Tolvrijstelling

Registreer uw niet-tolplichtige voertuigen bij ons. Zo vermijdt u onnodige controles.

Nu registreren

Een niet-tolplichtig voertuig voor straatreiniging veegt herfstbladeren op.

Wanneer is een voertuig niet tolplichtig?

Volgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen zijn bepaalde voertuigen en voertuigcombinaties niet tolplichtig. Dit zijn enerzijds voertuigen die niet onder de criteria voor tolplichtige voertuigen vallen en anderzijds voertuigen waarvoor de wetgever specifieke uitzonderingen heeft gecreëerd. Of een voertuig tolplichtig is of niet, blijkt in alle gevallen rechtstreeks uit de wetgeving. Een vaststelling op aanvraag door de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit of Toll Collect is niet vereist.

Voordelen van voertuigregistratie

Toll Collect biedt u de mogelijkheid om niet-tolplichtige voertuigen te registreren. Er is geen registratieplicht – het aanbod is vrijwillig.

Door een registratie vermijdt u nodeloze stops, controles en verklaringen. Zo bespaart u kostbare tijd.

Deze registratie van voertuigen en voertuigcombinaties houdt echter juridisch gezien geen erkenning in van de vrijstelling van tol door Toll Collect GmbH of de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit, er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Voorwaarden

Mogelijkheid 1

Voertuigen die niet onder de wettelijke definitie van een tolplichtig voertuig vallen (volgens § 1, lid 1, zin 2 van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen (BFStrMG))

Dat zijn voertuigen die

a) noch bouwkundig voor het goederenvervoer bestemd zijn (bijv. machines met eigen aandrijving)
b) noch in het commerciële goederenvervoer of werkverkeer voor betaald of zakelijk vervoer van goederen worden gebruikt (volgens § 1 Wet op goederenvervoer (GüKG)).

Tolvrijheid bestaat enkel indien aan de twee voorwaarden is voldaan. Anders kan het voertuig niet als niet-tolplichtig voertuig worden geregistreerd.

Mogelijkheid 2

Voertuigen die duidelijk onder een van de uitzonderingen op de tolplicht van § 1 lid 2 van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen vallen. Hoe u de voorwaarden kunt aantonen, vindt u hieronder in de tabel 'Verdere voorbeelden en voorwaarden'.

Verdere voorwaarden in alle gevallen

 • Het voertuig moet voortdurend aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen en niet alleen tijdelijk tijdens de gekozen inschrijvingsperiode.
 • Alleen de houder van het motorvoertuig is gerechtigd een aanvraag in te dienen.
 • Het is niet mogelijk om een aanhangwagen te registreren zonder een motorvoertuig.

Voorbeelden voor niet-tolplichtige voertuigen

 • Brandweer- en politievoertuigen
 • Voertuigen van de kermis- en circussector
 • Voertuigen voor wegenonderhoud en wegwerkzaamheden
 • Zelfrijdende werkmachines die uitsluitend worden gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden en niet voor het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden of voor eigen rekening

Tolplicht voor land- en bosbouwvoertuigen

Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit

 • Niet-tolplichtige voertuigen overeenkomstig § 1 lid 1 zin 2 BFStrMG

  Voertuigtype Bewijsstukken Voorwaarde
  Tentoonstellingsvoertuig Kentekenbewijs deel I,
  Foto's van de vaste inrichtingen, eventueel uitleg dat er geen extra gebruik wordt gemaakt van reguliere transportaanhangers
  Voor alle gevallen:
  Het voertuig mag niet ontworpen zijn noch gebruikt worden voor het goederenverkeer (zie de toelichting bij mogelijkheid 1)
  Werkplaatsvoertuig Kentekenbewijs deel I, foto's van de vaste inrichtingen, indien van toepassing verklaring geen extra gebruik van reguliere transportaanhangers, grootteverhouding laadruimte/werkplaats, geen materiaal- en machinetransport behalve vaste inrichtingen en apparatuur (gereedschap)
  Verkoopvoertuig Kentekenbewijs deel I;
  foto's van de vaste inrichtingen;
  uitleg dat er geen extra gebruik wordt gemaakt van reguliere transportaanhangers;
  eventueel verklaring dat eigen landbouwproducten uit de primaire sector in de handel worden gebracht (geen handelswaren)
  Paardentransporters met groot wooncompartiment Kentekenbewijs deel I;
  foto's van interieur en exterieur rondom (geen reclame op het voertuig);
  verklaring dat het exclusief dient voor privé/hobbygebruik;
  presentatie van de grootteverhouding laadruimte/leefruimte aan de hand van carrosserieschetsen. Het woongedeelte (zonder bestuurderscabine en zonder zij-uitbreidingen) moet ten minste 50 procent van de nuttige oppervlakte beslaan.
  Het voertuig mag niet in combinatie met een transportaanhanger gebruikt worden
  Omroep- en reportagewagen

