Instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂

Întrebări și răspunsuri

 • Există cinci clase de emisii de CO₂:

  • Clasa 5 de emisii de CO₂ pentru autovehicule fără emisii: aceste autovehicule sunt scutite de plata taxei rutiere până la 31 decembrie 2025 și permanent în cazul unei mese totale admise tehnic de până la 4,25 t
  • Clasa 4 de emisii de CO₂ pentru autovehicule utilitare grele, cu emisii reduse
  • Clasa 3 de emisii de CO₂ pentru autovehicule ale căror emisii specifice de CO2 se află la mai mult de 8 procente sub curba de reducere e emisiilor, în momentul primei înmatriculări.
  • Clasa 2 de emisii de CO₂ pentru autovehicule ale căror emisii specifice de CO₂ se află doar la mai mult de 5 procente sub curba de reducere e emisiilor, în momentul primei înmatriculări.
  • Clasa 1 de emisii de CO₂ pentru autovehicule care nu se califică pentru o clasă superioară.

  După prima înmatriculare, clasificarea unui autovehicul în clasele 2 și 3 de emisii de CO2 trebuie, de asemenea, verificată la fiecare șase ani și actualizată.

  Detalii privind clasele de emisii CO₂ sunt disponibile în răspunsul la următoarea întrebare.

 • Cea mai simplă modalitate este dovada prin intermediul informațiilor despre client (CIF, Customer Information File) în ceea ce privește autovehiculul. Puteți solicita CIF și de la producătorul vehiculului.

  Opțional, se poate face dovada cu ajutorul certificatului de conformitate (COC, Certificate of Conformity) pentru autovehicul, dacă ambele câmpuri 49.5 și 49.7 sunt completate. Pentru COC sunt valabile următoarele:

  • În cazul în care câmpul 49.5 lipsește sau nu conține informații privind emisiile de CO2 specifice, COC nu poate fi utilizat ca dovadă.
  • În cazul în care câmpul 49.7 lipsește sau nu conține informații privind (sub)grupa autovehiculului, COC poate fi utilizat doar dacă a fost emis pentru autovehiculul de bază. Este vorba aici de primul COC, emis de producător pentru autovehicul. Puteți solicita documentul de la producător. Certificatele COC care au fost emise după modificări constructive nu pot fi utilizate.

 • După introducerea emisiilor specifice de CO₂, instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ verifică dacă emisiile specifice de CO₂ califică autovehiculul ca fără emisii. Un astfel de autovehicul face parte din clasa 5 de emisii de CO₂ (scutit de obligativitatea plății taxei rutiere până la 31.12.2025; scutit definitiv în cazul unei mese totale admise tehnic de până la 4,25 t). Informații suplimentare referitoare la autovehiculele fără emisii sunt disponibile ca răspuns la o întrebare ceva mai jos.

  Dacă autovehiculul nu este fără emisii, atunci trebuie introdusă sau calculată și (sub)grupa sa. Instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ verifică atunci dacă emisiile specifice de CO₂ se află cu mai mult de 50 de procente sub valoarea de referință pentru (sub)grupa respectivului autovehicul. Aceasta califică autovehiculul ca având emisii reduse. Un autovehicul cu emisii reduse face parte definitiv din clasa 4 de emisii de CO₂. O altă condiție pentru clasa 4 de emisii de CO₂ este ca data primei înmatriculări a autovehiculului să fie la 1 iulie 2019 sau ulterior. Valorile de referință pentru emisiile de CO₂ sunt valabile începând cu această dată.

  Dacă autovehiculului nu are emisii reduse, instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ compară emisiile specifice de CO₂ pentru autovehicul cu o curbă de reducere a emisiilor. Următorul grafic exemplifică curba de reducere a emisiilor pentru un autovehicul din grupa 4-UD:

  
Curba privind reducerea emisiilor pentru un autovehicul din grupa 4-UD

  Comparația emisiilor specifice de CO₂ raportate la curba de reducere a emisiilor se realizează la data primei înmatriculări. Dacă totuși au trecut mai mult de 6, 12, 18… (câte șase) ani de la prima înmatriculare, comparația se realizează cu ziua care este la 6, 12, 18… ani de la prima înmatriculare. În cazul în care curba de reducere a emisiilor la această dată este mai mică cu mai mult de 8 procente, atunci vehiculul face parte din clasa 3 de emisii de CO₂. În cazul în care curba de reducere a emisiilor este mai mică doar cu mai mult de 5 procente, atunci vehiculul face parte din clasa 2 de emisii de CO₂. Dacă nu se aplică niciuna din situațiile de mai sus, autovehiculul se încadrează în clasa 1 de emisii de CO₂. Pentru clasificarea în clasele 2 și 3 de emisii de CO₂, data primei înmatriculări a autovehiculului trebuie să fie, de asemenea, 1 iulie 2019 sau ulterior.

