U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Tolvrijstelling

Registreer uw niet-tolplichtige voertuigen bij ons. Zo vermijdt u onnodige controles.

Een niet-tolplichtig voertuig voor straatreiniging veegt herfstbladeren op.

Wanneer is een voertuig niet tolplichtig?

Volgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen zijn bepaalde voertuigen en voertuigcombinaties niet tolplichtig. Dit zijn enerzijds voertuigen die niet onder de criteria voor tolplichtige voertuigen vallen en anderzijds voertuigen waarvoor de wetgever specifieke uitzonderingen heeft gecreëerd. Of een voertuig tolplichtig is of niet, wordt in elk geval rechtstreeks bepaald door de wetgeving. Een vaststelling op aanvraag door de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer of Toll Collect is niet vereist.

Voordelen van voertuigregistratie

Toll Collect biedt u de mogelijkheid om niet-tolplichtige voertuigen te registreren. Er is geen registratieplicht – het aanbod is vrijwillig.

Door een registratie vermijdt u nodeloze stops, controles en verklaringen. Zo bespaart u kostbare tijd.

Deze registratie van voertuigen en voertuigcombinaties houdt echter juridisch gezien geen erkenning in van de vrijstelling van tol door Toll Collect GmbH of het BAG (Bundesamtes für Güterverkehr – de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer), er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Voorwaarden

Mogelijkheid 1

Voertuigen die niet onder de wettelijke definitie van een tolplichtig voertuig vallen (volgens § 1, lid 1, zin 2 van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen (BFStrMG))

Dat zijn voertuigen die

a) noch bouwkundig voor het goederenvervoer bestemd zijn (bijv. machines met eigen aandrijving)

b) noch in het commerciële goederenvervoer of werkverkeer voor betaald of zakelijk vervoer van goederen worden gebruikt (volgens § 1 Wet op goederenvervoer (GüKG)).

Tolvrijheid bestaat enkel indien aan de twee voorwaarden is voldaan. Anders kan het voertuig niet als niet-tolplichtig voertuig worden geregistreerd.

Mogelijkheid 2

Voertuigen die duidelijk onder een van de uitzonderingen op de tolplicht van § 1 lid 2 van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen vallen. Hoe u de voorwaarden kunt aantonen, vindt u hieronder in de tabel 'Verdere voorbeelden en voorwaarden'.

Verdere voorwaarden in alle gevallen

 • Het voertuig moet voortdurend aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen en niet alleen tijdelijk tijdens de gekozen inschrijvingsperiode.
 • Alleen de houder van het motorvoertuig is gerechtigd een aanvraag in te dienen.
 • Het is niet mogelijk om een aanhangwagen te registreren zonder een motorvoertuig.

Voorbeelden voor niet-tolplichtige voertuigen

 • Brandweer- en politievoertuigen
 • Voertuigen van de kermis- en circussector
 • Voertuigen voor de dienst wegenonderhoud en wegenwerkzaamheden
 • Zelfrijdende werkmachines die uitsluitend worden gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden en niet voor het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden of voor eigen rekening

Tolplicht voor land- en bosbouwvoertuigen

Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer.

