Utilizați un browser învechit. Este posibil ca, din acest motiv, unele elemente ale acestei pagini de internet să nu fie afișate corect. Vă rugăm să actualizați browserul. În cazul în care calculatorul dumneavoastră face parte dintr-o rețea, luați legătura cu administratorul.

Ieșirea din afișarea mobilă

Această pagină nu poate fi afișată corect pe terminale mobile. Doriți să continuați?

Toll Collect Toll Collect

Asistență telefonică

  • Apeluri din Germania:
  • 0800 222 26 28 *
  • Apeluri din afara Germaniei:
  • 00800 0 222 26 28 *

* gratuit, tarifele apelurilor din rețeaua de telefonie mobilă pot diferi

Declarație privind accesibilitatea

Această declarație privind accesibilitatea este valabilă pentru pagina de internet publicată de Toll Collect GmbH la adresa www.toll-collect.de.

În calitate de autoritate publică în sensul Directivei (UE) 2016/2102 facem eforturi de a face accesibilă pagina noastră de internet, în acord cu dispozițiile din Legea federală privind egalitatea persoanelor cu dizabilități (BGG), precum și Regulamentul privind tehnica informațională accesibilă (BITV 2.0), pentru aplicarea Directivei (UE) 2016/2102.

Stadiul de compatibilitate cu cerințele BITV

Solicitările privind accesibilitatea rezultă din articolele 3 aliniatele (1) - (4) și (4) din BITV 2.0, emise în baza articolului 12d BGG.

Verificarea respectării cerințelor se bazează pe un test BITV, desfășurat în paralel cu dezvoltarea, realizat de o autoritate de certificare.

Pe baza verificării, pagina de internet nu este compatibilă încă cu cerințele indicate anterior, din cauza următoarelor incompatibilități. Toll Collect are în plan relansarea paginii de internet, prin care urmează să fie eliminate limitările enumerate privind accesibilitatea.

Texte alternative

În unele cazuri, lipsesc momentan texte alternative pentru elementele de comandă, obiecte, fotografii și grafice. Acestea se află în pregătire și vor fi publicate până la sfârșitul anului.

Elemente de comandă

Elementele de comandă interactive, precum linkurile și butoanele, nu au, în toate cazurile, nume și roluri care pot fi stabilite de screenreader.

Elemente mobile

Schimbarea conținutului (carusel) utilizat automat în diferite secțiuni de pe pagina de internet nu poate fi dezactivată de la un element de comandă clar.

Elemente afișate

Elementele care sunt afișate cu ajutorul cursorului sau al tastaturii nu se pot închide fără modificarea poziției elementului principal.

Formulare

Inscripționările câmpurilor de formular nu sunt recunoscute de screenreader pe baza câmpurilor respective de introducere a datelor. Pentru câmpurile care se referă la utilizatori lipsește momentan funcția de completare automată. Mesajele de eroare din formulare nu sunt relaționate cu inscripțiile din respectivele câmpuri. În unele cazuri, lipsește inscripția din câmp. La unele formulare, trebuie introdusă o succesiune de caractere, așa-numită CAPTCHA, pentru a putea trimite formularele. Pentru aceste CAPTCHA pe bază de imagini nu există texte alternative.

Elemente structurale HTML

Structura titlurilor nu este optimizată momentan pentru screenreader. Listele nu sunt concepute pentru a putea fi citite de screenreader.

Sintaxa HTML

Sintaxa HTML nu este optimizată pentru screenreader.

Contrast

Raportul de contrast la unele titluri, butoane, linkuri cu text cursiv și câmpuri de formulare nu corespunde cerințelor de raport 4,5:1 respectiv 3:1.

Texte de link

La unele texte de link nu se recunoaște că prin intermediul lor se poate deschide un fișier PDF.

Tutorial OBU

Această ofertă se adresează tuturor șoferilor de autocamioane și explică utilizarea unității de bord. Paginile nu se adaptează la dimensiunea ecranului smartphone-urilor și a tabletelor mici. Tutorialul dispune, ca modul de sine stătător, de o navigație proprie, care diferă de structura de navigație a restului paginii de internet.

Documente PDF pentru descărcare

Documentele create înainte de iulie 2020 nu pot fi utilizate încă fără impedimente. La următoarele actualizări necesare ale acestor documente va fi asigurată și posibilitatea de utilizare fără impedimente.

Tabele

Tabelele nu sunt structurate și concepute pentru a fi posibilă redarea corectă a acestora de către screenreader.

Utilizarea tastaturii

Selecția limbii nu poate fi realizată de la tastatură. În plus, anumite blocuri de elemente care se repetă nu pot fi sărite cu ajutorul tastaturii. Tastatura nu este recunoscută clar sau nu este disponibilă.

Limba

Limba principală a unei pagini nu este indicată în codul HTML. Cuvintele din alte limbi nu sunt marcate cu atributul lingvistic respectiv.

Imagini video

Fișierele video publicate pe pagina noastră de internet înainte de iulie 2020 nu au subtitrări. La următoarele actualizări necesare ale acestor fișiere video va fi asigurată și posibilitatea de utilizare fără impedimente.

Data întocmirii acestei declarații

Această declarație a fost întocmită pe data de 10 septembrie 2020.

Semnalarea barierelor

Doriți să ne semnalați bariere existente sau să solicitați informații referitoare la aplicarea accesibilității? Dacă doriți să oferiți un feedback sau, precum orice alte informații luați legătura cu redacția noastră responsabilă pentru prezența pe internet.

Toll Collect GmbH
Internetredaktion
10875 Berlin

Telefon: 030-74077-0
E-mail: internet@toll-collect.de

sau utilizați formularul de contact.

Formular de contact

Procedura de arbitraj

Dacă, și după feedbackul dumneavoastră la adresa de contact indicată mai sus, nu a fost găsită o soluție satisfăcătoare, puteți lua legătura cu autoritatea de mediere, în conformitate cu Articolul 16 BGG. Autoritatea de arbitraj BGG are sarcina de a sprijini o soluționare extrajudiciară a litigiilor referitoare la accesibilitate, care apar între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice federale. Procesul de arbitraj este gratuit. Nu este necesară nicio asistență juridică. Informații suplimentare referitoare la procedura de arbitraj și la posibilitățile de solicitare sunt disponibile la adresa:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Puteți lua direct legătura cu autoritatea de arbitraj BGG la adresa:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Către începutul paginii

Build: 32.4.0.3, Content: undefined, Node: tpm2r605