Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Automatické zaúčtování

Jak funguje palubní přístroj, tzv. OBU?

Palubní přístroj (On-Board Unit, OBU) se zapne automaticky při zapnutí zapalování. Řidič je povinen před každou jízdou zkontrolovat, zda je nastavena správná přípustná celková hmotnost a u vozidel nad 18 t také správný počet náprav. Pokud tomu tak není, musí se údaje upravit. Pomocí satelitních signálů GPS palubní přístroj rozpozná, kde se vozidlo nachází a odešle tato data o jízdě a specifické charakteristiky vozidla s časovým zpožděním a šifrovaně do výpočetního střediska. Ve výpočetním středisku společnosti Toll Collect proběhne přiřazení údajů ke zpoplatněné silniční síti. Potom se ve výpočetním středisku vypočítá mýtné pro zpoplatněné trasy na základě specifických charakteristik vozidla vzhledem k tarifu (klasifikace počtu náprav, hmotnostní a emisní třída).

Když se rozhodnu pro automatický systém, kde obdržím palubní přístroj?

Názvy a adresy servisních partnerů naleznete zde.

Chtěl bych používat automatickou metodu, ale nemám volnou DIN přihrádku. Co mám nyní udělat?

Palubní přístroj lze nainstalovat pomocí tzv. montážního rámu. Servisní partner Vám může poradit a potom objednat montážní rám, aby bylo možné provést namontování palubního přístroje. Druhou možností je vymontovat z vozidla přístroj, který třeba tak nutně nepotřebujete, a do volné DIN přihrádky nechat namontovat palubní přístroj.

Kolik stojí palubní přístroj?

Palubní přístroj poskytuje společnost Toll Collect zdarma a zůstává vlastnictvím Toll Collect GmbH.

Zákazník hradí náklady za

 • namontování do vozidla,
 • vymontování při ukončení obchodního vztahu,
 • změnu státní poznávací značky (pokud je nutná) a za změnu údajů o vozidle relevantních z hlediska mýta,
 • příjezd a odjezd a rovněž prostoje v rámci výše uvedených prací, stejně jako v případě technicky podmíněných, písemných kontrolních požadavků ze strany společnosti Toll Collect nebo spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

Díky plošnému pokrytí sítí servisních partnerů a montážnímu času palubního přístroje maximálně čtyři hodiny jsou vytvořeny všechny předpoklady k udržení, co nejnižších nákladů montáže.

Jak dlouho trvá namontování palubního přístroje?

Pokud jsou vozidla již předběžně vybavena, což se týká skoro poloviny nákladních automobilů, trvá montáž méně než jednu hodinu. Jestliže vozidlo není předběžně vybaveno, potom montáž trvá maximálně čtyři hodiny.

Je možné vedle palubního přístroje namontovat jiné systémy?

Vedle palubního přístroje (On-Board Unit; OBU) společnosti Toll Collect je možné namontovat paralelně i palubní přístroje jiných systémů. Testy s palubními přístroji švýcarského a rakouského systému prokázaly: Neexistuje žádné vzájemné funkční negativní ovlivnění různých přístrojů. Předpokladem k tomu je, aby byly zohledněny schvalovací předpisy a montážní směrnice pro místo a zaměření přístrojů. Další informace získáte od Vašeho servisního partnera společnosti Toll Collect.

Pokud by došlo k výpadku mého palubního přístroje, co mám potom udělat?

Pokud by došlo k výpadku Vašeho palubního přístroje za jízdy, jste povinni provést při nejbližší příležitosti manuální zaúčtování. To je možné pomocí smartphonu s aplikací nebo případně přes Vaší spediční kancelář prostřednictvím zaúčtování online. Ve vlastním zájmu se pak co možná nejdříve obraťte na servisního partnera společnosti Toll Collect kvůli opravě palubního přístroje.

Existují možnosti objížděk v případě výpadku systému GPS?

