Modificarea tarifelor de taxă rutieră pentru autocamioane, retrospectiv, începând cu 28 octombrie 2020


Un stilou și niște bani se află pe o listă de taxe rutiere tipărită.
Berlin,

Începând cu 1 octombrie 2021 se aplică noi tarife de taxă rutieră. Valoarea cotei de taxă rutieră aferentă costurilor de infrastructură scade retrospectiv începând cu data pronunțării hotărârii Curții de Justiție la 28 octombrie 2020. Valoarea costurilor aferente poluării aerului va crește în viitor. În general, tarifele pe kilometru ale taxei rutiere scad ușor în funcție de clasa de noxe.

La 28 octombrie 2020, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a ridicat obiecții, statuând că costurile legate de poliția rutieră nu pot fi luate în considerare la calculul taxelor de trecere . Prin urmare, Republica Federală Germania a actualizat modalitatea de calcul a taxelor de trecere. Modificarea legii, conform căreia tarifele de taxă rutieră sunt, de asemenea, ajustate retrospectiv pentru perioada cuprinsă între 28 octombrie 2020 și 30 septembrie 2021 pe baza recalculării costurilor rutiere, va intra în vigoare la 1 octombrie 2021.

Aici puteți consulta Tabelul cu tarifele de taxă rutieră valabile de la 1 octombrie 2021.

Pentru cursele efectuate în perioada cuprinsă între 28 octombrie 2020 și 30 septembrie 2021 o taxă proporțională poate fi rambursată la cerere. Rambursarea subsetului de taxă rutieră pentru costurile de infrastructură depinde de clasa de greutate și este în valoare de:

  • De la 7,5 t până la 12 t zGG*: Rambursare de 1,5 cent/km
  • De la 12 t până la 18 t zGG*: Rambursare de 0,3 cent/km
  • Peste 18 t zGG* cu până la 3 punți: Rambursare de 0,5 cent/km
  • Peste 18 t zGG* cu 4 sau mai multe punți: Rambursare de 0,5 cent/km

*greutate totală admisă

Pentru a asigura faptul că toate cursele pot fi luate în considerare, recomandăm clienților să solicite o rambursare numai dacă sunt disponibile toate listele de taxe rutiere sau documentele de facturare pentru această perioadă, adică numai după 1 octombrie 2021. Clienții își pot depune reclamația până la sfârșitul anului 2023.

În prezent se lucrează pentru a face aplicația cât mai simplă posibil. Vor exista informații în timp util cu privire la acest lucru pe site-ul web al Autorității Federale pentru Transporturile de Marfă (BAG).

Pentru a putea include în calcul toate cursele până la data de 30 septembrie 2021, toate chitanțele trebuie prezentate până la data respectivă. Întrucât nu există un temei juridic prealabil, prelucrarea se poate efectua numai după intrarea în vigoare a legii, la 1 octombrie 2021. De la data menționată va fi nevoie de o perioadă pentru a vă procesa cererea. Prin urmare, BAG vă solicită să aveți răbdare. Nu se va percepe o taxă pentru procesare.

Informații suplimentare sunt puse la dispoziție de către Autoritatea Federală pentru Transporturile de Marfă (BAG)

Recomandări suplimentare