Verdere voorbeelden en voorwaarden

Niet-tolplichtige voertuigen overeenkomstig § 1 lid 1 zin 2 BFStrMG
VoertuigsoortVoorwaardeBewijsstukken
TentoonstellingsvoertuigVoor alle gevallen:
Het voertuig mag niet ontworpen zijn noch gebruikt worden voor het goederenverkeer (zie de toelichting bij mogelijkheid 1)
Kentekenbewijs deel I,
Foto's van de vaste inrichtingen, eventueel uitleg dat er geen extra gebruik wordt gemaakt van reguliere transportaanhangers
WerkplaatsvoertuigKentekenbewijs deel I, foto's van de vaste inrichtingen, indien van toepassing verklaring geen extra gebruik van reguliere transportaanhangers, grootteverhouding laadruimte/werkplaats, geen materiaal- en machinetransport behalve vaste inrichtingen en apparatuur (gereedschap)
VerkoopvoertuigKentekenbewijs deel I, foto's van de vaste inrichtingen, uitleg dat er geen extra gebruik wordt gemaakt van reguliere transportaanhangers, eventueel verklaring dat eigen producten in de handel worden gebracht (geen handelsgoederen)
Paardentransporters met groot wooncompartimentKentekenbewijs deel I, foto's van het voertuig en de vaste inrichtingen, Verklaring dat het exclusief dient voor privé/hobbygebruik, presentatie van de grootteverhouding laadruimte/leefruimte aan de hand van carrosserieschetsen. Het woongedeelte (zonder bestuurderscabine en zonder zij-uitbreidingen) moet ten minste 50 % van de nuttige oppervlakte beslaan.
Omroep- en reportagewagen

Voertuig voor medisch onderzoek
Kentekenbewijs deel I
(Registratie in goedkeuring vereist), foto's van het interieur
Zuivere mobilhomeKentekenbewijs deel I
(Registratie bij toelating verplicht), foto's van het interieur, alleen hobby/privégebruik
Zelfrijdende werkmachine (bijvoorbeeld kraanwagen) of motorvoertuig met aanhangerwerkmachineKentekenbewijs deel I (invoer in toelating vereist) Bij aanhangerwerkmachine: Voeg ook hun kentekenbewijs bij deel I - geen vervoer of afvoer (bv. veegsel, oliën, vetten, grind, enz.)
RijschoolvoertuigKentekenbewijs deel I met invoer van een dubbele bedieningsinrichting of een inbouwbewijs
TestvoertuigKentekenbewijs deel I, invoer in toelating als testvoertuig met invoer conform § 19 lid 6 StVZO of bewijs van een uitzonderlijke toelating conform § 70 lid 1 StVZO
RioolreinigerKentekenbewijs deel I. Invoer als zelfrijdende werkmachine of als speciaal voertuig met belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 4 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG), kentekenbewijs deel I, eventueel verklaring geen transport (geen transport of afvoer van bijvoorbeeld modderig afval, olie, enz.)
IJkvoertuigKentekenbewijs deel 1, eventueel bewijs van een uitzonderlijke toelating conform de StVZO (Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer)
LOF trekker en landbouwmachineKentekenbewijs deel I, invoer onder punt J (voertuigklasse) de met '87' of '89' en onder lid 4 (soort opbouw) met cijfer '1000'; oude inschrijvingsbewijzen: Invoer met sleutel-nr. 8710
LOF trekker apparatuurwagenKentekenbewijs deel I, invoer onder punt J (voertuigklasse) de met '87' of '89' en onder lid 4 (soort opbouw) met cijfer '2000'; oude inschrijvingsbewijzen: Invoer met sleutel-nr. 8720
Historisch voertuigKentekenbewijs deel I. Kenteken met speciaal kenteken 'H' of goedkeuring als oldtimer, verklaring hobby/privégebruik
Niet-tolplichtige voertuigen overeenkomstig § 1 lid 2 BFStrMG
VoertuigsoortZichtbaarheid van het betreffende doel op het motorvoertuigBewijsstukken
AutobussenNeeGeen registratie nodig. Deze voertuigen worden automatisch herkend door het tolsysteem
Voertuigen van de krijgsmachtJa
PolitievoertuigenJaKentekenbewijs deel I, goedkeuring van de desbetreffende instantie vereist, bijvoorbeeld:
Politie, overheid, brandweer, technische hulporganisatie of geschikte privé-instanties, of vergelijkbaar.
Voertuig van de Bescherming Bevolking of de RampendienstJa
BrandweervoertuigenJa
Voertuigen van de Duitse overheidJa
Voertuigen van andere hulpdienstenJa
Voertuigen voor de dienst wegenonderhoud en wegenwerkzaamhedenJaKentekenbewijs deel I, toelating op een publiek-rechterlijk regionaal openbaar lichaam en belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 3 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG) of § 3 nr. 4 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG), eventueel winteronderhoudscontract
Voertuigen van de kermis- en circussector (geen verhuur van tenten)JaKentekenbewijs deel I, belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 8 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG) en een kopie van de kaart voor reizende handel.
Voertuigen voor het transport van humanitaire hulpgoederenNeeKentekenbewijs deel I, vrijstelling van de vennootschapsbelasting (bewijs algemeen nut/liefdadigheid); bewijs van gebruik voor het verlichten van een noodsituatie (bijvoorbeeld laadlijst) en belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 5a van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG) -
Mits akkoord van de houder kunnen ook voertuigen van derden worden geregistreerd.
Land- en bosbouwvoertuig
met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van
40 km/u
NeeKentekenbewijs deel I. Invullen onder letter “T” in het rijbewijs. Werkzaam als land- of bosbouwer resp. loonbedrijf in land- of bosbouwsector. Verzekering dat uitsluitend producten en relevante benodigdheden worden getransporteerd die gebruikelijk zijn in land- en bosbouwbedrijven.
Elektrisch aangedreven voertuigenNeeKentekenbewijs deel I. Elektrisch aangedreven voertuigen zoals bedoeld in § 2 nr. 1 van de Duitse wet inzake elektromobiliteit (EmoG); dit zijn puur op accu's werkende elektrische voertuigen, van buitenaf oplaadbare hybride elektroauto's of brandstofcelauto's.
Voertuigen op aardgas
(uiterlijk tot 31-12-23)
NeeVanaf 01-10-2021 zijn aardgasvoertuigen van tol vrijgesteld indien ze
• af fabriek zijn geleverd voor gebruik met CNG, LNG of als dual-fuelmotor met LNG/diesel en voldoen aan
• milieuklasse (SKL) Euro VI