  Curba de reducere a emisiilor rezultă din multiplicarea valorii de referință pentru (sub)grupa autovehiculului cu un factor anual de reducere a emisiilor. Începând cu 1 iulie 2019, acest factor este de 100 de procente. La 1 iulie din fiecare an următor, factorul scade cu 2,5 puncte procentuale, până ce ajunge la 85 de procente începând cu 1 iulie 2025. În continuare, de la 1 iulie din fiecare an care urmează, factorul scade cu 3,0 puncte procentuale, până ce ajunge la o valoare fixă de 70 de procente începând cu 1 iulie 2030. Scăderea curbei de reducere a emisiilor presupune ca cerințele pentru clasificarea în clasele 2 și 3 de emisii de CO₂ să crească în fiecare an, până în 2030.

  În plus, clasificarea în aceste clase face necesară definirea unei valori de referință pentru (sub)grupa autovehiculului. În prezent, aceasta se aplică doar pentru subgrupele din grupele 4, 5, 9 și 10 de autovehicule. Autovehiculele din alte (sub)grupe de autovehicule se califică în prezent doar pentru clasa 1 de emisii de CO₂, în cazul în care nu sunt fără emisii. Dacă, pe viitor, vor fi definite valori de referință pentru alte (sub)grupe de autovehicule, instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ va fi extins în acest sens.

 • Abrevierile indică următoarele profiluri tipice de utilizare ale autovehiculelor:

  • UD: trafic urban (urban delivery)
  • RD: trafic de distribuție (regional delivery)
  • LH: trafic pe lungă distanță (long haul)

 • Dacă autovehiculul dumneavoastră a fost înmatriculat pentru prima dată înainte de 1 iulie 2019, se califică doar pentru clasa 1 de emisii de CO₂, cu excepția cazului în care este fără emisii.

  Clasificarea în clasele 2, 3 și 4 de emisii de CO₂ este posibilă în prezent doar pentru autovehicule din grupele de autovehicule 4, 5, 9 și 10. Doar pentru subgrupele din aceste grupe de autovehicule, Uniunea Europeană a definit valori de referință pentru emisiile de CO₂, pe baza cărora poate avea loc clasificarea în aceste clase de emisii de CO₂. Dacă, pe viitor, vor fi definite valori de referință pentru alte (sub)grupe de autovehicule, instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ va fi extins în acest sens.

 • Clasele 2 și 3 de emisii de CO₂ sunt valabile doar timp de șase ani din ziua primei înmatriculări. Dacă vă interesează clasa de emisii de CO₂ pentru autovehiculul dumneavoastră la o dată anterioară sau posterioară față de ziua utilizării instrumentului de găsire a clasei de emisii de CO₂, puteți modifica data completată automat. Câmpul este completat automat cu data actuală, ceea ce este adecvat pentru majoritatea cazurilor de utilizare.

 • Conform legii, clasificarea unui autovehicul în clasele 2 și 3 de emisii de CO₂ trebuie să fie recalculată la fiecare șase ani de la prima înmatriculare, pe baza valorilor limită în vigoare la momentul respectiv. Clasa de emisii de CO₂ se poate înrăutăți sau poate rămâne la fel, în funcție de caracteristicile autovehiculului.

 • Instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ stabilește clasele de emisii de CO₂ în conformitate cu versiunea actuală a prevederilor europene și naționale. În cazul în care aceste prevederi se modifică, se pot modifica și reglementările referitoare la stabilirea claselor de emisii de CO₂.

 • Clasificarea în clasele 2, 3 și 4 de emisii de CO₂ depinde de data primei înmatriculări a autovehiculului. Această dată poate fi diferită pentru autovehicule identice din punct de vedere tehnic și poate determina încadrarea în clase de emisii de CO₂ diferite.

