Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect

Ochrana dat v aplikaci TC-Partner

Užitečné informace o ochraně dat

Společnost Toll Collect GmbH je potěšena, že používáte metodu manuálního zaúčtování. Ochranu Vašich osobních údajů a dat k výběru mýta bereme velmi vážně. Tato data používáme výhradně v rámci platných právních ustanovení na ochranu osobních údajů a ustanovení souvisejících s výběrem mýta. Osobní údaje jsou informace o Vaší identitě, jako například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také data Vašeho použití metody manuálního zaúčtování, jako například doba a rozsah.

V následujícím textu Vám vysvětlíme, které informace ve společnosti Toll Collect GmbH získáváme během Vašeho použití metody manuálního zaúčtování a jak je využíváme.

Získání a zpracování dat

V rámci metody manuálního zaúčtování se mezi Vámi jako uživatelem a společností Toll Collect GmbH uskutečňují obchodní procesy jako zaúčtování a stornování. Pro tyto procesy se musí zpracovávat relevantní data, jako státní poznávací značka vozidla, parametry vozidla, zpoplatněné úseky nebo také platnost zaúčtování. Základem zpracování je § 4, odst. 3, věta 3 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG). Data se přenášejí do centrálních systémů a tam se používání k výběru mýta. Pokud si navíc necháte zaslat doklady prostřednictvím e-mailu nebo SMS, používají se e-mailová adresa nebo telefonní číslo až do ukončení procesu a následně se v našich systémech okamžitě vymažou. Společnost Toll Collect GmbH komunikuje s e-mailovou poštovní schránkou případně s uvedeným telefonním číslem zásadně nezašifrovaným způsobem.

Metodu manuálního zaúčtování můžete používat jako registrovaný a jako neregistrovaný uživatel. Registrovaný uživatel s přístupem k zákaznickém portálu získá při prvním přihlášení automaticky zaúčtovací účet, neregistrovaný uživatel si může sám zaúčtovací účet založit. Zaúčtovací účet Vám poskytuje následující výhody:

 • Správa vozidel (pouze neregistrovaný uživatel se zaúčtovacím účtem)
 • Správa tras
 • Správa způsobů platby (pouze neregistrovaný uživatel se zaúčtovacím účtem)
 • Prohlížení kompletních tras a příslušných navigačních instrukcí podle dokončeného zaúčtování
 • Jednodušší stornování tras

Poskytnutí skutečností směrodatných pro výběr mýta je nezbytné pro účast na manuálním zaúčtování a předepsané dle § 5, odst. 2 a 3 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla (LKW-MautV). Neposkytnutí údajů by pro Vás mělo za následek, že byste manuální zaúčtování nemohli používat.

Souhlasy se zpracováním dat

Váš explicitní souhlas se zpracováním dat je nutný při prvním přihlášení v manuálním zaúčtování jako registrovaný uživatel, příp. při založení zaúčtovacího účtu.

Přitom souhlasíte s ukládáním

 • adres mimo zpoplatněných tras až do konce platnosti zaúčtování a
 • výchozích, průjezdních a cílových bodů zaúčtované trasy a dat důležitých v souvislosti s trasou podle lhůt pro uložení zaúčtování (maximálně 120 dní)

.

Během zaúčtování jako neregistrovaný uživatel máte rovněž možnost odsouhlasit ukládání adres, výchozích, průjezdních a cílových bodů a dat důležitých v souvislosti s trasou mimo zpoplatněné úseky. To Vás umožňuje komfortnější používání při prohlížení nebo stornování trasy (viz výhody 4. a 5.). V tomto případě platí rovněž výše uvedené lhůty pro uložení.

Data důležitá v souvislosti s trasou jsou přípustná celková hmotnost, výška, šířka a údaje k rizikové třídě vozidla.

Na data Vašeho zaúčtovacího účtu, adresy mimo zpoplatněné trasy a ostatní informace důležité v souvislosti s trasou nemá společnost Toll Collect GmbH přístup. Toll Collect GmbH tato data nepoužívá v žádné formě a nepředává je třetím osobám. Získávání těchto dodatečných údajů můžete kdykoliv odvolat tím, že vymažete Váš zaúčtovací účet (neregistrovaný uživatel) nebo přístup k Vašemu portálu (registrovaný uživatel) a budete používat výhradně metodu manuálního zaúčtování jako neregistrovaný uživatel.

