Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Vozidla podléhající povinnosti platit mýto


Dva nákladní automobily podléhající povinnosti platit mýto na dálnici

Předpisy o mýtné povinnosti

Povinnosti platit mýto podléhají podle § 1 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích všechna tuzemská i zahraniční motorová vozidla nebo soupravy vozidel s přípustnou celkovou hmotností alespoň 7,5 t, která

  • jsou určena pro nákladní automobilovou dopravu (1. alternativa) nebo
  • jsou k takovému účelu používána (2. alternativa).

Mýtná povinnost vzniká, když je splněna jedna z obou alternativ.

Mýtná povinnost podle 1. alternativy

Mýtná povinnost v tomto případě vyplývá z obecného účelového určení vozidla pro silniční nákladní dopravu na základě typických druhů vozidel a nástaveb, jako například u návěsových tahačů nebo nákladních automobilů. Tato vozidla mají povinnost platit mýtné nezávisle na tom, zda

  • se jedná o soukromou jízdu,
  • je skutečně přepravováno zboží,
  • je zboží přepravováno v rámci podnikání nebo pro vlastní účely (vnitropodniková doprava) nebo zda
  • je dotyčné vozidlo osvobozeno od placení silniční daně.

Mýtná povinnost podle 2. alternativy

Mýtná povinnost existuje i pro vozidla, která na základě jejich druhu a nástaveb původně nejsou určena pro silniční nákladní dopravu (např. samohybné pracovní stroje), které ale nákladní dopravu podle zákona o nákladní automobilové dopravě (GüKG) provádějí. Důležité je, zda se při dané jízdě přepravují náklady za úplatu nebo pro obchodní účely ve smyslu § 1 zákona o nákladní automobilové dopravě nebo vnitropodnikové dopravě (GüKG).

Celková hmotnost souprav vozidel

Důležitá změna: Od 1. ledna 2019 budou k určení přípustné celkové hmotnosti souprav vozidel odlišně od vyhlášky o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích sečteny přípustné celkové hmotnosti jednotlivých vozidel. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů již nebudou při výpočtu zohledněna.

Osvobození od placení mýta

Určitá vozidla jsou podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) osvobozena od placení mýta.

Informace k osvobození od placení mýta

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603