Aktuality

Naše aktuální informace pro zákazníky mýtného systému můžete odebírat v podobě zpravodaje.

Přihlášení k odebírání zpravodaje

Hlášení vozidel k výjimce pro řemeslníky je nyní možná

Od 1. července 2024 vyžaduje zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) také mýtné pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která jsou určena pro silniční nákladní dopravu nebo se k tomuto účelu používají. Vozidla, která využívají řemeslné podniky, jsou za určitých podmínek osvobozena od mýtné povinnosti.

Více k tématu

Konec užívání Paysafecard

Od 1. září 2024 společnost Toll Collect upravuje způsoby platby. Z platebních prostředků bude odebrána Paysafecard, která je zatím dostupná v aktuálním procesu manuální registrace do mýtného systému.

Více k tématu

Změny na přelomu roku

Mějte na zřeteli: Od začátku nového roku budou vozidla na zemní plyn (CNG/LNG) zpoplatněna. Kromě toho končí dne 31. prosince 2023 období, během něhož lze žádat o proplacení mýtného za jízdy uskutečněné v období od 28. října 2020 do 30. září 2021.

Více k tématu

Další doporučení