In te dienen bewijsstukken:
Kentekenbewijs deel I en COC (Certificate of Confirmity=EG-conformiteitsverklaring) van de voertuigfabrikant als bewijs dat het voertuig af fabriek werd geleverd met aardgasaandrijving CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) of NG (Natural Gas) of een bivalent aandrijfsysteem LNG/Diesel of CNG/LNG

Zo registreert u uw voertuigen

Controleer aan de hand van de voorbeeldlijst de voorwaarden voor registratie. Hou de bewijzen klaar.

Geef indien gewenst met het formulier het volgende aan:

 • de eerste registratie van een voertuig,
 • de verlenging van de registratie van een voertuig, of
 • de deregistratie van een voertuig.

Belangrijk

De registratie is maximaal twee jaar geldig. Deze kan daarna worden verlengd. Een registratie die voor de einddatum niet wordt verlengd, wordt automatisch beëindigd.

Formulieren

Niet-tolplichtige voertuigen: informatieblad Het informatieblad bevat algemene informatie rondom het thema tolvrijstelling  
Niet-tolplichtige voertuigen: online-formulier registratieVolgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen zijn enkele voertuigen niet tolplichtig, zoals vrachtwagens van de politie en brandweer. Met dit formulier kunt u aanvragen dat Toll Collect voertuigen voor u als niet-tolplichtig registreert. 
Niet-tolplichtige voertuigen: RegistratieHier vindt u het formulier als PDF-bestand. Invulhulp
Niet-tolplichtige voertuigen: online-formulier verlengingAls u de registratie van een niet-tolplichtig voertuig wilt verlengen, kunt u dit formulier gebruiken. 
Niet-tolplichtige voertuigen: verlengingHier vindt u het formulier als PDF-bestand. Invulhulp
Niet-tolplichtige voertuigen: online-formulier deregistratieAls u een kenteken van de lijst met van tol vrijgestelde voertuigen wilt verwijderen, kunt u dit formulier gebruiken. 
Niet-tolplichtige voertuigen: DeregistratieHier vindt u het formulier als PDF-bestand. Invulhulp

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *
Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605