Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Osvobození od placení mýta

Zaregistrujte u nás Vaše vozidla nepodléhající mýtné povinnosti. Tím zabráníte zbytečným kontrolám.

Vozidlo pro čištění silnic, které nemusí odvádět mýto, zametá podzimní listí

Kdy vozidlo nepodléhá mýtné povinnosti?

Podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích jsou určitá vozidla a soupravy vozidel zproštěny mýtné povinnosti. Zde se jedná jednak o vozidla, která nesplňují kritéria definice vozidel podléhajících povinnosti platit mýto, a jednak o vozidla, pro která legislativa vytvořila zvláštní výjimečný skutkový stav. To, zda vozidlo podléhá nebo nepodléhá povinnosti platit mýto, vyplývá ve všech případech přímo ze zákona. Zjišťování této skutečnosti na vyžádání Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu nebo společností Toll Collect není nutné.

Výhody registrace vozidla

Společnost Toll Collect Vám nabízí možnost registrace vozidel nepodléhajících povinnosti platit mýto. Nejde o žádnou registrační povinnost – tato nabídka je dobrovolná.

Zaregistrováním zamezíte zbytečným odkláněním, kontrolním řízením a výslechům. Ušetříte cenný čas.

S registrací vozidel nebo souprav vozidel není spojeno žádné právní uznání osvobození od platby mýta společností Toll Collect nebo Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG).

Předpoklady

Možnost 1

Vozidla, která nespadají do zákonné definice vozidel podléhajících povinnosti platit mýto (podle § 1, odstavce 1, věty 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG))

To jsou vozidla, která

a) nejsou konstrukčně určena pro nákladní automobilovou dopravu (např. samohybné pracovní stroje)

b) nejsou používána v komerční nákladní automobilové dopravě ani vnitropodnikové dopravě pro dopravu zboží za úplatu či pro obchodní účely (ve smyslu § 1 zákona o nákladní automobilové dopravě (GüKG)).

Neexistence mýtné povinnosti vyplývá ze zákona pouze tehdy, pokud jsou splněny oba předpoklady. Jinak je registrace jako vozidlo nepodléhající mýtné povinnosti vyloučena.

Možnost 2

Vozidla, která zřetelně spadají pod jednu z výjimek pro osvobození od mýtné povinnosti upravenou v § 1, odstavec 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG). Jak můžete předpoklady prokázat, naleznete v tabulce „Další příklady a předpoklady“.

Další předpoklady ve všech případech

 • Vozidlo musí ve zvoleném období registrace stále a nikoliv jen občas splňovat předpoklady pro osvobození.
 • K podání žádosti je oprávněn pouze držitel motorového vozidla.
 • Registrace přívěsu bez motorového vozidla není možná.

Příklady vozidel, která nemusí odvádět mýto

 • Hasičská a policejní vozidla
 • Vozidla pro účely zábavní a cirkusové živnosti
 • Vozidla pro údržbu silnic a silniční dopravní servis
 • Samohybné pracovní stroje, které se používají pouze k vykonání prací a nikoliv pro přepravu nákladů v komerční nákladní automobilové dopravě ani vnitropodnikové dopravě

Mýtná povinnost pro zemědělská a lesnická vozidla

Podrobné informace k tomu najdete na webové prezentaci Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