  Valorile de referință privind emisiile de CO₂ și curba de reducere a emisiilor sunt valabile începând cu data de 1 iulie 2019. Astfel, doar autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în data de 1 iulie 2019 sau ulterior pot dispune de una dintre clasele de emisii de CO₂ 2, 3 sau 4. Autovehiculele înmatriculate pentru prima dată la o dată ulterioară sunt încadrate întotdeauna în clasa de emisii de CO₂ 1, cu excepția cazului în care nu prezintă emisii, caz în care pot fi încadrate în clasa de emisii de CO₂ 5

  Curba de reducere a emisiilor utilizată pentru încadrarea în clasa de emisii de CO₂ 2 și 3 este coborâtă în data de 1 iulie a fiecărui an. Astfel, un autovehicul înmatriculat pentru prima dată în data de 30 iunie a unui an poate fi încadrat într-o clasă de emisii de CO₂ diferită față de cea a unui autovehicul ca caracteristici tehnice identice, înmatriculat pentru prima dată la data de 1 iulie a aceluiași an.

  Informații suplimentare referitoare la stabilirea claselor de emisii de CO₂ sunt disponibile mai sus.

 • Pentru clasificarea autovehiculelor în clasele 2, 3 și 4 de emisii de CO₂, sunt comparate emisiile lor specifice de CO₂ cu pragurile valorice care depind de valorile de referință stabilite. Pentru subgrupele din grupele de autovehicule 4, 5, 9 și 10 au fost stabilite următoarele valori de referință ca valori inițiale pentru curbele de reducere a emisiilor de CO₂ pentru data limită de 1 iulie 2019:

  Subgrupa autovehiculului Valoare de referință în gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Legătura dintre prezența unui pat și clasele de emisii de CO₂ se bazează, printre altele, pe Regulamentul UE 2019/1242:

  În cazul existenței unui pat, se pornește de la premisa că autovehiculul este folosit preponderent pe distanțe lungi. Astfel, autovehiculul este inclus în subgrupul de autovehicule „LH" (cursă lungă) fiind inclus în profilul de utilizare corespunzător (circulație pe distanțe lungi) în momentul determinării emisiilor de CO₂ specifice.

  În lipsa unui pat autovehiculul este inclus în subgrupul de „RD” (Regional Delivery - livrări la nivel regional). În cazul determinării emisiilor specifice de CO₂ pentru aceste autovehicule, se aplică profilul de utilizare pentru transportul de distribuție la nivel regional.

  Din cauza diferitelor profiluri de utilizare, fișa informativă a clientului/certificatul de înmatriculare referitoare/referitor la un autovehicul cu pat (transport pe distanțe lungi) indică, de obicei, emisii de CO₂ specifice mai mici, decât în cazul unui autovehicul similar neechipat cu pat (transport de distribuție). Această diferență trebuie luată în considerare în cazul încadrării unui autovehicul cu pat într-o clasă de emisii de CO₂ inferioară. Prin urmare, sunt valabile valori-limită de CO₂ mai scăzute în cazul transportului pe distanțe lungi, a căror depășire este interzisă în cazul atingerii claselor de emisii de CO₂ - 2, 3 și 4 [Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/781, anexa II].

 • Fără emisii este considerat un autovehicul utilitar greu fără motor cu ardere internă, precum și un autovehicul cu motor cu ardere internă, ale cărui emisii sunt mai mici de 1 gCO₂/kWh respectiv mai mici de 1 gCO₂/km (Regulamentul (UE) 2019/1242).

  Instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ permite indicarea tip de combustibil/surselor de energie fără emisii, de exemplu, pentru un autovehicul pur electric sau un autovehicul cu sistem de acționare pe bază de hidrogen.

 • Protocolul realizat de instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ nu are rolul de a demonstra clasele de emisii de CO₂. Protocolul vă oferă doar o privire de ansamblu asupra clasei de emisii de CO₂ stabilite pe baza datelor introduse referitoare la autovehicul.

 • Câmpul de referință din instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ vă permite să introduceți un număr de înmatriculare sau altă caracteristică pentru a putea identifica și ulterior autovehiculul respectiv, în protocolul descărcat.

  Atenție: Instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ din secțiunea publică a paginii de internet Toll Collect are doar rol informativ. Solicitați modificarea clasei de emisii de CO₂ pentru vehiculul dumneavoastră în portalul pentru clienți.

 • Datele autovehiculului pe care le-ați introdus în instrumentul de găsire a clasei de emisii de CO₂ din secțiunea publică de pe pagina de internet Toll Collect nu sunt salvate.

 • Autovehiculele sunt clasificate în conformitate cu prevederile din Directiva 1999/62/CE (Directiva privind costurile pentru deplasări), în clase de emisii de dioxid de carbon.

  Au fost definite cinci clase de emisii de CO₂.