  Voertuig voor medisch onderzoek
  Kentekenbewijs deel I
  (Registratie in goedkeuring vereist), foto's van het interieur
  Zuivere mobilhome Kentekenbewijs deel I
  (Registratie bij toelating verplicht), foto's van het interieur, alleen hobby/privégebruik
  Zelfrijdende werkmachine (bijvoorbeeld kraanwagen) of motorvoertuig met aanhangerwerkmachine Kentekenbewijs deel I (invoer in toelating vereist) Bij aanhangerwerkmachine: Voeg ook hun kentekenbewijs deel I toe – geen vervoer of afvoer (bijv. afval, oliën, vetten, grind, enz.)
  Rijschoolvoertuig Kentekenbewijs deel I met invoer van een dubbele bedieningsinrichting of een inbouwbewijs
  Testvoertuig Kentekenbewijs deel I, invoer in toelating als testvoertuig met invoer conform § 19 lid 6 StVZO of bewijs van een uitzonderlijke toelating conform § 70 lid 1 StVZO
  Rioolreiniger Kentekenbewijs deel I, invoer als zelfrijdende werkmachine of als speciaal voertuig met belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 4 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG), kentekenbewijs deel I, eventueel verklaring geen transport (geen transport of afvoer van bijvoorbeeld modderig afval, olie, enz.)
  IJkvoertuig Kentekenbewijs deel 1, eventueel bewijs van een uitzonderlijke toelating conform de StVZO (Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer)
  LOF trekker (landbouw- of bosbouwtrekker) en landbouwmachine Kentekenbewijs deel I, invoer onder punt J (voertuigklasse) met '87' of '89' en onder lid 4 (soort opbouw) met cijfer '1000'; oude inschrijvingsbewijzen: Invoer met sleutel-nr. 8710
  LOF trekker (landbouw- of bosbouwtrekker) apparatuurwagen Kentekenbewijs deel I, invoer onder punt J (voertuigklasse) met '87' of '89' en onder lid 4 (soort opbouw) met cijfer '2000'; oude inschrijvingsbewijzen: Invoer met sleutel-nr. 8720
  Historisch voertuig Kentekenbewijs deel I, kenteken met speciaal kenteken 'H' of goedkeuring als oldtimer, verklaring hobby-/privégebruik

  Niet-tolplichtige voertuigen overeenkomstig § 1 lid 2 BFStrMG

  Voertuigsoort Zichtbaarheid van het betreffende
  doel op het motorvoertuig
  Bewijsstukken
  Autobussen Nee Geen registratie nodig. Deze voertuigen worden automatisch herkend door het tolsysteem
  Voertuigen van de krijgsmacht Ja
  Politievoertuigen Ja
  Kentekenbewijs deel I, goedkeuring van de desbetreffende instantie vereist, bijvoorbeeld:
  politie, overheid, brandweer, technische hulporganisatie of geschikte privé-instanties, of vergelijkbaar.
  Voertuig van de Bescherming Bevolking of de Rampendienst Ja
  Brandweervoertuigen Ja
  Voertuigen van de Duitse overheid Ja
  Voertuigen van andere hulpdiensten Ja
  Voertuigen voor de dienst wegenonderhoud en wegenwerkzaamheden Ja Kentekenbewijs deel I, toelating op een publiekrechterlijk regionaal lichaam en belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 3 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG) of § 3 nr. 4 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG), eventueel winteronderhoudscontract
  Voertuigen van de kermis- en circussector (geen verhuur van tenten) Ja Kentekenbewijs deel I, belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 8 van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG) en een kopie van het document voor de ambulante handel
  Voertuigen voor het transport van humanitaire hulpgoederen Nee
  Kentekenbewijs deel I, vrijstelling van de vennootschapsbelasting (bewijs algemeen nut/liefdadigheid); bewijs van gebruik voor het verlichten van een noodsituatie (bijvoorbeeld laadlijst) en belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 5a van de Duitse wet op de motorrijtuigenbelasting (KraftStG) -
  Mits akkoord van de houder kunnen ook voertuigen van derden worden geregistreerd.
  Land- en bosbouwvoertuig
  met een door de constructie bepaalde
  maximumsnelheid van
  40 km/u
  Nee Kentekenbewijs deel I, invullen onder letter “T” op het rijbewijs. Werkzaam als land- of bosbouwer resp. loonbedrijf in land- of bosbouwsector. Verzekering dat uitsluitend producten en relevante benodigdheden worden getransporteerd die gebruikelijk zijn in land- en bosbouwbedrijven.
  Emissievrije voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa tot 4,25 t Nee Voor bewijsstukken zie volgende regel. Aanvullend bewijsstuk kentekenbewijs deel I, veld F.1: invoer van maximaal 4.250 kg
  Emissievrije voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 4,25 t (uiterlijk tot 31-12-2025). Nee 1) Kentekenbewijs deel I met invoer van een emissievrij brandstoftype in veld P.3 (bijv. elektrisch of BC/waterstof)
  of
  2) Invoer van 0 gCO2/tkm specifieke CO2-emissies in veld 49.5 van de COC (Certificate of Conformity = EC-certificaat van overeenstemming) of in veld 2.3 of veld 2.6.1 van de CIF (Customer Information File) of in veld V.7 van het kentekenbewijs (voor in het buitenland geregistreerd voertuigen)

Zo registreert u uw voertuigen

Controleer aan de hand van de voorbeeldlijst de voorwaarden voor registratie. Hou de bewijzen klaar.

Geef indien gewenst met het formulier het volgende aan:

 • de eerste registratie van een voertuig,
 • de verlenging van de registratie van een voertuig, of
 • de deregistratie van een voertuig.

Belangrijk

De registratie is maximaal twee jaar geldig. Deze kan daarna worden verlengd. Een registratie die voor de einddatum niet wordt verlengd, wordt automatisch beëindigd.