Změna sazeb mýta pro nákladní automobily se zpětnou účinností od 28. října 2020


Na vytištěném vyúčtování mýta leží propiska a pár drobných mincí.
Berlin,

Od 1. října 2021 platí nové sazby mýta. Podíl sazby mýta na nákladech na infrastrukturu se sníží se zpětnou účinností ode dne rozsudku Soudního dvora ze dne 28. října 2020. Podíl nákladů na znečištění ovzduší se do budoucna zvýší. Celkově se sazby mýta na kilometr mírně sníží v závislosti na emisní třídě.

Dne 28. října 2020 Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) kritizoval zaúčtování nákladů na dopravní policii při výpočtu nákladů na silniční infrastrukturu. Spolková republika Německo proto aktualizovala účtování nákladů na silniční infrastrukturu. Změna zákona, kterou se také zpětně upravují sazby mýta pro období od 28. října 2020 do 30. září 2021 na základě přepočtu nákladů na silniční infrastrukturu, vstoupí v platnost dne 1. října 2021.

Zde najdete tabulku se sazbami mýta od 1. října 2021.

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýta na vyžádání vrácen. Rozsah úhrady sazby mýta na náklady za infrastrukturu závisí na hmotnostní třídě a činí:

  • 7,5 t až do 12 t CPH*: Úhrada 1,5 centu/km
  • 12 t až 18 t CPH*: Úhrada 0,3 centu/km
  • Nad 18 t CPH* s nejvýše 3 nápravami: Úhrada 0,5 centu/km
  • Nad 18 t CPH* se 4 nebo více nápravami: Úhrada 0,5 centu/km

* přípustná celková hmotnost

Aby bylo možné zohlednit všechny jízdy, doporučujeme zákazníkům podat žádost o vrácení peněz až poté, co budou mít k dispozici všechny výpisy vyúčtování mýta nebo fakturační doklady pro toto období, tj. po 1. říjnu 2021. Svůj nárok mohou zákazníci uplatnit do konce roku 2023.

V současné době probíhají přípravy, aby podání žádosti bylo co nejjednodušší. Informace k této věci budou včas uvedeny na webových stránkách spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

Aby bylo možné ve výpočtu zohlednit všechny jízdy do konce 30. září 2021, jsou vyžadovány všechny doklady až do tohoto dne. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje příslušný právní základ, může zpracování probíhat až po vstoupení zákona v platnost dne 1. října 2021. Od tohoto dne bude zpracování Vaší žádosti nějakou dobu trvat. Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) proto žádá o trpělivost. Zpracování nebude zpoplatněno.

Další informace najdete na adrese spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG)

Další doporučení