Po jednom roce nečinnosti se zaúčtovací účet neregistrovaného resp. registrovaného uživatele se zaúčtovacím účtem vymaže. Před automatickým vymazáním k tomu obdrží uživatel upozornění na svoji uloženou e-mailovou adresu. Vymazání lze odvolat pomocí opětovného přihlášení manuální metodou.

Použití aplikace

Pro ukládání dat v aplikaci používáme různé druhy lokálních ukládacích technologií jako Local Storage (nazývané také jako „Data aplikace“) a Caching. Tyto technologie ukládají informace na Vašem přístroji a lze je použít k ukládání Vašich aktivit a preferencí. Přitom se mohou používat různé části Vašeho přístroje (interní paměť, SD karta). Pro vymazání uložených informací, vyhledejte aplikaci ve Vašem správci aplikace pod nastaveními a stiskněte v Informace aplikace tlačítko „Vymazat data“ příp. „Vyprázdnit cache“.

Pro provoz aplikace jsou potřebná následující přístupová oprávnění:

 • Přístup ke kameře pro skenování QR kódu na zaúčtovacích dokladech, ke zjednodušení zadávání zaúčtovacích údajů
 • Schválení lokalizace pro zjednodušení zadání výchozího/cílového bodu na zobrazení mapy

Určení polohy

K usnadnění Vašeho manuálního zaúčtování můžete nechat určit Vaši polohu. Podle nastavení Vašeho přístroje se používají různé techniky pro určení polohy:

 • GPS
 • sítě WLAN
 • rádiové signály (mobilní síť)
 • IP adresa

Na Vašem přístroji musíte ručně udělit oprávnění pro přenos dat o poloze. Bez výslovného souhlasu uživatele není určení polohy možné.

Ve většině desktopových prohlížečů se na horním okraji monitoru objeví lišta. Prohlížeče smartphonů naproti tomu často zobrazují vyskakovací okno, které uživatel nemůže přehlédnout a které po něm vyžaduje zadání (souhlas / odmítnutí).

Souhlas/odmítnutí se u aplikace provádí při prvním spuštění. Lze je kdykoliv pod nastaveními ručně změnit.

Protokolování

Z technických důvodů se na naše webové servery automaticky předávají při použití manuální metody zaúčtování určitá data. Mimo jiné to je adresa URL stránka, ze které na naši stránku přistupujete, použitý prohlížeč (např. Firefox, Internet Explorer) a časový okamžik přístupu. Tato data nemůžeme přiřadit určitým osobám. Nespojujeme je s jinými zdroji dat. Proto zůstává Vaše anonymity zachována, pokud si pouze prohlížíte naše nabídky. Pro účely odhalení, identifikaci a odstranění závad ukládáme tato data až 48 hodin.

Kromě toho mohou být při použití metody manuálního zaúčtování získány pro účely analýzy chyb a výkonnosti a pro sledování provedených transakcí následující údaje v protokolech (Log) a uloženy až na 42 dní:

 • Identifikace uživatele
 • Čas požadavku, a rovněž naší odpovědi
 • Přenesený objem dat
 • Vyvolané transakce (adresy URL)
 • Chybová hlášení autentizačního procesu a aplikací

Základem zpracování pro tato data je čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie

Během Vaší návštěvy webové prezentace ukládají soubory cookie na Vašem počítači specifické informace. Toll Collect GmbH používá v kontextu manuálního zaúčtování dočasné soubory cookie.

Dočasné soubory cookie jsou časově omezeny a obsahují údaje jako například identifikační číslo (tzv. ID relace). Tyto soubory dovolují serveru přiřazovat následující požadavky prohlížeče stejnému uživateli. Jsou automaticky vymazány, jakmile uživatel zavře prohlížeč.

Dlouhodobé soubory cookie ukládá software Piwik, který používáme pro anonymní statistické vyhodnocení užívání naší metody manuálního zaúčtování. Další informace k softwaru Piwik naleznete ve stejnojmenném odstavci na této stránce. Tam také můžete používání softwaru Piwik odmítnout.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookie automaticky povolují. Kdykoliv můžete nastavení Vašeho prohlížeče změnit nebo naši webovou prezentaci používat bez funkce cookie. Podle okolností se tím omezí rozsah funkcí naší nabídky. Právním základem pro použití souborů cookie je čl. 6, odst. 1 dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Matomo

