Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect

Tiráž

Vydavateľ

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín
Nemecko
Telefónne číslo: +49 30 74077-0
Telefax: +49 30 74077-2222
info@toll-collect.de

Zastúpený konateľmi

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen

Predseda dozornej rady

Dr. Rudolf Gridl

Obchodný register

Obvodný súd Berlín-Charlottenburg, číslo v obch. registri 83923

IČ DPH

DE 224136187

Redakcia

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín
Nemecko

Na začiatok stránky