Declarația privind protecția datelor pentru candidaturi online

Utilizarea datelor dumneavoastră în cadrul candidaturii online.

Toll Collect prelucrează datele candidaturii dumneavoastră exclusiv ca parte a procesului de candidatură. Prelucrarea datelor din candidatura dumneavoastră se realizează în scopul preselecției și al selecției de personal, pe baza Articolul 26 Alineatul (1) Prima Teză din Legea Federală Privind Protecția Datelor (BDSG). Dacă nu vă alegem în cadrul procesului de recrutare, vă vom șterge datele la șase luni după încheierea procesului de recrutare. Salvarea pe această durată se bazează în temeiul Art. 6 Alineatul (1) Paragraful 1 litera (f) din RGPD. Acesta reprezintă o măsură de siguranță în cazul în care depuneți o contestație din cauza nerespectării mijloacelor legale pentru procesul de recrutare, conform AGG. Dacă decideți să faceți acest lucru, vom prelucra datele candidaturii dumneavoastră în temeiul Art. 6 Alineatul (1) Paragraful (1) Litera (f) din Regulamentul RGPD, ca parte a procedurii și apoi le vom șterge. Dacă v-am invitat la un interviu și ați solicitat rambursarea cheltuielilor de călătorie, vom prelucra datele relevante privind rambursarea în temeiul Art. 6 Alineatul (1) Paragraful (1) lit. b din Regulamentul RGPD. Ștergem aceste date după 12 ani, datorită cerințelor legale de păstrare. Dacă vă alegem în cadrul procesului de recrutare, vă vom prelua datele în procesul standard de administrare a personalului, în care acestea sunt procesate în conformitate cu prevederile legale.

Punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor nu este prescrisă nici legal, nici contractual; cu toate acestea, este necesară în vederea derulării procesului de recrutare. Nu există nicio obligație de furnizare a datelor. Nefurnizarea datelor ar putea avea drept urmare imposibilitatea de a vă lua în considerare pentru ocuparea unui post. Nefurnizarea datelor necesare pentru rambursarea costurilor de călătorie înseamnă, de asemenea, că nu vă vom putea rambursa pentru costurile de călătorie.

Transmiterea către o terță țară

Dacă aplicați la Toll Collect direct prin portalul de joburi StepStone, StepStone Deutschland GmbH acționează ca un procesator de comenzi pentru Toll Collect. StepStone Deutschland GmbH utilizează furnizorul de servicii Akamai Technologies, Inc. pentru servicii de securitate, ceea ce ar putea duce la un transfer în SUA. Akamai Technologies, Inc. se supune EU-US Privacy Shield, pentru care Comisia Europeană a stabilit gradul adecvat de protecție a datelor.

Nu există nicio decizie automatizată

În cadrul procesului de recrutare, Toll Collect nu vă va supune unor decizii individuale automate, cu efecte juridice la adresa dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar.

Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de următoarele drepturi în raport cu noi, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

  • dreptul la informare,
  • dreptul la rectificare,
  • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”),
  • dreptul la restricționarea prelucrării,
  • dreptul de a vă opune prelucrării,
  • dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Revocarea nu aduce atingere legalității prelucrării până la data revocării. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere a protecției datelor cu privire la modul în care Toll Collect vă prelucrează datele cu caracter personal.

Persoana de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să le adresați la karriere@toll-collect.de . Numele și datele de contact ale autorității responsabile cu prelucrarea datelor în cadrul recrutării online sunt indicate în Impressum .

Numele și datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor

Autoritatea internă însărcinată cu protecția datelor
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de