Metoda manuálního zaúčtování používá pro statistické vyhodnocení přístupů návštěvníků open source software Matomo. Matomo používá rovněž soubory cookie. Vaše IP adresa se ihned po zpracování a před jejím uložením anonymizuje. Můžete se rozhodnout, zda se smí uložit jednoznačný soubor cookie pro webovou analýzu, který by umožnil na webových stránkách společnosti Toll Collect GmbH shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje. Pokud byste se v této věci rozhodli negativně, potom můžete ukládání a používání v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv odmítnout. V tomto případě se na Vašem počítači uloží tzv. soubor opt-out cookie se životnosti 7 dní. Když soubor cookie vymažete příp. když je dosaženo životnosti souboru cookie, není již nadále soubor opt-out cookie účinný a musí být z Vaší strany znovu aktivován. Právním základem pro použití softwaru Matomo je čl. 6, odst. 1, dílčí odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Doba trvání uložení

Společnost Toll Collect GmbH ukládá Vaše osobní údaje jen na dobu, jež je z právního hlediska ochrany osobních údajů přípustná. Konkrétní termín vymazání údajů se řídí podle těchto kritérií:

 • V případě, že existuje stanovená zákonná povinnost k vymazání údajů, společnost Toll Collect GmbH vymaže Vaše osobní údaje nejpozději k zákonem předepsaném termínu.
 • Existuje-li zákonná povinnost k ukládání údajů, společnost Toll Collect GmbH vymaže Vaše osobní údaje po vypršení této povinnosti k ukládání údajů a poté, co nebudou déle potřebné pro obchodní procesy společnosti Toll Collect GmbH.
 • V případě, že ani zákonná lhůta pro vymazání údajů ani povinnost k ukládání údajů neexistuje, společnost Toll Collect GmbH vymaže Vaše osobní údaje ihned poté, co nebudou déle potřebné pro obchodní procesy společnosti Toll Collect GmbH.

Včasné vymazání údajů je zaručeno na základě konceptu vymazání údajů dle normy DIN 66398.

Příjemci nebo kategorie příjemců

Pokud to bude potřebné, společnost Toll Collect GmbH poskytne Vaše osobní údaje, které se zpracovávají v rámci manuálního zaúčtování mýta a kontroly, následujícím příjemcům či kategoriím příjemců:

 • Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu
 • Účastník platebního styku
 • Zpracovatel zakázky

Společnost Toll Collect GmbH neposkytuje Vaše osobní údaje ani třetím zemím ani mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování

Toll Collect GmbH Vás nepodrobuje žádným automatizovaným rozhodnutím jednotlivých případů, která vůči Vám uplatňují právní účinky nebo Vás podobným způsobem negativně ovlivňují.

Bezpečnost

Společnost Toll Collect GmbH přijala dalekosáhlá bezpečnostní opatření s cílem ochránit u nás uložené osobní údaje před nedovoleným přístupem, neoprávněným použitím, zničením nebo ztrátou. Komunikace mezi naším webovým serverem a Vaším prohlížečem probíhá zásadně zašifrovaným způsobem. Naše bezpečnostní opatření se neustále přizpůsobují stavu techniky.

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost Toll Collect GmbH neručí za obsahy jiných poskytovatelů služeb, na které lze přejít prostřednictvím externího odkazu v manuálním zaúčtování (viz také naše právní upozornění). Některé odkazy odkazují na obsahy, které se na vlastních serverech neukládají.

Pokud vyvoláte externí internetovou stránku z našeho manuálního zaúčtování, může externí poskytovatel služeb obdržet od Vašeho prohlížeče informaci, ze které stránky jste k němu přešli. Externí poskytovatel služeb je pak za tyto údaje zodpovědný. Z naší strany, jako každý jiný poskytovatel služeb, nejsme schopni tento proces ovlivnit.

Vaše práva

Vůči společnosti Toll Collect GmbH máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na poskytnutí informací,
 • právo na provedení opravy,
 • právo na vymazání údajů („právo na zapomenutí“),
 • právo na omezení procesu zpracování údajů,
 • právo na odvolání proti zpracování údajů,
 • právo na přenosnost dat.

Máte právo již udělený souhlas kdykoliv odvolat. Před odvoláním zůstane právoplatnost zpracování až do okamžiku odvolání nedotčena.

Kromě toho máte právo podat k dozorčímu úřadu pro ochranu údajů stížnost na zpracování Vašich osobních údajů společností Toll Collect GmbH.

Zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte další otázky k ochraně dat, obraťte se, prosím, na našeho podnikového zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Podnikový zmocněnec pro ochranu osobních údajů
Toll Collect GmbH
10875 Berlín
tc_datenschutz@toll-collect.de

Stav: 17.6.2022

K začátku stránky