Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect

Защита на данните в приложението TC Partner

Интересни факти за защитата на данните

Toll Collect GmbH се радва, че използвате ръчния метод за регистрация. Ние възприемаме сериозно защитата на личните Ви данни и данни за събиране на пътни такси. Ние използваме тези данни само в рамките на приложимите разпоредби за защита на данните и за пътните таксите. Личните данни са информацията за Вашата самоличност, като например име, пощенски адрес, имейл адрес или телефонен номер, но също така и потребителските данни от ръчния метод на регистриране, като например време и обхват.

По-долу ще обясним каква информация събираме в Toll Collect GmbH, докато ползвате нашия ръчен метод на регистриране, и как се използва тя.

Събиране и обработка на данни

В рамките на ръчния метод за регистриране, между Вас като потребител и Toll Collect GmbH се извършват бизнес процеси като регистриране и сторниране. За тези процеси трябва да се обработват съотносими данни като регистрационен номер на МПС, характеристики на автомобила, облагаеми с пътна такса отсечки или срок на валидност на регистрирането. Основанието за обработка е чл. 4 ал. 3 изр. 3 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Данните се прехвърлят към централизираната система и там се използват за събиране на пътната такса. Ако заявите желание квитанциите да Ви се изпратят допълнително по имейл или по SMS, имейл адресът или телефонният номер ще се използват до приключване на процеса и след това веднага ще бъдат изтрити от нашите системи. По принцип Toll Collect GmbH комуникира с предоставената от потребителя кутия за електронна поща или с въведения телефонния номер, в некриптирана форма.

Можете да участвате в ръчното регистриране в системата като регистриран и като нерегистриран потребител. Регистрираният потребител с достъп до клиентския портал автоматично получава акаунт за регистриране, когато се впише за първи път; нерегистрираният потребител може сам да си създаде акаунт за регистриране. Акаунтът за регистриране Ви предлага следните предимства:

 • Управление на автомобилите (само нерегистрирани потребители с акаунт за регистриране)
 • Управление на отсечки
 • Управление на начините на заплащане (само нерегистрирани потребители с акаунт за регистриране)
 • Разглеждане на пълната отсечка и прилежащите навигационни инструкции след приключване на регистрирането
 • По-лесно сторниране на отсечката

Предоставянето на фактите, важни за събирането на пътни такси, е необходимо за участие в ръчното регистриране в системата и се изисква в съответствие с § 5, ал. 2 и 3 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили. Непредоставянето на данните би довело до това, да не можете да използвате ръчното регистриране в системата.

Съгласия във връзка със Закона за защита на данните

Вашето изрично съгласие във връзка със Закона за защита на данните се изисква при първоначалното вписване по метода на ръчното регистриране като регистриран потребител или при създаване на акаунт за регистриране.

При него Вие се съгласявате, че

 • адресите извън подлежащата на облагане с пътна такса отсечка до края на срока на валидност на регистрирането и
 • началната точка, попътните точки и крайната точка на регистрираната отсечка и данните, свързани с нея, се запаметяват в съответствие със сроковете за съхранение на регистрирането (максимум 120 дни)

.

По време на регистрирането като нерегистриран потребител, Вие също имате възможността да се съгласите със съхранението на адреси, неподлежащи на облагане с пътна такса, данни, свързани с отсечките, и началната точка, попътните точки и крайната точка. Това дава възможност за по-удобно ползване при разглеждането или сторнирането на отсечката (вижте предимства 4 и 5). В този случай също важат посочените по-горе срокове на съхранение.

Данните, съотносими с маршрута, са допустимото общо тегло, височината, ширината и информацията за класа на опасност на превозното средство.

Toll Collect GmbH няма достъп до данните от Вашия акаунт за регистриране, до адресите извън отсечката, подлежаща на облагане с пътна такса, и до друга информация, свързана с маршрута. Toll Collect GmbH не използва тези данни под никаква форма и не ги предава на трети страни. Можете да възразите срещу събирането на тези допълнителни данни по всяко време, като изтриете Вашия акаунт за регистриране (нерегистриран потребител) или Вашия достъп до портала (регистриран потребител) и участвате в метода за ръчно регистриране само като нерегистриран потребител.

