Declarație privind accesibilitatea

Această declarație privind accesibilitatea este valabilă pentru pagina de internet publicată de Toll Collect GmbH la adresa www.toll-collect.de.

În calitate de autoritate publică în sensul Directivei (UE) 2016/2102 facem eforturi de a face accesibilă pagina noastră de internet, în acord cu dispozițiile din Legea federală privind egalitatea persoanelor cu dizabilități (BGG), precum și Regulamentul privind tehnica informațională accesibilă (BITV 2.0), pentru aplicarea Directivei (UE) 2016/2102.

Stadiul de compatibilitate cu solicitările BITV

Solicitările privind accesibilitatea rezultă din articolele 3 aliniatele (1) - (4) și (4) din BITV 2.0, emise în baza articolului 12d BGG.

Verificarea respectării cerințelor se bazează pe un test BITV, desfășurat în paralel cu dezvoltarea, realizat de o autoritate de certificare.

Pe baza verificării, pagina de internet nu este compatibilă încă cu cerințele indicate anterior, din cauza următoarelor incompatibilități. Toll Collect are în plan relansarea paginii de internet, prin care urmează să fie eliminate limitările enumerate privind accesibilitatea.

Elemente de comandă

Elementele de comandă interactive, precum linkurile și butoanele, nu au, în toate cazurile, nume și roluri care pot fi stabilite de screenreader.

Elemente mobile

Schimbarea conținutului (carusel) utilizat automat în diferite secțiuni de pe pagina de internet nu poate fi dezactivată de la un element de comandă clar.

Elemente afișate

Elementele care sunt afișate cu ajutorul cursorului sau al tastaturii nu se pot închide fără modificarea poziției elementului principal.

Formulare

Inscripționările câmpurilor de formular nu sunt recunoscute de screenreader pe baza câmpurilor respective de introducere a datelor. Pentru câmpurile care se referă la utilizatori lipsește momentan funcția de completare automată. Mesajele de eroare din formulare nu sunt relaționate cu inscripțiile din respectivele câmpuri. În unele cazuri, lipsește inscripția din câmp. La unele formulare, trebuie introdusă o succesiune de caractere, așa-numită CAPTCHA, pentru a putea trimite formularele. Pentru aceste CAPTCHA pe bază de imagini nu există nicio alternativă.

Elemente structurale HTML

Structura titlurilor nu este optimizată momentan pentru screenreader. Listele nu sunt concepute pentru a putea fi citite de screenreader.

Sintaxa HTML

Sintaxa HTML nu este optimizată pentru screenreader.

Contrast

Raportul de contrast la unele titluri, butoane, linkuri cu text cursiv și câmpuri de formulare nu corespunde cerințelor de raport 4,5:1 respectiv 3:1.

Texte de link

La unele texte de link nu se recunoaște că prin intermediul lor se poate deschide un fișier PDF.

Tutorial OBU

Această ofertă se adresează tuturor șoferilor de autocamioane și explică utilizarea unității de bord. Paginile nu se adaptează la dimensiunea ecranului smartphone-urilor și a tabletelor mici. Tutorialul dispune, ca modul de sine stătător, de o navigație proprie, care diferă de structura de navigație a restului paginii de internet.

Documente PDF pentru descărcare

Documentele create înainte de iulie 2020 nu pot fi utilizate încă fără impedimente. La următoarele actualizări necesare ale acestor documente va fi asigurată și posibilitatea de utilizare fără impedimente.

Tabele

Tabelele nu sunt structurate și concepute pentru a fi posibilă redarea corectă a acestora de către screenreader.

Utilizarea tastaturii

Selecția limbii nu poate fi realizată de la tastatură. În plus, anumite blocuri de elemente care se repetă nu pot fi sărite cu ajutorul tastaturii. Tastatura nu este recunoscută clar sau nu este disponibilă.

Limba

Limba principală a unei pagini nu este indicată în codul HTML. Cuvintele din alte limbi nu sunt marcate cu atributul lingvistic respectiv.

Imagini video

Fișierele video publicate pe pagina noastră de internet înainte de iulie 2020 nu au subtitrări. La următoarele actualizări necesare ale acestor fișiere video va fi asigurată și posibilitatea de utilizare fără impedimente.

Data întocmirii acestei declarații

Această declarație a fost întocmită pe 15 octombrie 2020 și actualizată pe 15 octombrie 2021.

Semnalarea barierelor

Doriți să ne semnalați bariere existente sau să solicitați informații referitoare la aplicarea accesibilității? Dacă doriți să oferiți un feedback sau pentru orice alte informații luați legătura cu redacția noastră responsabilă pentru prezența pe internet.

Toll Collect GmbH
Internetredaktion
Linkstraße 4
10875 Berlin

sau utilizați formularul de contact.

Formular de contact

Procedura de arbitraj

Dacă și după feedbackul dumneavoastră trimis la adresa de contact indicată mai sus, nu a fost găsită o soluție satisfăcătoare, puteți lua legătura cu comisia de arbitraj, în conformitate cu Articolul 16 BGG. Comisia de mediere BGG are sarcina de a oferi asistență pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la accesibilitate, care apar între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice federale. Procedura de mediere este gratuită. Nu este necesar să se recurgă la servicii de asistență juridică. Informații suplimentare referitoare la procedura de arbitraj și la posibilitățile de solicitare sunt disponibile la adresa:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Puteți lua direct legătura cu autoritatea de arbitraj BGG la adresa:

info@schlichtungsstelle-bgg.de