Prohlášení o ochraně osobních údajů pro žádosti o zaměstnání online

Použití Vašich osobních údajů v rámci žádosti o zaměstnání online

Společnost Toll Collect zpracovává Vaše údaje v žádosti o zaměstnání výhradně v rámci procesu zpracování žádosti. Zpracování Vašich údajů v žádosti o zaměstnání pro účely předběžného a finálního výběru zaměstnanců se provádí na základě § 26, odst. 1, věta 1 zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Pokud se v rámci procesu zpracování žádosti o zaměstnání nerozhodneme pro Vaši osobu, vymažeme Vaše údaje šest měsíců po ukončení tohoto procesu. Uložení na tuto dobu se provádí na základě čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Slouží jako pojistka pro případ, že byste podali opravné prostředky kvůli nepřihlédnutí v procesu zpracování žádosti o zaměstnání podle antidiskriminačního zákona (AGG). Pokud byste se pro to rozhodli, budeme Vaše údaje v žádosti o zaměstnání zpracovávat na základě čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a potom je vymažeme. V případě, že jste byli pozvání k pohovoru uchazeče o zaměstnání a požádali jste o náhradu Vašich cestovních nákladů, zpracujeme údaje relevantní k náhradě na základě čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto údaje vymažeme na základě zákonných povinností uchovávat doklady po 12 letech. Pokud se v rámci procesu zpracování žádosti o zaměstnání rozhodneme pro Vaši osobu, převezmeme Vaše údaje do řádného personálního správního procesu, ve kterém se budou zpracovávat podle legislativních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů není předepsáno ani legislativně ani smluvně; je však nutné k provedení procesu zpracování žádosti o zaměstnání. Povinnost k poskytnutí údajů neexistuje. Neposkytnutí údajů by však pro Vás mělo za následek, že bychom Vás nemohli brát v úvahu pro obsazované místo. Neposkytnutí údajů, které jsou potřebné pro náhradu cestovních výdajů, má kromě toho za následek, že Vám pravděpodobně nebudeme moci uhradit vzniklé cestovní náklady.

Přenos do třetí země

Pokud se ucházíte o místo u společnosti Toll Collect přímo prostřednictvím portálu StepStone, je zpracovatelem zakázky pro Toll Collect společnost StepStone Deutschland GmbH. StepStone Deutschland GmbH používá pro zabezpečení poskytovatele služeb Akamai Technologies, Inc., čímž může dojít k přenosu do USA. Akamai Technologies, Inc. se zavázala k dodržování programu EU-US Privacy Shield, pro který stanovila Evropská komise odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Žádné automatizované rozhodování

Toll Collect Vás v rámci zpracování žádosti o zaměstnání nepodrobuje žádným automatizovaným rozhodnutím jednotlivých případů, která vůči Vám uplatňují právní účinky nebo Vás podobným způsobem negativně ovlivňují.

Vaše práva

Vůči nám máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

  • právo na poskytnutí informací,
  • právo na provedení opravy,
  • právo na vymazání údajů („právo na zapomenutí“),
  • právo na omezení procesu zpracování údajů,
  • právo na odvolání proti zpracování údajů,
  • právo na přenosnost dat.

Máte právo již udělený souhlas kdykoliv odvolat. Před odvoláním zůstane právoplatnost zpracování až do okamžiku odvolání nedotčena. Kromě toho máte právo podat k dozorčímu úřadu pro ochranu údajů stížnost na zpracování Vašich osobních údajů společností Toll Collect.

Kontaktní osoba

V případě dalších otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se prosím obraťte na karriere@toll-collect.de . Jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za zpracování údajů v rámci žádosti o zaměstnání online si prosím vyhledejte v naší Tiráž .

Jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za zpracování údajů

Podnikový zmocněnec pro ochranu osobních údajů
Toll Collect GmbH
10875 Berlín

tc_datenschutz@toll-collect.de