Další příklady a předpoklady

Vozidla nepodléhající mýtné povinnosti podle § 1, odstavec 1, věta 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)
Druh vozidlaPředpokladDoklady
Výstavní vozidloPro všechny případy:
Vozidlo nesmí být ani konstrukčně určeno pro nákladní dopravu ani se pro ni nesmí používat (viz vysvětlení k možnosti 1)
Osvědčení o registraci vozidla, část I,
fotografie pevných nástaveb, popř. prohlášení o nepoužívání běžných přepravních přívěsů
Servisní vozidloOsvědčení o registraci vozidla, část I, fotografie pevných nástaveb, popř. prohlášení o nepoužívání běžných přepravních přívěsů, poměr velikostí nákladní/servisní části, žádná přeprava materiálů a strojů s výjimkou trvalé pevných nástaveb a výbavy (nářadí)
Prodejní vozidloOsvědčení o registraci vozidla, část I, fotografie pevných nástaveb, prohlášení o nepoužívání běžných přepravních přívěsů, popř. prohlášení o samostatném uvádění vlastních výrobků na trh (nikoliv obchodní zboží)
Vozidlo pro přepravu koní s velkou obytnou částíOsvědčení o registraci vozidla, část I, fotografie vozidla a pevných nástaveb, prohlášení o výhradní soukromém/zájmovém používání, prokázání poměru velikostí nákladní/obytné části podle nákresů nástaveb. Obytná část (bez kabiny řidiče a bez bočních výsuvů) musí zahrnovat minimálně 50 % užitečné plochy.
Rozhlasové a přenosové vozidlo

Vozidlo pro lékařské vyšetření
Osvědčení o registraci vozidla, část I
(je zapotřebí zápis do registrace vozidla), fotografie výbavy interiéru
Čistě obytný automobilOsvědčení o registraci vozidla, část I
(je zapotřebí zápis do registrace vozidla), fotografie výbavy interiéru, pouze zájmové/soukromé použití
Samohybné pracovní stroje (např. autojeřáby) nebo motorové vozidlo s přívěsným pracovním strojemOsvědčení o registraci vozidla, část I (Je zapotřebí zápis do registrace vozidla) U přívěsných pracovních strojů: Přidejte také příslušná osvědčení o registraci vozidla, část I – žádná přeprava nebo odvoz (např. zametatelný odpad, oleje, tuky, štěrk atd.)
Vozidlo autoškolyOsvědčení o registraci vozidla, část I se zápisem zařízení dvojitého ovládání nebo doklad o vestavbě
Zkušební vozidloOsvědčení o registraci vozidla, část I, zápis do registrace vozidla jako zkušební vozidlo podle § 19, odst. 6 nebo doklad o povolení výjimky podle § 70, odst. 1 podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích (StVZO)
Čisticí stroj kanálůOsvědčení o registraci vozidla, část I. Záznam jako samohybný stroj nebo jako speciální vozidlo s daňovým osvobozením podle § 3, č. 4 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG), osvědčení o registraci vozidla, část I, popř. prohlášení o neprovádění přepravy (žádná přeprava nebo odvoz např. bahnitých odpadů, olejů atd.)
Kalibrační vozidloOsvědčení o registraci vozidla, část I, popř. povolení výjimky podle podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích (StVZO)
Zemědělský nebo lesnický tahač, traktorOsvědčení o registraci vozidla, část I, zápis jako písmeno J (třída vozidla) s „87“ nebo „89“ a pod číslicí 4 (druh nástavby) s číslicí „1000“, staré technické průkazy: zápis s kódovým č. 8710
Zemědělský nebo lesnický tahač, nosič nářadíOsvědčení o registraci vozidla, část I, zápis pod písmenem J (třída vozidla) s „87“ nebo „89“ a pod číslicí 4 (druh nástavby) s číslicí „2000“, staré technické průkazy: zápis s kódovým č. 8720
Historické vozidloOsvědčení o registraci vozidla, část I. Registrace se zvláštní poznávací značkou „H“ nebo povolení k provozu jako veterán, prohlášení o zájmovém/soukromém použití
vozidla nepodléhající mýtné povinnosti podle § 1, odstavec 2, zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)
Druh vozidlaRozpoznatelnost příslušného účelu motorového vozidlaDoklady
AutobusyNeRegistrace není nutná. Tato vozidla jsou mýtným systémem samostatně rozpoznána
Vozidla ozbrojených silAno
Policejní vozidlaAnoOsvědčení o registraci vozidla, část I, potřebná je registrace příslušného místa, např.:
policejní úřady, spolková republika, hasiči, spolková agentura pro technickou pomoc nebo vhodná soukromá organizace apod.
Vozidla civilní ochrany a ochrany při živelných katastrofáchAno
Hasičská vozidlaAno
Státní vozidla SRNAno
Vozidla jiných záchranných služebAno
Vozidla pro údržbu silnic a silniční dopravní servisAnoOsvědčení o registraci vozidla, část I, registrace na některý veřejnoprávní orgán státní správy a osvobození od daně dle § 3, č. 3 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG) příp. § 3, č. 4 tohoto zákona, popř. smlouva o zimní údržbě
Vozidla pro účely zábavní a cirkusové živnosti (netýká se půjčovny stanů)AnoOsvědčení o registraci vozidla, část I, osvobození od daně dle § 3, č. 8 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG) a kopie živnostenského listu bez stálé provozovny
Vozidla pro přepravu nákladů humanitární pomociNeOsvědčení o registraci vozidla, část I, osvobození od korporátní daně (doklad obecně prospěšné/dobročinné činnosti), doklad o nasazení ke zmírnění krizové situace (např. ložný list) a osvobození od daně dle § 3, č. 5a zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG)
Pokud držitel souhlasí, lze registrovat i cizí vozidla.
Zemědělské nebo lesnické
vozidlo s konstrukčně danou
nejvyšší rychlostí
maximálně 40 km/h
NeOsvědčení o registraci vozidla, část I. Zápis pod písmenem „T“ v technickém průkazu. Činnost jako zemědělec nebo lesník příp. poskytovatel zemědělských nebo lesnických služeb. Prohlášení, že provádí obvyklou přepravu výrobků a spotřebního zboží výhradně v zemědělských a lesnických podnicích.
Elektricky poháněná vozidlaNeOsvědčení o registraci vozidla, část I. Elektricky poháněná vozidla ve smyslu § 2, č. 1 zákona o elektromobilitě (EmoG); toto jsou čistě bateriová elektrická vozidla, zvnějšku nabíjená hybridní elektrická vozidla nebo vozidla poháněná palivovými články.
Vozidla poháněná zemním plynem
(nejdéle do 31.12.2023)
NeOd 1. října 2021 jsou vozidla na zemní plyn osvobozena od placení mýta, pokud
• byla dodána s nastavením z výroby pro provoz na CNG, LNG nebo s dvoupalivovým motorem na LNG/naftu a
• splňují emisní třídu (SKL) Euro VI