Je nanejvýš nepravděpodobné, aby došlo k vypnutí celého GPS, neboť se používá celosvětově ke komerčním účelům s ročním obratem několika miliard amerických dolarů a je nepostradatelný v oblastech jako je civilní letecká a námořní doprava. Pokud by systém GPS přesto vypadl, může veškerý provoz nákladních automobilů využít manuální způsoby zaúčtování, tj. mobilní aplikac nebo zaúčtování online.

Co se stane, když můj nákladní automobil s palubním přístrojem (OBU) dostane novou státní poznávací značku vozidla?

Když se u Vašeho nákladního automobilu, vybaveného palubním přístrojem změní země registrace nebo státní poznávací značka vozidla, můžete v zákaznickém portálu provést změnu státní poznávací značky vozidla. K tomu potřebujete kopii osvědčení o registraci vozidla, část 1.

Po změně údajů obdržíte písemné potvrzení.

Jak mohu nechat změnit údaje v mém palubním přístroji (OBU)?

Když se u Vašeho nákladního automobilu, vybaveného palubním přístrojem změní údaje o vozidle, můžete v zákaznickém portálu provést změnu údajů o vozidle.

Po změně údajů obdržíte písemné potvrzení.

Na displeji palubního přístroje se objeví oznámení „Toll Collection disrupted“. Co to znamená?

Toto chybové hlášení může mít různé příčiny. Vysvětlení ke hlášením na displeji palubního přístroje naleznete v návodu k obsluze palubních přístrojů.

Dostal jsem od společnosti Toll Collect výzvu k přezkoušení. Co to znamená?

Na Vašem palubním přístroji jsme zjistili technickou nesrovnalost, která by mohla negativně ovlivnit zaznamenání v automatickém systému výběru mýta. Pomocí přezkoušení chceme zabránit tomu, abyste byli zbytečně kontrolováni spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG) nebo aby nebylo řádně zaznamenáno Vaše mýtné. Náklady servisního partnera na přezkoušení nebo výměnu přístroje hradí společnost Toll Collect. Jestliže však palubní přístroj vykazuje poškození, vyhrazuje si společnost Toll Collect právo vyfakturovat zákazníkovi náklady na palubní přístroj nebo části palubního přístroje.

Palubní přístroj je podle hlášení na displeji zablokovaný. Co to znamená?

Palubní přístroj není připraven k provozu. Pro toto chybové hlášení existují různé příčiny. Vysvětlení ke hlášením na displeji palubního přístroje naleznete v návodu k obsluze palubních přístrojů.

Na co je třeba dbát při prodeji nebo výměně vozidla, když je namontovaný palubní přístroj?

Před prodejem nebo výměnou vozidla musíte nechat palubní přístroj vymontovat servisním partnerem. Po vymontování prosím u nás požádejte o odhlášení vozidla.

Co mám dělat, pokud byl můj palubní přístroj zcizen nebo zničen při nehodě?

Ztrátu nám prosím neprodleně oznamte faxem nebo dopisem. V případě krádeže byste měli nechat palubní přístroj zablokovat. Za tím účelem prosím zavolejte na naši servisní horkou linku a mějte po ruce uživatelské číslo a Master PIN. Mějte prosím na paměti, že je palubní přístroj majetkem společnosti Toll Collect a v případě ztráty nebo poškození uplatňujeme náhradu škody.

Při automatickém systému jsou nákladní automobily lokalizovány pouze pomocí GPS?

Pro podporu zjišťování polohy GPS v palubním přístroji se používají přídavné lokalizační senzory (spojovací určení polohy pomocí gyroskopu a tachometrického signálu). To je metoda nezávislá na polohovém systému GPS. Výsledky obou metod se neustále vzájemně porovnávají. Díky tomu se ještě zlepšuje rozpoznání zpoplatněných úseků. Dokonce to umožňuje, aby se systém krátkodobě obešel bez GPS.

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

Zaúčtování pomocí palubního přístroje


Řidič nákladního automobilu obsluhuje OBU v nákladním automobilu.

Více informací

Služba pro výběr mýta v Rakousku


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Prostřednictvím palubního přístroje Toll Collect lze odvádět mýtné také v Rakousku.

Více informací

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603