife de taxă rutieră.

Privire de ansamblu asupra tarifelor, 2019

Conectare prin OBU


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Informații suplimentare

Către începutul paginii

Build: 32.4.0.3, Content: undefined, Node: tpm2r603