Taxele rutiere valabile în cazul mecanismelor de acționare alternative

Întrebări și răspunsuri

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024 autovehiculele dotate din fabrică cu mecanisme de acționare pe bază de gaze naturale comprimate (CNG)/gaze naturale lichefiate (LNG) și încadrate în clasa de noxe Euro 6 vor fi supuse obligației de achitare a taxei rutiere.

 • Autovehiculele fără emisii, precum autovehiculele electrice și cele cu funcționate pe bază de hidrogen, precum și autovehiculele cu celule de combustie pe bază de hidrogen vor rămâne scutite de obligativitatea achitării taxei rutiere până la sfârșitul anului 2025. Autovehiculele cu masa totală admisă tehnic de maxim 4,25 tone dotate cu astfel de mecanisme de acționare rămân permanent scutite de obligația achitării taxei rutiere.

 • Autovehiculele fără emisii rămân scutite de obligația achitării taxei rutiere până la data de 31 decembrie 2025.

  În perioada următoare, pentru aceste autovehicule trebuie achitată o taxă rutieră redusă cu 75%, ca și costuri de infrastructură și subset de taxă rutieră pentru costurile externe pentru poluarea aerului și poluarea fonică.

  În acest stadiu, se poate presupune că, pentru autovehiculele cu emisii zero, fracțiunea de taxare pentru costurile externe ale emisiilor de CO2 va fi 0.

  Autovehiculele cu emisii zero și masa totală admisă tehnic de 4,25 tone sunt scutite de obligația achitării taxei rutiere în mod permanent.

 • În conformitate cu Directiva privind costurile pentru deplasări, respectiv Regulamentul VECTO, un combustibil neutru în ceea ce privește emisiile de CO₂ nu are nicio influență asupra emisiilor specifice de CO2, respectiv clasa de emisii de CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - instrumentul de calculare a consumului energetic al unui autovehicul)

 • Fără emisii este considerat un autovehicul utilitar greu fără motor cu ardere internă, precum și un autovehicul cu motor cu ardere internă, ale cărui emisii sunt mai mici de 1 gCO₂/kWh respectiv mai mici de 1 gCO₂/km (Regulamentul (UE) 2019/1242).

  Instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ permite indicarea tip de combustibil/surselor de energie fără emisii, de exemplu, pentru un autovehicul pur electric sau un autovehicul cu sistem de acționare pe bază de hidrogen.