Înregistrarea autoutilitarelor

 • Pot fi înregistrate doar autovehiculele cu masa totală admisă tehnic mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, utilizate pentru curse și deplasări care intră sub incidența scutirii pentru întreprinderile meșteșugari și în cazul cărora întreprinderea meșteșugărească este înscrisă ca proprietar în partea I a certificatului de înmatriculare.

 • Informațiile astfel comunicate facilitează minimizarea timpului și a procedurilor de control aplicate în cazul autoutilitarelor meșteșugărești.

 • Înregistrarea autovehiculelor la Toll Collect în scopul beneficierii de scutirea acordată întreprinderilor meșteșugărești este voluntară. Înregistrarea facilitează minimizarea timpului și a procedurilor oficiale.

 • Autoutilitarele meșteșugărești pot fi înregistrate online la Toll Collect.

  Înregistrarea autoutilitarelor
 • În formularul online pot fi înregistrate maximum zece autovehicule. În cazul înregistrării mai multor autovehicule utilizați formularul în mod repetat.

 • Dovezile prezentate sunt folosite pentru verificarea faptului dacă autovehiculul îndeplinește cerințele privind acordarea scutirii destinată întreprinderilor meșteșugărești.

  Vă rugăm, rețineți: cursele care nu îndeplinesc condițiile de scutire a întreprinderilor meșteșugărești sunt supuse obligației de plată a taxelor rutiere, contrar faptului că sunt înregistrate pentru scutire.

 • Da. Autovehicule pot înregistrate doar dacă întreprinderea meșteșugărească este înscrisă ca proprietar al autovehiculului în partea I a certificatului de înmatriculare (documentul de înmatriculare al autovehiculului).

 • Vă rugăm, încărcați certificatul de înmatriculare partea I (documentul de înmatriculare al autovehiculului) al autovehiculului dvs. și autorizația privind desfășurarea activităților meșteșugărești.

 • Autorizația de desfășurare a activităților meșteșugărești poate fi solicitată la Camera Meșteșugarilor sau la autoritatea competentă.

 • Vă rugăm, furnizați documente adecvate în limba germană sau însoțite de o traducere în limba germană, astfel de document fiind de ex. un extras din registrul comerțului sau autorizația de desfășurare a activității meșteșugărești.

 • Vă rugăm, selectați denumirea actuală corespunzătoare meseriei dvs. în cazul în care pe certificatul dvs. este indicată o denumire învechită.

 • Dacă profesia dvs. nu se regăsește pe listă, vă rugăm, verificați mai întâi dacă profesia este denumită cu o denumire veche și, în caz afirmativ, selectați denumirea actuală a profesiei dvs. În caz contrar, înregistrarea autoutilitarei meșteșugărești nu este posibilă.

 • În cazul în care autovehiculul dvs. nu este dotat cu tahograf, acest lucru indică faptul că deplasările pot intra sub incidența scutirii meșteșugarilor de la plata taxei rutiere pentru autocamioane.

 • În cazul în care șoferii folosiți nu necesită calificare de șofer profesionist din cauza faptului că desfășoară activități meșteșugărești, deplasările lor pot intra sub incidența scutirii meșteșugarilor de la plata taxei rutiere pentru autocamioane.

 • În cazul scutirii întreprinderilor meșteșugărești înregistrarea remorcilor nu este necesară și nu este prevăzută.

 • După trimiterea datelor veți primi prin e-mail o confirmare de primire de la Toll Collect.

 • Nu. Înregistrarea autovehiculelor artizanale nu implică nicio recunoaștere juridică a scutirii de la obligația plății taxei rutiere aplicabilă autoutilitarelor meșteșugărești. Cursele care nu îndeplinesc condițiile de scutire a întreprinderilor meșteșugărești sunt supuse obligației de plată a taxelor rutiere, contrar faptului că sunt înregistrate pentru scutire.

 • Vă rugăm, reluați procedura de înregistrare a autovehiculului. Anularea sau ștergerea înregistrării anterioare nu este necesară.

 • Dacă cerințele pentru scutirea acordată meșteșugarilor nu sunt îndeplinite în cazul unei curse, autovehiculul este supus obligației de plată a taxei rutiere. Dacă această situație survine ocazional, vă recomandăm să rezervați și să achitați aceste călătorii prin aplicația Toll Collect sau prin pagina web Toll Collect .

  Dacă efectuați frecvent curse supuse obligației de plată, recomandăm montarea unei unități de bord de la Toll Collect sau de la furnizorul EETS. Unitățile de bord Toll Collect pot fi pornite sau oprite în funcție de nevoi.

 • Vă rugăm, trimiteți un e-mail informal în care să precizați datele întreprinderii dvs. și numărul de înmatriculare al autovehiculului, la adresa Handwerk-Storno@toll-collect.de . Transmiterea confirmării de înregistrare ca atașament la mesajul e-mail de anulare a înregistrării este un avantaj. Vă rugăm, nu trimiteți întrebări generale la această adresă de e-mail. În acest scop vă rugăm folosiți celelalte modalități de contact .

  Recomandăm înregistrarea autovehiculului la Toll Collect sau la un furnizor EETSE și montarea unei unități de bord, în scopul plății facile a taxei rutiere. Mai multe informații privind înregistrarea la Toll Collect a autovehiculelor supuse obligației de plată a taxei rutiere pot fi vizualizate aici .

  Alternativ, taxa rutieră poate fi rezervată și achitată separat pentru fiecare cursă în parte, prin aplicația Toll Collect sau pe pagina web Toll Collect .