Wijziging van de toltarieven voor vrachtwagens met terugwerkende kracht vanaf 28.10.2020


Op een afgedrukt toloverzicht liggen een balpen en wat kleingeld.
Berlijn,

Vanaf 1 oktober 2021 gelden er nieuwe toltarieven. Het aandeel van de toltarieven in de infrastructuurkosten zal met terugwerkende kracht worden verminderd vanaf de datum van het arrest van het Hof van Justitie op 28 oktober 2020. Het aandeel van de kosten van luchtverontreiniging wordt in de toekomst verhoogd. Over het algemeen dalen de toltarieven per kilometer lichtjes, afhankelijk van de milieuklasse.

Op 28 oktober 2020 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) bezwaar gemaakt tegen de toerekening van kosten van de verkeerspolitie bij de berekening van de infrastructuurkosten. De Bondsrepubliek Duitsland heeft daarom de berekening van de infrastructuurkosten bijgewerkt. De wetswijziging, waarbij bovendien de toltarieven met terugwerkende kracht worden aangepast op basis van de herberekening van de infrastructuurkosten voor de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021, zal op 1 oktober 2021 in werking treden.

Hier vindt u de tabel met de toltarieven vanaf 1 oktober 2021.

Voor ritten binnen de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan de tol op aanvraag pro rata worden terugbetaald. Het bedrag dat wordt terugbetaald voor het deel van de tolheffing voor infrastructuurkosten hangt af van de gewichtsklasse:

  • 7,5 t tot minder dan 12 t ttg*: Terugbetaling van 1,5 cent/km
  • 12 t tot 18 t ttg*: Terugbetaling van 0,3 cent/km
  • Meer dan 18 t ttg* tot 3 assen: Terugbetaling van 0,5 cent/km
  • Meer dan 18 t ttg* met 4 of meer assen: Terugbetaling van 0,5 cent/km

* toegelaten totaalgewicht

Om ervoor te zorgen dat hierbij rekening wordt gehouden met alle ritten, raden wij klanten aan om pas een aanvraag voor terugbetaling in te dienen wanneer alle toloverzichten of facturen voor deze periode beschikbaar zijn, meer bepaald na 1 oktober 2021. Klanten kunnen tot eind 2023 aanspraak maken op de terugbetaling.

Momenteel werken we eraan om de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te maken. Informatie hierover zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG).

Om alle ritten tot en met 30 september 2021 in de berekening te kunnen opnemen, zijn alle bewijsdocumenten tot die datum nodig. Omdat er vóór die datum nog geen wettelijke grondslag is, kan de verwerking pas gebeuren nadat de wet op 1 oktober 2021 in werking is getreden. Vanaf die datum zal de verwerking van de aanvragen enige tijd in beslag nemen. De Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) vraagt daarom om geduld. Voor de verwerking worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie vindt u bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer

Meer aanbevelingen