Înregistrarea autoutilitarelor

Înregistrați acum

În ce condiții este aplicată scutirea pentru meșteșugari?

De la 1 iulie 2024, Legea federală privind taxa de drumuri naționale (BFStrMG) prevede, de asemenea, taxe de drum obligatorii pentru vehiculele cu o masă maximă tehnic admisibilă (tzGm) mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone care sunt destinate sau utilizate pentru transportul rutier de mărfuri. Autoutilitarele sunt scutite de obligația de plată a taxei rutiere doar în anumite condiții.

Lista profesiilor care îndeplinesc cerințele de scutire valabile în cazul activităților meșteșugărești poate fi vizualizată pe pagina web a Biroului Federal Pentru Logistică și Mobilitate.

Lista profesiilor meșteșugărești

În cazul autoutilitarelor meșteșugărești scutirea este valabilă, dacă autoutilitara este condusă de un angajat al întreprinderii meșteșugărești și

  • transportă materiale, echipamente sau mașini necesare pentru prestarea serviciilor și activităților întreprinderii meșteșugărești (inclusiv unelte, echipamente de lucru, piese de schimb, materiale de construcție, cabluri, aparate și accesorii) și/sau
  • transportă produse finite, prelucrate sau reparate în atelierul propriu de artizanat al întreprinderii.

Scutirea meșteșugarilor este valabilă și pentru întreprinderile meșteșugărești din străinătate.

În cazul controalelor referitoare la taxele rutiere trebuie dovedit faptul că deplasarea îndeplinește cerințele privind scutirea meșteșugarilor. Ca dovadă pot fi folosite de exemplu autorizația de desfășurare a activității, documentul de înregistrare al întreprinderii (copie), actele de livrare sau comenzile clienților. Dovezile trebuie prezentate în limba germană sau împreună cu traducerea în limba germană.

Când nu este aplicabilă scutirea destinată meșteșugarilor?

Dacă sunt livrate bunuri fabricate industrial , autovehiculul folosit în acest scop nu este scutit de obligația plății taxei rutiere. Producția industrială poate fi presupusă dacă procesul de fabricație este caracterizat de un nivel ridicat de utilizare a autovehiculului și/sau de procesele de producție standardizate. Spre deosebire de producția de masă, producția meșteșugărească este caracterizată, în general, prin cantități limitate și prin abateri frecvente în cazul produsului.

Următoarele nu sunt, în general, produse manual, ci produse în mod industrial, de exemplu, Aluaturi de aluat sau produse de panificație, care sunt produse în cantități mari în procese bazate pe diviziunea muncii printr-un grad ridicat de mecanizare și automatizare, pentru a fi coapte sau vândute în magazine.

Scutirea referitoare la activitățile meșteșugărești nu este valabilă în cazul transporturilor comerciale pentru terți, nici măcar pentru o altă întreprindere meșteșugărească. Transportul de mărfuri poate constitui doar activitate auxiliară în cadrul activității generale ale întreprinderii.

În cazul autovehiculelor care nu circulă predominant în condițiile scutirii pentru meșteșugari, recomandăm montarea unei unități de bord de la Toll Collect sau de la un furnizor al Serviciului European de Taxare Electronică (furnizor EETS). Unitățile de bord pot fi pornite sau oprite în funcție de nevoi.

Întrebări și răspunsuri frecvente (FAQ) privind scutirea pentru meșteșugari

Înregistrarea autoutilitarelor

Toll Collect permite înregistrarea autoutilitarelor meșteșugărești utilizate în condițiile de scutire a autovehiculelor meșteșugărești.

Pot fi înregistrate doar autovehiculele cu masa totală admisă tehnic mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, în cazul cărora întreprinderea meșteșugărească este înscrisă ca proprietar în partea I a certificatului de înmatriculare (documentul de înmatriculare al autovehiculului).

Toll Collect verifică datele dvs. și le stochează timp de maxim doi ani. Ulterior veți primi o solicitare de reînnoire a înregistrării.

Scopul acestor informații este facilitarea controalelor privind achitarea taxelor rutiere în cazul autoutilitarelor meșteșugărești, astfel încât numărul respingerilor și durata procedurilor oficiale să scadă la minim.

Dacă cerințele pentru scutirea acordată meșteșugarilor nu sunt îndeplinite în cazul unei curse, autovehiculul este supus obligației de plată a taxei rutiere. Pentru rezervarea și plata curselor menționate vă rugăm folosiți aplicația Toll Collect sau pagina web Toll Collect sau dotați autovehiculul cu o unitate de bord de la Toll Collect sau de la un furnizor EETS.