Hmotnostní třídy

Bezpodmínečně nastavte hmotnostní třídu na palubním přístroji


Ruka nastavuje na palubním přístroji hmotnostní třídu a klasifikaci počtu náprav. Oba údaje jsou vidět na displeji palubního přístroje.

Deklarace hmotnosti a počtu náprav

Podle pozměněného zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích se bude mýtné pro nákladní automobily od 1. ledna 2019 vypočítávat na základě emisní třídy, hmotnostní třídy a u motorových vozidel nebo souprav vozidel o přípustné celkové hmotnosti nad 18 tun navíc podle počtu náprav. Kromě toho se připočítávají náklady na způsobenou hlukovou zátěž. Existují následující hmotnostní třídy:

  • <7,5 t (nepodléhající povinnosti platit mýto)
  • ≥7,5 t až <12 t
  • ≥7,5 t až <18 t
  • >18 t

Všechna motorová vozidla a soupravy vozidel s přípustnou celkovou hmotností od 7,5 tuny podléhají povinnosti platit mýto. V palubním přístroji je vždy trvale uložena přípustná celková hmotnost, kterou vlastník zadal při registraci vozidla. Pokud se přípustná celková hmotnost změní z důvodu připojení nebo odpojení přívěsu, je třeba před zahájením jízdy upravit celkovou přípustnou hmotnost na palubním přístroji. To platí pro vozidla s přípustnou celkovou hmotností do 18 tun, včetně. Nad 18 tun se dodatečně požaduje údaj o nápravách (≤3 nápravy, popř. ≥4 nápravy). U vozidel nebo souprav vozidel o celkové přípustné hmotnosti vozidla nižší než 18 tun je zadání počtu náprav možné.

Vezměte prosím na vědomí

Před zahájením jízdy se bezpodmínečně ujistěte, že jste stanovili správnou přípustnou celkovou hmotnost Vašeho vozidla nebo soupravy vozidel na základě nové deklarace hmotnosti.

Video: Nastavení hmotnostních tříd

Zařazení do deklarace hmotnosti a počtu náprav

Hmotnost motorových vozidel nebo souprav vozidel se deklaruje od 7,5 tuny ve výběrových krocích po 1,5 tuny. Přitom nelze nastavit žádnou hmotnostní třídu, která je menší než hmotnost uložená na palubním přístroji. Od 1. ledna 2019 je přípustná celková hmotnost pro soupravy vozidel odlišně od nařízení o silničním provozu tvořena součtem přípustných celkových hmotností jednotlivých vozidel. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů se nezohledňuje

Hmotnostní třídy Deklarace hmotnosti* Deklarace počtu náprav**
Nepodléhající povinnosti platit mýto
<7,5 t
<7,5 t
(Zobrazení na displeji „Mautfrei“ (Bez mýtné povinnosti)
-
Hmotnostní třída
≥7,5 t až <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Zobrazení na displeji „7,5 t .. 11,99t“)
-
Hmotnostní třída
≥12 t až ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Zobrazení na displeji „12t .. 18t“)
-
Hmotnostní třída
>18 t
>18 t žádná deklarace hmotnosti není nutná
(Zobrazení na displeji „>18t“)
≤3 nápravy nebo ≥4 nápravy
(Zadání přesného počtu náprav)

* Výběr v krocích po 1,5 t

** Při hmotnosti do 18 t včetně je uvedení počtu náprav možné dobrovolně, nemá však žádný vliv na mýtné.

Provozní ukazatel v Německu

Po jízdě displej zobrazuje trvale vybraný rozsah hmotnosti. Níže jsou uvedeny čtyři příklady:


Displej OBU zobrazuje nastavení 2 nápravy a službu bez mýtné povinnosti DE. Svítí zelená LED.
vozidlo se 2 nápravami, bez mýtné povinnosti <7,5 t

Displej OBU zobrazuje nastavení 5 náprav a rozsah hmotnosti od 7,5 do 11,99 tun. Svítí zelená LED.
vozidlo s 5 nápravami, hmotnost 9 t

Displej OBU zobrazuje nastavení 5 náprav a rozsah hmotnosti od 12 do 18 tun. Svítí zelená LED.
vozidlo s 5 nápravami, hmotnost 16,5 t

Displej OBU zobrazuje nastavení 5 náprav a rozsah hmotnosti vyšší než 18 tun. Svítí zelená LED.
vozidlo s 5 nápravami, hmotnost >18 t

Provozní ukazatel v Rakousku

V Rakousku s aktivovanou službou AT (TOLL2GO)


Displej OBU zobrazuje nastavení 3 nápravy a službu AT. Svítí zelená LED.
Vozidlo se 3 nápravami

Zadání na palubním přístroji

Po nastartování motoru se zobrazí nastavení hmotnosti z poslední jízdy. To může být buď přípustná celková hmotnost uložená trvale na palubním přístroji nebo přípustná celková hmotnost aktivně zvolená řidičem.

Vezměte prosím na vědomí

  • Nelze nastavit žádnou hmotnostní třídu, která je menší než přípustná celková hmotnost trvale uložená v palubním přístroji.
  • U motorových vozidel nebo souprav vozidel s přípustnou celkovou hmotností nad 18 tun se ujistěte, že je dodatečně nastaven správný počet náprav.

Leták

Pro sdílení a vytisknutí: Leták obsahuje důležité informace k novým hmotnostním třídám.

Leták (PDF, 271 KB)

Zákaznický portál poskytuje přehled o nastavené hmotnostní třídě a klasifikaci počtu náprav v palubním přístroji Vašich vozidel. Přesný postup je popsán v návodu.

Návod (PDF, 985 KB)

Krátký návod pro řidiče nákladního automobilu: Takto správně nastavíte třídy podle hmotnosti a počtu náprav.

Návod (PDF, 46 KB)

Další doporučení