Hmotnostní třídy

Ujistěte se, že jste na OBU nastavili správnou hmotnostní třídu


Ruka nastavuje na palubním přístroji hmotnostní třídu a klasifikaci počtu náprav. Oba údaje jsou vidět na displeji palubního přístroje.

Deklarace hmotnosti a počtu náprav

Mýtné pro nákladní automobily se vypočítává mimo jiné podle hmotnostní třídy vozidla nebo jízdní soupravy. Od 1. prosince 2023 již není rozhodující přípustná celková hmotnost (PCH), ale maximální technicky přípustná hmotnost (MTPH). Při hmotnosti vyšší než 18 t je důležitý také počet náprav. Existují následující hmotnostní třídy:

  • <7,5 t (nepodléhající povinnosti platit mýto)
  • ≥7,5 t až <12 t
  • ≥7,5 t až <18 t
  • >18 t

Všechna motorová vozidla a soupravy vozidel s maximální technicky přípustnou hmotností od 7,5 t podléhají povinnosti platit mýto. Mýtné povinnosti podléhají pouze jízdní soupravy, jejichž motorové vozidlo má MTPH vyšší než 3,5 t.

V palubním přístroji je vždy trvale uložena MTPH, kterou vlastník zadal při registraci vozidla. Pokud se MTPH změní kvůli připojení nebo odpojení přívěsu, je třeba před zahájením jízdy MTPH v palubním přístroji upravit. To platí pro vozidla s MTPH do 18 t včetně. Nad 18 tun se dodatečně požaduje údaj o počtu náprav (≤ 3 nápravy, 4 nápravy nebo ≥ 5 náprav).

Vezměte prosím na vědomí

Před zahájením jízdy se bezpodmínečně ujistěte, že jste stanovili správnou maximální technicky přípustnou hmotnost (MTPH) svého vozidla nebo jízdní soupravy.

Video: Nastavení hmotnostních tříd

Zařazení do deklarace hmotnosti a počtu náprav

Hmotnost motorových vozidel nebo souprav vozidel se deklaruje od 7,5 tuny ve výběrových krocích po 1,5 tuny. Přitom nelze nastavit žádnou hmotnostní třídu, která je menší než hmotnost uložená na palubním přístroji. Maximální technicky přípustná hmotnost pro jízdní soupravy se vypočítává ze součtu maximálních technicky přípustných hmotností jednotlivých vozidel.

* Výběr v krocích po 1,5 t

** Při hmotnosti do 18 t včetně je uvedení počtu náprav možné dobrovolně, nemá však žádný vliv na mýtné.

Hmotnostní třídy Deklarace hmotnosti* Deklarace počtu náprav**
Nepodléhající povinnosti platit mýto
<7,5 t
<7,5 t
(Zobrazení na displeji „Mautfrei“ (Bez mýtné povinnosti)
-
Hmotnostní třída
≥7,5 t až <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Zobrazení na displeji „7,5 t .. 11,99t“)
-
Hmotnostní třída
≥12 t až ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Zobrazení na displeji „12t .. 18t“)
-
Hmotnostní třída
>18 t
>18 t žádná deklarace hmotnosti není nutná
(Zobrazení na displeji „>18t“)
≤3 nápravy, 4 nápravy nebo ≥5 náprav
(Zadání přesného počtu náprav)

Provozní ukazatel v Německu

Po jízdě displej zobrazuje trvale vybraný rozsah hmotnosti. Níže jsou uvedeny čtyři příklady:


Displej OBU zobrazuje nastavení 2 nápravy a službu bez mýtné povinnosti DE. Svítí zelená LED.
vozidlo se 2 nápravami, bez mýtné povinnosti <7,5 t

Displej OBU zobrazuje nastavení 5 náprav a rozsah hmotnosti od 7,5 do 11,99 tun. Svítí zelená LED.
vozidlo s 5 nápravami, hmotnost 9 t

Displej OBU zobrazuje nastavení 5 náprav a rozsah hmotnosti od 12 do 18 tun. Svítí zelená LED.
vozidlo s 5 nápravami, hmotnost 16,5 t

Displej OBU zobrazuje nastavení 5 náprav a rozsah hmotnosti vyšší než 18 tun. Svítí zelená LED.
vozidlo s 5 nápravami, hmotnost >18 t

Provozní ukazatel v Rakousku

V Rakousku s aktivovanou službou AT (TOLL2GO)


Displej OBU zobrazuje nastavení 3 nápravy a službu AT. Svítí zelená LED.
Vozidlo se 3 nápravami

Zadání na palubním přístroji

Po nastartování motoru se zobrazí nastavení hmotnosti z poslední jízdy. Může to být buď maximální technicky přípustná hmotnost (MTPH) trvale uložená v palubním přístroji, nebo maximální technicky přípustná hmotnost aktivně zvolená řidičem.

Vezměte prosím na vědomí

  • Nelze nastavit hmotnostní třídu, která je menší než maximální technicky přípustná hmotnost trvale uložená v palubním přístroji.
  • U motorových vozidel nebo jízdních souprav s maximální technicky přípustnou hmotností nad 18 t se ujistěte, že je navíc nastaven správný počet náprav.

Leták

Pro sdílení a vytisknutí: Leták obsahuje důležité informace k novým hmotnostním třídám.

Leták (PDF, 271 KB)

Zákaznický portál poskytuje přehled o nastavené hmotnostní třídě a klasifikaci počtu náprav v palubním přístroji Vašich vozidel. Přesný postup je popsán v návodu.

Návod (PDF, 985 KB)

Krátký návod pro řidiče nákladního automobilu: Takto správně nastavíte třídy podle hmotnosti a počtu náprav.

Návod (PDF, 46 KB)

Další doporučení