След една година неактивност акаунтът за регистриране на нерегистриран, съотв. регистриран потребител с акаунт за регистриране се изтрива. Преди автоматичното изтриване потребителят получава известие за това на предоставения от него имейл адрес. Можете да противодействате на изтриването, като се впишете отново, използвайки ръчния метод.

Използване на приложението

За съхранение на данни в приложението ние използваме различни видове технологии за локално съхранение като Local Storage (известна също като „App-Daten“) и Caching. Тези технологии съхраняват информация на Вашето устройство и могат да се използват за съхраняване на Вашите дейности и предпочитания. При това могат да се използват различни части на Вашето устройство (вътрешна памет, SD карта). За да изтриете съхранената информация, потърсете приложението във Вашия мениджър на приложенията, в раздел Настройки, натиснете бутона „Изтриване на данните“ или „Изчистване на кеша“ в информацията за приложението.

Следните права за достъп са необходими за работата на приложението:

 • Достъп на камерата за сканиране на QR кода на квитанциите за регистриране в системата, за улеснено въвеждане на данни за регистрирането
 • Активиране на местоположението за опростяване на въвеждането на начална/крайна точка върху изображението на картата

Определяне на местоположението

Можете да зададете определяне на Вашето местоположение, за да улесните Вашето ръчното регистриране в системата. В зависимост от настройките на Вашето устройство се използват различни технологии за определяне на местоположението:

 • GPS (GPS)
 • WLAN мрежи
 • Радиосигнали (мобилна мрежа)
 • IP адреси

Трябва ръчно да дадете разрешение на устройството си за прехвърляне на данните за местоположението. Без изричното съгласие на потребителя не е възможно определяне на местоположението.

При повечето браузъри за настолни компютри се появява лента в горната част на екрана. За разлика от тях, браузърите на смартфоните често показват изскачащ прозорец, който потребителят не може да пренебрегне, и го принуждават да направи избор (съгласие/отказ).

В приложението съгласието/отказът се дават при първото извикване. Те могат да се променят по всяко време ръчно от раздела Настройки.

Протоколиране

По технически причини определени данни се предават автоматично на нашите уеб сървъри при участие в метода за ръчно регистриране. Сред тях са URL на страницата, от която получавате достъп до нашата страница, използваният браузър (напр. Firefox, Internet Explorer) и моментът на достъп. Тези данни не могат да се проследят до определени лица. Ние не ги обединяваме с други източници на данни. Следователно Вашата анонимност се запазва, когато само разглеждате нашите предложения. Ние съхраняваме тези данни до 48 часа с цел откриване, разпознаване и отстраняване на неизправности.

Освен това, когато използвате метода за ръчно регистриране, за целите на анализа на грешките и производителността, както и за проследяването на извършените транзакции, следните данни могат да се събират в Log протоколи и да се съхраняват до 42 дни:

 • Идентификация на потребителя
 • Момент на запитване, както и нашия отговор
 • Прехвърлен обем данни
 • Извикани транзакции (URLs)
 • Съобщения за грешки на методите за удостоверяване и приложенията

Основанието за обработка на тези данни е чл. 6, ал.1, подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните.

Доклад за срив

Ако приложението бъде прекратено по неочаквана причина от системата, потребителите може да изпратят доклад за срив с описание на грешката до Toll Collect. Съобщението за грешка съдържа следните данни:

 • Дата и час
 • Информация за приложението: Версия на приложението, версия на базата данни, версия на сървъра, версия на REST Api
 • Информация за устройството: Производител, модел, операционна система
 • Информация за срива
 • Съобщение на потребителя (опционално)

Бисквитки (Cookies)

Запаметяване на бисквитки по време на посещение на дадена интернет страница, специфична информация на Вашия компютър. Toll Collect GmbH използва временни бисквитки в контекста на ръчния метод за регистрация.

Тези бисквитки са ограничени във времето и съдържат данни като например идентификационен номер (така наречения идентификационен номер на сесията). Тези данни позволяват на сървъра да отнася последователните заявки от браузъра към един и същ потребител. Изтриват се автоматично, щом потребителя затвори браузъра.

Софтуерът Piwik, който използваме за анонимна статистическа оценка на потреблението на нашия ръчен метод за регистриране, също използва постоянни бисквитки. Допълнителна информация за Piwik може да намерите в едноименния раздел на тази страница. Там можете също така да се откажете от използването на Piwik.

