Postępowanie w przypadku potencjalnych naruszeń obowiązku uiszczani opłat drogowych


Samochód ciężarowy przejeżdża drogą federalną obok niebieskiej kolumny kontrolnej Toll Collect.

Otrzymali Państwo od nas tymczasowe zawiadomienie typu 1. Oznacza to:

Podczas jazdy ustawiona została nieprawidłowa liczba osi, masa lub klasa emisji spalin, dlatego pobrana zostanie kwota różnicy względem uiszczonej już opłaty drogowej.

Są dwie możliwości:

  • Jeżeli zgadzają się Państwo z tymczasowym zawiadomieniem, należy przelać kwotę dodatkowej opłaty w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia do Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM). Należy koniecznie podać kod identyfikujący płatność. Kod identyfikujący płatność można znaleźć na pierwszej stronie zawiadomienia.
  • Jeżeli nie zgadzają się Państwo się z tymczasowym zawiadomieniem, prosimy przesłać nam swoje uzasadnienie oraz kopię karty pojazdu silnikowego i przyczepy na adres mautkontrolle@toll-collect.de .
Objaśnienia do tymczasowego zawiadomienia typu 1 (PDF, 214 KB)