Vozidla podléhající povinnosti platit mýto


Dva nákladní automobily podléhající povinnosti platit mýto na dálnici

Předpisy o mýtné povinnosti

Povinnosti platit mýto podléhají podle § 1 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích všechna tuzemská i zahraniční motorová vozidla nebo jízdní soupravy s maximální technicky přípustnou hmotností alespoň 7,5 t, která

  • jsou určena pro nákladní automobilovou dopravu (1. alternativa) nebo
  • jsou k takovému účelu používána (2. alternativa).

Mýtná povinnost vzniká, když je splněna jedna z obou alternativ.

Mýtná povinnost podle 1. alternativy

Mýtná povinnost v tomto případě vyplývá z obecného účelového určení vozidla pro silniční nákladní dopravu na základě typických druhů vozidel a nástaveb, jako například u návěsových tahačů nebo nákladních automobilů. Tato vozidla mají povinnost platit mýtné nezávisle na tom, zda

  • se jedná o soukromou jízdu,
  • se opravdu přepravuje náklad,
  • přeprava nákladu probíhá komerčně nebo pro vlastní účely nebo
  • je dotčené vozidlo osvobozené od daně za motorové vozidlo.

Mýtná povinnost podle 2. alternativy

Mýtná povinnost existuje i pro vozidla, která na základě jejich druhu a nástaveb původně nejsou určena pro silniční nákladní dopravu (např. samohybné pracovní stroje), které ale nákladní dopravu podle zákona o nákladní automobilové dopravě (GüKG) provádějí. Důležité je, zda se při dané jízdě přepravují náklady za úplatu nebo pro obchodní účely ve smyslu § 1 zákona o nákladní automobilové dopravě nebo vnitropodnikové dopravě (GüKG).


Značka u silnice upozorňuje na mýtnou povinnost pro nákladní automobily v Německu

Celková hmotnost souprav vozidel

Maximální technicky přípustná hmotnost pro jízdní soupravy se vypočítává ze součtu maximálních technicky přípustných hmotností jednotlivých vozidel. Mýtné povinnosti podléhají pouze jízdní soupravy, pokud maximální technicky přípustná hmotnost motorového vozidla přesahuje 3,5 t.

Osvobození od placení mýta

Určitá vozidla jsou podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) osvobozena od placení mýta

Informace k osvobození od placení mýta