Повечето браузъри са настроени така, че автоматично да позволяват бисквитки. Можете да промените настройките на браузъра си по всяко време или да използвате нашата интернет страница без функцията за бисквитки. При дадени обстоятелства това може да ограничи обхвата от функции на нашето предложение. Правното основание за използването на бисквитките е § 6 ал. 1, подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните

Matomo

Ръчното регистриране в системата използва Matomo, софтуер с отворен код, за статистическа оценка на достъпа на посетителите. Matomo също използва бисквитки. Вашият IP адрес се анонимизира веднага след обработката и преди да бъде запаметен. Можете да решите дали може да се съхранява уникална бисквитка за уеб анализ, за​да се даде възможност за събиране и анализ на различни статистически данни в интернет страницата на Toll Collect GmbH. Ако не искате да разрешите това, можете да възразите срещу съхранението и използването под тази декларация за защита на данните по всяко време. В този случай на Вашия компютър се съхранява така наречената Opt-Out-Cookie със срок на валидност 7 дни. Ако изтриете бисквитката или бисквитката е достигнала края на валидността си, това означава, че тя вече не е ефективна и трябва да я активирате отново. Правното основание за използването на Matomo е чл. 6 ал. 1, подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните.

Продължителност на съхранението

Toll Collect GmbH съхранява Вашите лични данни само толкова, колкото е разрешено от Закона за защита на данните. Конкретният момент на изтриване се базира на следните критерии:

 • Ако има твърд законов срок на изтриване, Toll Collect GmbH ще изтрие Вашите лични данни не по-късно от определения според закона момент.
 • Ако има законово задължение за съхранение, Toll Collect GmbH ще изтрие Вашите лични данни след като задължението за съхранението им приключи и те вече не са необходими за бизнес процесите на Toll Collect GmbH.
 • Ако няма нито законов срок на изтриване, нито законово задължение за съхранение, Toll Collect GmbH ще изтрие Вашите лични данни веднага щом те спрат да са необходими за бизнес процесите на Toll Collect GmbH.

Своевременното изтриване се гарантира от концепцията за изтриване в съответствие с DIN 66398.

Получатели, съотв. категории получатели

Ако е необходимо, Toll Collect GmbH ще разкрие личните Ви данни, които се обработват в рамките на метода за ръчно регистриране, на следните получатели или категории получатели:

 • Федерална агенция за логистика и мобилност
 • Участници в платежните отношения
 • Упълномощени обработчици на данни

Toll Collect GmbH няма да предаде Вашите лични данни на трети държави или на международни организации.

Автоматизирано вземане на решения

Toll Collect няма да Ви подлага на никакви автоматизирани индивидуални решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засегнат по подобен начин.

Сигурност

Toll Collect GmbH е приложила широкообхватни мерки за сигурност, за да защити съхраняваните от нас лични данни от неправомерен достъп, злоупотреба, унищожаване и загуба. Комуникацията между нашия уеб сървър и Вашия браузър принципно е криптирана. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се адаптират към най-съвременните технологии.

Линкове към други интернет страници

Toll Collect GmbH не носи отговорност за съдържанието на други доставчици, до които може да се стигне чрез външен линк при метода на ръчно регистриране (вижте също нашите юридически указания). Някои линкове препращат към съдържание, което не се съхранява на собствени сървъри.

Ако извикате външна интернет страница по време на нашия процес на ръчно регистриране, външният доставчик може да получи информацията от Вашия браузър за това, от коя страница сте стигнали до него. За тези данни е отговорен външният доставчик. Ние, като всеки друг доставчик, не сме в състояние да въздействаме на този процес.

Вашите права

Имате следните права спрямо Toll Collect GmbH по отношение на Вашите лични данни:

 • право на информация,
 • право на корекция,
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен/а“),
 • право на ограничаване на обработката,
 • право на възражение срещу обработката,
 • право на преносимост на данните.

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Законността на обработката остава непроменена от отмяната до момента на оттеглянето.

Освен това имате право да се оплачете пред надзорен орган по защита на данните относно обработката на личните Ви данни от Toll Collect GmbH.

Отговорник по защита на данните

Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, обърнете се към отговорника по защита на данните на предприятието ни.

Фирмен отговорник за защитата на личните данни
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
tc_datenschutz@toll-collect.de

Версия: 17.06.2022 г.

Към началото на страницата