Doklady, které je třeba předložit:
osvědčení o registraci vozidla, část I a COC (Certificate of Conformity = ES osvědčení o shodě) od výrobce vozidla jako důkaz o dodání vozidla s nastavením z výroby pro provoz na zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) nebo NG (Natural Gas) nebo s bivalentním pohonem LNG/nafta nebo CNG/LNG

Takto registrujte Vaše vozidla

Podle seznamu příkladů zkontrolujte předpoklady pro registraci. Připravte si doklady.

Pomocí formuláře zažádejte volitelně o:

 • první registraci vozidla,
 • prodloužení registrace vozidla nebo
 • zrušení registrace vozidla.

Důležité

Registrace platí nejvýše dva roky. Poté ji lze prodloužit. Registrace, které nebudou prodlouženy před vypršením, pozbudou automaticky platnosti.

Formuláře

Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: Informační leták Informační leták obsahuje obecné informace k osvobození od placení mýta  
Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: Online registrační formulářPodle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích některá vozidla nepodléhají povinnosti platit mýto, jako např. nákladní automobily policie a hasičů. Tímto formulářem lze požádat o to, aby pro Vás společnost Toll Collect registrovala vozidla jako nepodléhající povinnosti platit mýto. 
Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: RegistraceZde naleznete formulář jako soubor PDF. Nápověda
Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: Online formulář pro prodlouženíPokud chcete prodloužit registraci vozidla, nepodléhajícího povinnosti platit mýto, použijte tento formulář. 
Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: ProdlouženíZde naleznete formulář jako soubor PDF. Nápověda
Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: Online formulář pro zrušení registraceChcete-li vymazat státní poznávací značku ze seznamu vozidel osvobozených od placení mýta, použijte prosím tento formulář. 
Vozidla nepodléhající povinnosti platit mýtné: Zrušení registraceZde naleznete formulář jako soubor PDF. Nápověda

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *
K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605