Procedură în caz de potențiale încălcări ale obligației de plată a taxei rutiere


Un camion trece pe lângă un stâlp de control albastru de la Toll Collect pe un drum federal.

Ați primit de la noi o notificare preliminară de tip 1. Aceasta înseamnă că:

Numărul axelor, greutatea sau clasa de noxe au fost setate incorect în timpul cursei, diferența va fi percepută din taxa rutieră deja achitată.

Aveți două posibilități:

  • Dacă sunteți de acord cu notificarea preliminară, transferați taxa pentru recuperarea ulterioară a sumelor în termen de șapte zile de la data comunicării către Oficiul federal pentru logistică și mobilitate (BALM). Includeți numărul casei de marcat. Numărul casei de marcat este menționat pe prima pagină a deciziei.
  • Dacă nu sunteți de acord cu notificarea preliminară, trimiteți o copie a motivelor dvs. și a documentelor de înregistrare a autovehiculului motorizat și ale remorcii la mautkontrolle@toll-collect.de .
Adnotări la notificarea preliminară de tip 1 (PDF, 214 KB)